Psycholog

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Psycholog (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę psycholożka) – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (w skrócie AEH) – niepubliczna szkoła wyższa działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001. W latach 2001–2018 szkoła posługiwała się nazwą: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. WSFiZ otrzymała status pełnej uczelni akademickiej i od 30 września 2018 zmieniła nazwę na: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (aeh.edu.pl). AEH kształci w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Od stycznia 2010 Wydział Psychologii AEH (wcześniej WSFiZ) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. 1 października 2019 do struktur AEH została włączona Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie.

Kształcenie w zakresie psychologii w Polsce[ | edytuj kod]

Zgodnie z polskim prawem psychologiem może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie (wyjątek od deklaracji bolońskiej) na kierunku psychologia. Ponadto psycholog może odbyć specjalizację zawodową (w psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychoseksuologii). Psycholog może również odbyć 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty. Zasady wykonywania zawodu psychologa reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026).

Psychologia stosowana jest to dziedzina psychologii która koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych, ale prowadzi także badania własne uwzględniające problemy specyficzne dla danej dziedziny zastosowań. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej, zarówno pod względem użyteczności praktycznej, jak i własnych badań specjalistycznych, są: psychologia pracy, psychologia wychowawcza i psychologia kliniczna.Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).

Uczelnie prowadzące studia psychologiczne to:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (psychologia stosowana)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska, Wydział Psychologii
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii oraz Wydziały Zamiejscowe w Sopocie, we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Instytut Psychologii
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Wydział Psychologii
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Wydział Nauk Społecznych
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie d. WSFiZ, Wydział Psychologii
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu – pierwsze w Polsce jednolite studia magisterskie z psychologii na uczelni medycznej, zgodne ze standardami EuroPsy. Możliwe dwie ścieżki specjalizacyjne: neuropsychologia oraz zaburzenia afektywne i psychosomatyka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku jest niepaństwową uczelnią wyższą założoną 14 maja 1996 roku. Oferuje naukę na 3-letnich studiach dziennych bądź zaocznych, które umożliwiają zdobycie tytułu licencjata, 2- lub 3-letnich uzupełniających studiach magisterskich oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich. Główna siedziba znajduje się w Białymstoku przy al. Jana Pawła II 91. Uczelnia dysponuje także drugim budynkiem przy ul. Hetmańskiej 8.Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym utworzona w 1948 roku w Szczecinie.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (ang. The School of Higher Education in Humanities of the Association for Adult Education) – niepubliczna uczelnia kształcąca na kierunkach humanistycznych i społecznych z siedzibą w Szczecinie. Założona przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w 1997 roku. Posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 roku została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) - najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Założycielką i patronką uczelni jest Maria Grzegorzewska.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Reklama