Ptaki grzebieniowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szkielet gołębia (przedstawiciela ptaków grzebieniowych – grzebień zaznaczono na niebiesko)

Ptaki grzebieniowe, grzebieniowce (Carinatae) – grupa ptaków obejmująca gatunki mające na mostku grzebień kostny – miejsce przyczepu mięśni poruszających skrzydła. W założeniu termin ten miał mieć znaczenie systematyczne i grupować razem ptaki latające i pingwiny, ale okazał się nie mieć wartości filogenetycznej, ponieważ wyłącza z grupy ptaków grzebieniowych te gatunki niezdolne do lotu, które są bliskimi krewnymi ptaków latających. Na przykład nielotna papuga kakapo znalazłaby się poza tą grupą razem z bezgrzebieniowymi strusiami, zamiast zgodnie z pokrewieństwem zostać pogrupowana razem z innymi papugami.

Filogenetyka – dział biologii zajmujący się badaniem drogi rozwojowej (filogenezą) organizmów. Przedmiotem zainteresowania filogenetyki są organizmy żyjące współcześnie oraz kopalne, ich pochodzenie i relacje pokrewieństwa. W swoich badaniach korzysta z osiągnięć paleontologii, genetyki i innych nauk przyrodniczych.Pingwiny, bezlotki – rząd (Sphenisciformes) oraz rodzina (Spheniscidae) ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes.

Terminem używanym w systematyce ptaków, który jest bliski znaczeniowo ptakom grzebieniowym jest nadrząd ptaków neognatycznych.

Ptaki neognatyczne, neognatyczne (Neognathae) – grupa ptaków w randze infragromady wyróżniona na podstawie budowy podniebienia. Charakteryzują się ruchomym podniebieniem i częściową redukcją niektórych kości. Należy do nich większość współczesnych ptaków. Po raz pierwszy neognatyczne pojawiły się 66 mln lat temu, w późnej kredzie.Papugowate (Psittacidae) – rodzina ptaków z rzędu papugowych. Obejmuje gatunki lądowe zamieszkujące głównie międzyzwrotnikowe strefy całego świata, choć niektóre również w klimacie umiarkowanym. Najliczniejsze w Ameryce Południowej i Australii. Ptaki te charakteryzują się obecnością:
Systematyka organizmów, systematyka biologiczna – najstarsza dziedzina nauk biologicznych, nauka zajmująca się klasyfikowaniem, katalogowaniem oraz opisywaniem organizmów w oparciu o badania ich różnorodności, pochodzenia i pokrewieństwa. Systematyka grupuje organizmy w jednostki stanowiące taksony w hierarchicznej strukturze kategorii systematycznych, w wyniku czego powstaje układ systematyczny (system). Reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa taksonomia, a relacje pokrewieństwa ewolucyjnego między taksonami – filogenetyka. Niekiedy termin taksonomia bywa rozszerzany na całą systematykę, jednak w ścisłym znaczeniu jest jej działem zajmującym się metodologiczną, zmatematyzowaną stroną. Dotychczas odkryto, opisano i nazwano co najmniej 1,75 mln gatunków organizmów żyjących obecnie na Ziemi oraz kilkaset tysięcy organizmów wymarłych.Mostek (łac. sternum) – twór chrzęstny lub kostny, położony w części brzusznej, spotykany u kręgowców z wyjątkiem ryb. Jest elastycznie połączony z częścią żeber oraz obręczą barkową.
Warto wiedzieć że... beta

Kakapo (Strigops habroptila) – gatunek dużego, nielotnego ptaka z rodziny nestorów (Strigopidae). Czasami zaliczany do rodziny papugowatych (Psittacidae). Niegdyś zamieszkiwał Wyspę Południową, Wyspę Północną i wyspę Stewart (wszystkie należą do Nowej Zelandii), lecz jego zasięg ograniczył się do rozproszonych stanowisk na Wyspie Południowej. Obecnie wszystkie ocalałe osobniki znajdują się na kilku niewielkich wyspach u wybrzeży Nowej Zelandii. Kakapo to jedyna nielotna, a zarazem najcięższa papuga na świecie.
Strusie, strusiowate – rząd (Struthioniformes) oraz rodzina (Struthionidae) ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes obejmujący rodzinę strusi (Struthionidae).

Reklama