• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przeszkoda lotnicza

  Przeczytaj także...
  Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).Huddersfield – miasto w Wielkiej Brytanii; w Anglii; w hrabstwie West Yorkshire; 150 tys. mieszkańców (2006). Przemysł spożywczy.
  Statek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza.
  Wieża Emley Moor TV Tower nad miastem Huddersfield oznaczona czerwonym światłem ostrzegawczym

  Przeszkoda lotniczabudynek, obiekt lub wzniosłość terenu, która swoimi wymiarami, a szczególnie wysokością, może zagrażać statkom powietrznym. Powinna być oznaczona w dzień, a szczególnie w nocy czerwonym światłem ostrzegawczym.

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Kategorie przeszkód lotniczych w Polsce[ | edytuj kod]

  1. obiekty powyżej 150 metrów wysokości
  2. obiekty o wysokości 100-150 metrów
  3. obiekty o wysokości poniżej 100 metrów.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.704 sek.