Pula genowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pula genowa (ang. gene pool) − „zespół wszystkich alleli we wszystkich loci wszystkich osobników w populacji”, tzn. wszystkie geny w niej zawarte. Termin stosowany również jako określenie „zespołu alleli jednego lub kilku loci w populacji”.

Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.Locus (l. mnoga loci) – określony obszar chromosomu zajmowany przez gen. W obrębie chromosomu znajduje się wiele różnych loci, stanowią one rodzaj logicznych pojemników na samodzielne, ustrukturalizowane fragmenty informacji genetycznej, nazywane genami. W określonym locus mogą się znaleźć różne warianty związanego z nim genu (różniące się sekwencją nukleotydów w DNA); warianty te są nazywane allelami.

Za pomocą puli genowej można scharakteryzować właściwości genetyczne populacji, w której każdy osobnik posiada unikatową kombinację genów i alleli spośród tej puli. W przypadku populacji, która nie ewoluuje, pulę jej genów można opisać za pomocą prawa Hardy’ego-Weinberga. Mechanizmy ewolucji powodują zmianę częstości alleli w puli genowej.

Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie") – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.Allel – jedna z wersji genu w określonym miejscu (locus) na danym chromosomie homologicznym. Allele tego samego genu różnią się jednym lub kilkoma nukleotydami. Występowanie więcej niż jednej wersji danego genu określa się jako polimorfizm. Dzięki zdegenerowaniu kodu genetycznego tylko część tych różnic przekłada się na różnice w budowie kodowanych białek. Powoduje to zróżnicowanie właściwości cząsteczek białka kodowanego przez różne allele tego samego genu.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dem
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Michael L. Cain: Ewolucja populacji. W: Neil Campbell, Jane Reece: Biologia. tł. Jan Strzałko. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2012. ISBN 978-83-7510-392-2.
 • Genetyka populacji i ewolucja. W: H. Fletcher, I. Hickey, P. Winter: Genetyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, seria: Krótkie Wykłady. ISBN 978-83-01-16343-3. OCLC 750964504.
 • Jan Dominik Strzałko (ur. 31 stycznia 1943, zm. 15 sierpnia 2016) – polski antropolog, nauczyciel akademicki i profesor nauk przyrodniczych.Prawo Hardy’ego-Weinberga – prawo określające stosunki pomiędzy frekwencją alleli a częstością genotypów w populacji oraz warunki, w jakich stosunki te będą zachowane.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dem, populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar. Krzyżowanie się osobników jednego demu jest bardziej prawdopodobne niż krzyżowanie się z innymi osobnikami populacji. Wyróżniane są rodzaje demów:
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Dom Wydawniczy „Rebis” – poznańskie wydawnictwo założone w sierpniu 1990 roku przez Tomasza Szpondera i Tadeusza Zyska. Pod koniec 1993 roku Tadeusz Zysk odszedł z Rebisu, by założyć własne wydawnictwo – Zysk i S-ka.

  Reklama