Przewodnictwo jonowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przewodnictwo jonoweprzewodnictwo elektryczne, w którym nośnikami prądu elektrycznegojony. Mogą one mieć ładunek dodatni (przewodnictwo kationowe) lub ujemny (przewodnictwo anionowe).

Defekty struktury krystalicznej – niedoskonałości kryształów polegające na punktowym lub warstwowym zerwaniu regularności ich sieci przestrzennej. Defekty występują praktycznie we wszystkich rzeczywistych kryształach. Wynikają one z natury procesu krystalizacji.Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Ciała obdarzone ładunkiem mają zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego oraz oddziaływania z tym polem. Oddziaływanie ładunku z polem elektromagnetycznym jest określone przez siłę Lorentza i jest jednym z oddziaływań podstawowych.

Przewodnictwo jonowe występuje w:

 • elektrolitach ciekłych
 • roztworach soli, kwasów i zasad w rozpuszczalnikach polarnych
 • stopionych solach
 • elektrolitach stałych
 • kryształach jonowych
 • szkłach i ceramikach zawierających ruchliwe jony
 • gazach.
 • Przewodnictwo jonowe w kryształach jonowych[ | edytuj kod]

  W kryształach jonowych przyczyną występowania swobodnych jonów są lokalne defekty sieci krystalicznej. Występują dwa typy takich niedoskonałości: defekty temperaturowe, powstałe wskutek fluktuacji ruchu cieplnego, oraz defekty sieci krystalicznej, wywołane obecnością domieszek. Zniekształcenia obu typów są przyczyną samoistnego jonowego przewodnictwa elektrycznego.

  Luka (krystalografia) – pojęcie stosowane w odniesieniu do nieobsadzonej pozycji węzłowej w sieci krystalicznej („wakans”) albo do pustej przestrzeni w kulowych modelach sieci krystalicznej, np. w modelu najgęściejszego ułożenia kul.Elektrolit stały, przewodnik superjonowy – ciało stałe charakteryzujące się wysokim przewodnictwem jonowym, powyżej 10 S·m. Przewodnictwo tych substancji może w pewnych warunkach osiągać wartości tak duże jak dla ciekłych elektrolitów.

  Luki i jony międzywęzłowe w kryształach jonowych są centrami naładowanymi. Poruszając się w krysztale, przenoszą ze sobą ładunek elektryczny. Gdy do kryształu przyłożymy zewnętrzne pole elektryczne, luki po jonach dodatnich dyfundują w kierunku elektrody ujemnej. Ten dryfowy ruch luk na tle chaotycznego ruchu cieplnego jest efektem bardzo małym – jest on odpowiedzialny za tę część przewodnictwa kryształu, która jest związana z dyfuzją luk.

  Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego.Kation − jon o ładunku dodatnim (+). Indywiduum chemiczne występujące zawsze w obecności jonu o ładunku przeciwnym (anionu) w przypadku medium elektrycznie obojętnego (zasada zachowania ładunku). Kationy mogą być zarówno organiczne jak i nieorganiczne. Podczas elektrolizy stopionych soli jak i roztworów wodnych z rozpuszczoną substancją jonową, kationy podążają do elektrody ujemnej (o dodatnim potencjale) zwanej katodą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Anion – jon o ładunku ujemnym. Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Podczas elektrolizy anion podąża do elektrody dodatniej, zwanej anodą. Przeciwieństwem anionu jest jon dodatni, czyli kation.

  Reklama