• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przekwalifikowanie

  Przeczytaj także...
  Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.

  Przekwalifikowanie - nabycie dodatkowych bądź nowych kwalifikacji w ramach tej samej grupy zawodowej, np. pedagogiki:

 • pedagogika w specjalności resocjalizacja oznacza pracę głównie z osobami, które weszły w konflikt z prawem, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych bądź istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań dewiacyjnych
 • pedagogika w specjalności opiekuńczo – wychowawczej - pracę np. w domu dziecka.
 • Przekwalifikowanie najczęściej związane jest ze zmianą zapotrzebowania na rynku pracy bądź dążeniem do udoskonalenia się w swojej dziedzinie.

  Przekwalifikowanie błędnie często używane jest zamiennie z pojęciem przezawodowienie.





  Reklama

  Czas generowania strony: 0.742 sek.