• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • QBasic

  Przeczytaj także...
  Interpreter – program komputerowy wykonujący inne programy. Jest kluczowym elementem znacznej części implementacji języków skryptowych oraz języków kompilowanych do kodu bajtowego. Dialekt BASIC-a opracowany przez Microsoft dla wczesnych komputerów IBM PC. Pierwsza wersja pojawiła się w 1983 roku. Istnieje wiele interpretacji liter GW w nazwie, ale przyjmuje się, że oznaczało to Graphic Workstation. Kompatybilny ze wcześniejszym dialektem dla pecetów, BASICA.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  QBasicjęzyk programowania wysokiego poziomu. Jest to zubożona wersja programu QuickBasic, zawierająca tylko interpreter poleceń (brak kompilatora) oraz pozbawiona niektórych opcji.

  QBasic to produkt firmy Microsoft. Zastąpił on GW BASIC dystrybuowany wraz z systemem operacyjnym MS-DOS. QBasic nie jest już rozwijany.

  Przykładowy kod[ | edytuj kod]

  CLS
  INPUT "Jak masz na imie"; imie$
  INPUT "Ile masz lat"; wiek$
  PRINT
  PRINT "A więc nazywasz się "; imie$; " i masz "; wiek$ " lat."
  END
  

  Wykorzystanie pętli FOR:

  QuickBasic – język programowania wysokiego poziomu. Obecnie nieużywany do profesjonalnych rozwiązań, służy zazwyczaj do nauki podstaw programowania. Quickbasic 4.5 to produkt firmy Microsoft, nie jest już rozwijany. Istnieje jego zubożona wersja, QBasic 1.1, zawierająca tylko interpreter poleceń (brak kompilatora) oraz niektóre opcje.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  CLS
  INPUT "Jak masz na imie"; imie$
  INPUT "Ile masz lat"; wiek$
  PRINT
  FOR A = 0 TO 5
   PRINT "A więc nazywasz się "; imie$; " i masz "; wiek$ " lat."
  NEXT A
  END
  
  Warto wiedzieć że... beta

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
  MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.63 sek.