• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przygodzice - gmina  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Przygodzice – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice. Baza wypadowa na Stawy Przygodzickie - część Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy".Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
  Demografia[ | edytuj kod]

  Ludność[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2017:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Przygodzice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Przygodzice.png

  Krajobraz i środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Wody[ | edytuj kod]

  Główna rzeka na terenie gminy Barycz, stanowi dopływ Odry, natomiast z regionu wsi Bogufałów wody odprowadzane są do zlewni rzeki Prosny. Występuje tu zjawisko tzw. bifurkacji.

  Stawy Przygodzickie z zespołem około 70 stawów rybnych z hodowlą karpia, o łącznej powierzchni około 730 ha. Stawy są miejscem lęgowym ptaków wodnych (ok. 170 gatunków) m.in. łabędzi niemych, perkozów, gęsi gęgawy, błotniaka stawowego i rybitwy czarnej.

  Czworak – w zespole zabudowań dworskich lub folwarcznych budynek mieszkalny o czterech mieszkaniach, z których każde ma osobne wejście z zewnątrz. Przeznaczony zazwyczaj dla służby.Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" w Antoninie – jeden z dwóch polskich (obok Dusznik-Zdroju) festiwali chopinowskich. Rangę festiwalu podkreśla obecność najwybitniejszych polskich i zagranicznych pianistów.

  Lasy[ | edytuj kod]

  W 2016 roku powierzchnia lasów na terenie gminy wynosiła 7395,58 ha, co stanowi lesistość na poziomie 45,3%. Lasy prawie w całości należą do nadleśnictw: Antonin, Krotoszyn i Taczanów.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

 • Park KrajobrazowyDolina Baryczy" – obejmuje tereny województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego,
 • rezerwat przyrodyWydymacz" – rezerwat florystyczno-krajobrazowy o powierzchni 45,93 ha,
 • obszar chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (Milicka) – utworzony w 1995 roku,
 • specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja nad Baryczą" – wytyczony na podstawie dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej,
 • obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Baryczy" – ostoja 14 gatunków ptaków (12 lęgowych, 2 przelotnych),
 • pomniki przyrody – według danych z 2007 roku, na terenie gminy było 147 pomników przyrody.
 • Zabytki[ | edytuj kod]

 • Antonin:
 • Obiekt zabytkowy.svg pałac myśliwski książąt Radziwiłłów, neoklasycystyczny wybudowany w latach 18221824,
 • Obiekt zabytkowy.svg park (XIX w.),
 • Obiekt zabytkowy.svg grobowiec na wyspie (XIX w.),
 • Obiekt zabytkowy.svg budynek mieszkalno-gospodarczy tzw. „ogrodówka" (XIX w.).
 • Czarnylas:
 • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (wybudowany w latach 18441850),
 • kościół ewangelicko-augsburski (wybudowany w latach 18891900),
 • dawna kaplica baptystyczna (1890),
 • kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa (wybudowany w latach 19261927).
 • Chynowa:
 • kościół pw. św. Wawrzyńca (wybudowany w latach 19361937).
 • Janków Przygodzki:
 • kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1925 roku, wg projektu Adama Ballenstedta.
 • Ludwików:
 • cmentarz z 1876 roku – założony przez Ferdynanda Radziwiłła z neogotycką kaplicą z 1903 roku.
 • Przygodzice:
 • dwór Jana Jerzego Przebendowskiego (XVII w.),
 • stróżówka dawnego założenia dworskiego (1813), obecnie „Chata Regionalna",
 • kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy, neobarokowy z 1925 roku,
 • Dom Ludowy im. Józefa Piłsudskiego (19351936), obecnie siedziba Urzędu Gminy Przygodzice.
 • Topola-Osiedle:
 • park krajobrazowy (XIX w.),
 • spichlerz (początek XIX w.),
 • czworak (koniec XIX w.).
 • Wysocko Małe:
 • Obiekt zabytkowy.svg dworek (1 poł. XIX w.).
 • Powiat ostrowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae).
  Gmina Ostrzeszów – – to gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, położona w centrum powiatu ostrzeszowskiego.
  Topola-Osiedle - wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice, przy południowej granicy Ostrowa Wielkopolskiego (szybka rozbudowa wsi - charakter osiedla podmiejskiego Ostrowa).
  Gmina Sośnie (do 1946 gmina Granowiec) – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.
  Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.899 sek.