Pusty typ danych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pusty typ danych (ang. void type) – typ danych, którego zmienna niesie zerową informację, czyli, zgodnie z teorią informacji, matematyczna klasa wszystkich wartości zmiennych tego typu zawiera dokładnie jeden element. Wprowadzenie takiego typu do systemu typów języka programowania umożliwia pewne rodzaje uogólnień - nie trzeba rozróżniać funkcji, które zwracają wartość, od tych, które jej nie zwracają (czyli zwracają wartość typu pustego), oraz funkcji, które pobierają jakiś argument, od tych, które tego nie robią.

Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.

Typ pusty stosowany jest głównie do:

 • Wskazania, że funkcja nie zwraca wyniku (języki C, C++).
 • Wskazania, że funkcja nie pobiera żadnych argumentów (konieczne w języku C, opcjonalne w C++)
 • Definiowania wskaźników na dane nieokreślonego typu (języki C i C++).
 • Typy puste w językach programowania[ | edytuj kod]

 • C, C++, Java, JavaScript, C# — typ (void)
 • języki ML —- unit
 • Przykłady[ | edytuj kod]

  Definiowanie funkcji niezwracającej wyniku[ | edytuj kod]

  void 
  wypisz_liczbe(int liczba)
  {
    printf("%d\n", liczba);
  }
  

  W przykładzie tym (napisanym w języku C lub C++) słowo kluczowe void wskazuje, że funkcja wypisz_liczbe nie zwraca wartości.

  Polimorfizm (z gr. wielopostaciowość) - mechanizmy pozwalające programiście używać wartości, zmiennych i podprogramów na kilka różnych sposobów. Inaczej mówiąc jest to możliwość wyabstrahowania wyrażeń od konkretnych typów.JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.

  Definiowanie funkcji bezargumentowych[ | edytuj kod]

  int
  powitanie(void)
  {
    printf("Witaj!\n");
    return 0;
  }
  

  W przykładzie tym (napisanym w języku C) słowo kluczowe void wskazuje, że funkcja powitanie nie pobiera żadnych argumentów.

  W języku C++ taka konstrukcja także jest dopuszczalna. Jednak taki sam rezultat da pozostawienie nawiasu pustego − w języku C oznaczałoby to, że funkcja przyjmuje nieokreśloną liczbę argumentów.

  Definiowanie wskaźników do danych nieokreślonego typu[ | edytuj kod]

  int  n = 10;
  void *p = &n;
  int *pn = (int *) p;
  printf("n = %d\n", *pn);
  

  W przykładzie tym zdefiniowano wskaźnik p i przypisano mu adres zmiennej całkowitej n. Ponieważ kompilator nie ma żadnej informacji o typie danych wskazywanych przez p, nie wolno bezpośrednio wyłuskiwać danych wskazywanych przez p. Aby uzyskać dostęp do tych danych, należy jawnie wskazać ich typ:

  Klasa – wielość obiektów, która może być określona przez własność którą posiadają wszystkie jej elementy. Pojęcie klasy jest uogólnieniem pojęcia zbioru.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Przykład zaawansowany (qsort)[ | edytuj kod]

  W standardowej bibliotece języka C występuje funkcja sortujaca qsort o następującym prototypie:

  void 
  qsort (void *array, size_t count, size_t size, int (*compare_fun) (const void *a, const void *b))
  
 • Ponieważ funkcja ta nie musi zwracać wyniku, typem jej wartości jest void
 • Ponieważ funkcji tej chcielibyśmy móc używać do sortowania tablic danych dowolnego, z góry nieznanego typu, dostęp do nich zapewniany jest przez wskaźnik array typu void*.
 • Czwarty argument funkcji qsort sam jest funkcją i służy do ustalania kolejności sortowanych elementów. Typem obu argumentów tej funkcji też jest void*, dzięki czemu może ona zostać użyta do sortowania tablic dowolnego typu
 • Uwagi[ | edytuj kod]

 • Co prawda w języku C++ można posługiwać się wskaźnikami typu (void *), jednak w praktyce z możliwości tej korzysta się tylko w kodzie współpracującym z bibliotekami napisanymi w C. W C++ istnieją bowiem bezpieczne mechanizmy praktycznie eliminujące potrzebę posługiwania się typem danych (void *): polimorfizm i typy parametryczne.
 • W C++ do definiowania funkcji bezargumentowych nie używa się słowa kluczowego void, lecz po prostu pozostawia się pustą listę argumentów.
 • int
  powitanie()
  {
    printf("Witaj!\n");
    return 0;
  }
  

  Ta sama konstrukcja w języku C interpretowana jest jako definicja funkcji o nieokreślonej (dowolnej) liczbie argumentów.

  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.W językach programowania pozwalających na bezpośredni dostęp do pamięci (jak np. asembler, C, C++, Cyclone) pamięć jest reprezentowana jako jednowymiarowa tablica bajtów – wszystkie zmienne (statyczne i dynamiczne) są umieszczane w tej „tablicy”.
  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.
  Reklama