• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Puzur-Aszur III

  Przeczytaj także...
  Burna-Buriasz I (kas. Burna-Buriaš, tłum. "sługa boga Buriasza" lub "sługa Pana kraju") – według Synchronistycznej listy królów i Kroniki synchronistycznej kasycki władca Babilonii, panujący w XVI w. p.n.e. Synchronistyczna lista królów czyni go współczesnym asyryjskiemu władcy Iszme-Daganowi II (ok. 1577-1562 p.n.e.). Z kolei według Kroniki synchronistycznej miał on być współczesny innemu władcy asyryjskiemu, Puzur-Aszurowi III (ok. 1519-1496 p.n.e.), z którym miał wyznaczyć asyryjsko-babilońską granicę:Aszur-bel-niszeszu (akad. Aššur-bēl-nišēšu, tłum. "Aszur jest panem swego ludu") – władca asyryjski, syn i następca Aszur-nirari II; według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 9 lat. Jego rządy datowane są na lata 1417-1409 p.n.e.
  Asyria (akad. māt Aššur) – starożytne państwo semickie w północnej Mezopotamii istniejące od drugiej połowy III tysiąclecia p.n.e. do pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e.

  Puzur-Aszur III (akad. Puzur-Aššur, tłum. „Ochroną jest bóg Aszur”) – władca asyryjski, syn i następca Aszur-nirari I. Panował w XVI w. p.n.e. W zależności od kopii Asyryjskiej listy królów rządzić miał przez 14 lat (kopia A) lub 24 lata (kopia C).

  Władca ten znany jest z kilku inskrypcji odkrytych w mieście Aszur. W jednej z nich występuje on jako ten, który odrestaurował jedno z pomieszczeń w świątyni bogini Isztar. Według innej odnowić miał on też jedną z bram miejskich. W inskrypcji późniejszego władcy, Aszur-bel-niszeszu (1417-1409 p.n.e.), Puzur-Aszur III wymieniany jest jako ten, który otoczył murami południowe przedmieścia Aszur, które w ten sposób, pod nazwą "Nowego Miasta" (akad. alu eššu), stały się jego częścią.

  Kasyci (Kaššu, Kaszszu, Kaszu) to jeden ze starożytnych ludów, który zamieszkiwał rejon gór Zagros, a w latach ok. 1600-1100 p.n.e. władał Mezopotamią. Jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Niektórzy badacze wywodzą Kasytów z południowo-zachodniego Iranu, ale teza ta nie jest dostatecznie uzasadniona. Źródła babilońskie podają, że Kasyci byli federacją kilku nomadycznych plemion.Aszur-nirari I (akad. Aššur-nērārī, tłum. "bóg Aszur jest moją pomocą") – władca Asyrii, następca i brat Szamszi-Adada III, syn Iszme-Dagana II; według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 26 lat. Jego rządy datowane są na lata 1547-1522 p.n.e.

  Puzur-Aszur III jest pierwszym asyryjskim władcą, który pojawia się w Kronice synchronistycznej. Według niej miał on być współczesny Burna-Buriaszowi I, kasyckiemu władcy Babilonii, z którym miał wyznaczyć przebieg asyryjsko-babilońskiej granicy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. hasło puzru, The Assyrian Dictionary, tom 12 (P), The Oriental Institute, Chicago 2005, s. 558.
  2. hasło Puzur-Ashur III, [w:] Gwendolyn Leick, Who's Who in the Ancient Near East, London and New York 2002, s. 132.
  3. A.K. Grayson, Königslisten..., s. 108.
  4. A.K. Grayson, Assyrian..., s. 34-35.
  5. A.K. Grayson, Assyrian..., s. 35.
  6. A.K. Grayson, Assyrian..., s. 38.
  7. A.K. Grayson, Assyrian..., s. 36.
  8. J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 177.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.-J. Glassner, Mesopotamian Chronicles, Society of Biblical Literature, Atlanta 2004.
 • A.K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, tom I (From the Beginning to Ashur-resha-ishi I), seria Records of the Ancient Near East (RANE), Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1972.
 • A.K. Grayson, Königslisten und Chroniken. B. Akkadisch, w: Reallexikon der Assyriologie, tom VI (Klagesang-Libanon), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1980-83, s.86-135.
 • Inan(n)a (sum. inana), Isztar (akad. ištar) – w mitologii mezopotamskiej bogini wojny i miłości, z czasem główna i jedyna licząca się bogini panteonu mezopotamskiego; jej kult rozpowszechnił się szeroko na całym obszarze starożytnego Bliskiego Wschodu – w Syrii i Fenicji (Asztarte) oraz Anatolii (Szauszka); w Babilonii czczona głównie w Uruk w świątyni E-anna ("Dom nieba").Asyryjska lista królów, zwana też Asyryjską kroniką królewską - dzieło piśmiennictwa asyryjskiego wymieniające imiona i długość panowania królów rządzących Asyrią poczynając od władców najwcześniejszych (początek II tys. p.n.e.), a kończąc na panowaniu Salmanasara V (726-722 p.n.e.). Najważniejsze istniejące źródło do odtworzenia niemal kompletnej listy władców asyryjskich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kronika synchronistyczna, też Historia synchronistyczna – historiograficzny tekst asyryjski, napisany ok. 800 r. p.n.e., opisujący wzajemne relacje pomiędzy Asyrią i jej południowym sąsiadem, Babilonią, w 2 połowie II tys. p.n.e. i na początku I tys. p.n.e. Dzięki licznym zawartym w nim synchronizmom jest ważnym źródłem przy rekonstrukcji chronologii tego okresu.
  Język akadyjski, dawniej też: chaldejski (akad. lišānum akkadītum, Kod ISO 639: akk) – język z grupy semickiej, używany w Mezopotamii od połowy III tysiąclecia p.n.e. do początków I tysiąclecia n.e. Nazwa języka pochodzi od miasta Akad w środkowej Mezopotamii, stolicy imperium akadyjskiego, założonego około 2350 roku p.n.e. przez Sargona.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.134 sek.