• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pulsar  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 50 keV. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X (rentgenowskiego) opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie – w wyniku zderzeń elektronów z elektronami powłok wewnętrznych lub ich rozpraszaniu w polu jąder atomu. Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Promieniowania gamma oznacza się grecką literą γ, analogicznie do korpuskularnego promieniowania alfa (α) i beta (β).Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.
  Znaczące pulsary[ | edytuj kod]

  Wymienione tutaj pulsary były albo pierwszymi odkrytymi tego typu, albo reprezentują ekstremum pewnego rodzaju wśród znanej populacji pulsarów, na przykład o najkrótszym mierzonym okresie.

 • Pierwszy radiowy pulsar "CP 1919" (obecnie znany jako PSR B1919 + 21), z okresem impulsu 1,337 sekundy i szerokością impulsu 0,04 sekundy, odkryto w 1967 roku.
 • Pierwszy pulsar binarny, PSR 1913 + 16, którego orbita gubi się z dokładną szybkością przewidzianą z powodu emisji promieniowania grawitacyjnego przez ogólną teorię względności.
 • Najjaśniejszy pulsar radiowy, Vela Pulsar.
 • Pierwszy pulsar milisekundowy, PSR B1937 + 21
 • Najjaśniejszy pulsar milisekundowy, PSR J0437-4715
 • Pierwszy pulsar rentgenowski Cen X-3
 • Pierwszy pulsar rentgenowski z pulsarą z przyrostem milisekund, SAX J1808.4-3658
 • Pierwszy pulsar z planetami, PSR B1257 + 12
 • Pierwszy pulsar, na który zaobserwowano wpływ asteroid: PSR J0738-4042
 • Pierwszy podwójny system pulsarowy, PSR J0737-3039
 • Najkrótszy okres pulsar, PSR J1748-2446ad, z czasem ~ 0,0014 sekundy lub ~ 1,4 milisekundy (716 razy na sekundę).
 • Najdłuższy okres pulsara, 118,2 sekundy, a także jedyny znany przykład pulsara białego karła, AR Scorpii.
 • Najdłuższy okres to pulsar gwiazdy neutronowej, PSR J0250 + 5854, z okresem 23,5 sekundy.
 • Pulsar z najbardziej stabilnym okresem, PSR J0437-4715.
 • Pierwszy pulsar milisekundowy z towarzyszącymi 2 gwiazdowymi towarzyszami, PSR J0337 + 1715
 • PSR J1841-0500, przestał pulsować przez 580 dni. Jeden z zaledwie dwóch pulsarów, o których wiadomo, że przestał pulsować przez więcej niż kilka minut.
 • PSR B1931 + 24, ma cykl. Pulsuje przez około tydzień i przestaje pulsować przez około miesiąc.  Jeden z zaledwie dwóch pulsarów, o których wiadomo, że przestał pulsować przez więcej niż kilka minut.
 • PSR J1903 + 0327, a ~ 2,15 ms pulsar, odkrył, że znajduje się w bardzo ekscentrycznym układzie gwiazdy podwójnej z gwiazdą podobną do Słońca.
 • PSR J2007 + 2722, izolowany pulsar o 40,8-herców "z recyklingu" był pierwszym pulsarem znalezionym przez ochotników na danych zebranych w lutym 2007 r. I przeanalizowanych przez projekt obliczeniowy rozproszonego Pierwszy radiowy pulsar "CP 1919" (obecnie znany jako Einsteina @ Home.
 • PSR J1311-3430, pierwszy pulsar milisekundowy wykryty za pomocą pulsacji gamma i części układu podwójnego o najkrótszym okresie obiegu.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Geminga
 • Pulsar Kraba
 • Magnetar
 • Rotating radio transient
 • PSR J1614-2230 – najcięższy znany pulsar
 • PSR B1913+16
 • PSR J0737-3039
 • Zegar pulsarowy
 • Dale A. Frail – kanadyjski radioastronom pracujący w National Radio Astronomy Observatory (NRAO) w Socorro, Nowy Meksyk. Otrzymał doktorat Uniwersytetu Toronto w 1989 roku. Zajmuje się poszukiwaniem planet pozasłonecznych a także badaniami rozbłysków gamma.Emisja promieniowania to wysyłanie przez wzbudzony układ fizyczny (np. atom, jądro atomowe, ciało makroskopowe) energii w postaci promieniowania zarówno fal (np. światła, fal radiowych, dźwięku), jak i korpuskularnego (np. elektronów, cząstek α, fotonów).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rotating radio transient (RRAT) (Nieregularne radioźródło) – rodzaj gwiazdy neutronowej podobnej do pulsara, która emituje impulsy promieniowania elektromagnetycznego. Impulsy te nie są jednak w żaden sposób uporządkowane – nie występują w równych odstępach czasowych. Czas trwania tych impulsów to ułamki sekund, natomiast odstępy między nimi wynoszą od 4 minut do 3 godzin, a czasem jeszcze dłużej. Obiekty te są jednymi z najsilniejszych źródeł promieniowania radiowego we Wszechświecie.
  Astrophysical Journal (The Astrophysical Journal) – czasopismo naukowe, założone w 1895 przez dwóch amerykańskich astronomów George’a Ellery’ego Hale’a i Jamesa Edwarda Keelera. Jedno z najważniejszych międzynarodowych czasopism dotyczących astronomii, astrofizyki, spektroskopii.
  Tesla (T) – jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI). 1 tesla może być interpretowana jako taka wartość indukcji magnetycznej, która na ładunek 1 C, poruszający się z prędkością 1 m/s prostopadle do linii pola magnetycznego, działa z siłą Lorentza o wartości równej 1 N.
  Lich, PSR 1257+12 – pulsar milisekundowy, odległy od Ziemi o 980 lat świetlnych, wokół którego krążą pierwsze odkryte planety pozasłoneczne. Układ składa się z gwiazdy centralnej – pulsara i trzech planet odkrytych przez polskiego astronoma, Aleksandra Wolszczana.
  Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.
  Eksplozja – gwałtowny wybuch powodujący powstanie fali uderzeniowej rozchodzącej się z prędkością powyżej 400 m/s – ale poniżej maksymalnej prędkości możliwej dla danego materiału wybuchowego.
  Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie. Uznaje się, że falami radiowymi są fale o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·10 – 3·10 Hz). Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.