Przemiana kwazistatyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przemiana kwazistatyczna (proces kwazistatyczny lub pseudostatyczny) jest to przemiana termodynamiczna, którą można traktować jako ciąg stanów nieskończenie bliskich stanowi równowagi, między którymi zachodzi nieskończenie mała zmiana parametrów układu.

Oscylator harmoniczny – układ drgający, poddany działaniu sił sprężystych tj. sił proporcjonalnych do przemieszczenia r {displaystyle r} układu od położenia równowagi:Równowaga termodynamiczna – pojęcie stosowane w termodynamice. Oznacza stan, w którym makroskopowe parametry układu, takie jak ciśnienie, objętość i wszystkie funkcje stanu, są stałe w czasie. Na równowagę termodynamiczną składają się: równowaga chemiczna (brak makroskopowego przepływu cząstek i reakcji chemicznych), mechaniczna (nie występują niezrównoważone siły) i termiczna (nie występuje przepływ energii).

Zachowanie pełnej równowagi nie jest możliwe, ponieważ wówczas nie doszłoby do żadnej zmiany. Wynika stąd, że przemiana kwazistatyczna jest procesem zachodzącym bardzo wolno.

Przemiana kwazistatyczna jest tylko pewnym modelem, do którego rzeczywista przemiana może tylko asymptotycznie dążyć. Został wprowadzony do termodynamiki dlatego, że ułatwia formalny opis wielu zjawisk.

Przykład[ | edytuj kod]

Przykładem procesu kwazistatycznego może być topnienie lodu o temperaturze°C, wrzuconego do wody o temperaturze 0 °C + dt. Ze względu na nieskończenie małą różnicę temperatur przemiana zachodzi nieskończenie wolno. Równocześnie minimalne obniżenie temperatury spowoduje odwrócenie kierunku procesu – woda będzie zamarzać.

Termodynamika – nauka o energii, dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. Wbrew rozpowszechnionym sądom termodynamika nie zajmuje się wyłącznie przemianami cieplnymi, lecz także efektami energetycznymi reakcji chemicznych, przemian z udziałem jonów, przemianami fazowymi, a nawet przemianami jądrowymi i energią elektryczną.Skala Celsjusza – skala termometryczna (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).

Odwracalność procesu kwazistatycznego[ | edytuj kod]

Istnieją kontrowersje dotyczące odwracalności procesu kwazistatycznego. Wielu autorów utożsamia proces kwazistatyczny z procesem odwracalnym. Inni, sprowadzając proces kwazistatyczny do procesu bardzo wolnego, dowodzą, że istnieją procesy kwazistatyczne, które nie są odwracalne, np. rozprężanie gazu do próżni. Jeżeli jednak przyjąć pierwszą definicję, narzucającą warunek kwazirównowagi, to widać, że w tym przykładzie nie jest on spełniony, zatem proces rozprężania gazu, w rozumieniu tej definicji, nie jest przemianą kwazistatyczną. Warto również zauważyć, że jeśli proces jest kwazistatyczny, to jest odwracalny, ale twierdzenie odwrotne nie musi być prawdziwe. Przykładem mogą być drgania oscylatora harmonicznego, które są odwracalne, lecz nie są kwazistatyczne.

Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.Proces termodynamiczny, zwany też przemianą termodynamiczną to każda, dowolna zmiana stanu termodynamicznego układu fizycznego. Ze względu na to, że wszystkie układy niepozostające w równowadze termodynamicznej stale ulegają jakimś zmianom, ustalenie początku i końca procesów termodynamicznych jest zwykle czysto umowne i zależy od sytuacji.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska, G. Siergiejew, Kurs fizyki, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, wyd. II, s. 289.
  2. Szczepan Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953, wyd. II, s. 39.
  3. F. Reif, Fizyka statystyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, wyd. II, s. 237.
  4. Kerson Huang, Mechanika statystyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, wyd. I, s. 12-13.
  5. Kacper Zalewski, Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, wyd. II, s. 17-18.
Proces odwracalny – proces termodynamiczny, którego kierunek można odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego. Procesy odwracalne zachodzą przy niezmienionej sumie entropii układu i otoczenia.Szczepan Szczeniowski (ur. 26 grudnia 1898 w Warszawie, zm. 18 lutego 1979 w Warszawie) – polski fizyk, profesor, poseł na Sejm PRL I kadencji.
Reklama