• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przekierowanie poczty elektronicznej

  Przeczytaj także...
  Adres poczty elektronicznej, adres e-mailowy – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.
  Mail Retrival Agent (MRA) – program odbierający pocztę elektroniczną od Mail Access Agent (MAA), zazwyczaj za pomocą protokołu POP3 lub IMAP.

  Przekierowanie poczty elektronicznej – działanie polegające na automatycznym przekierowaniu poczty przychodzącej na dany adres poczty elektronicznej, na inny adres poczty elektronicznej. Operacja taka jest wykonywana przez program poczty elektronicznej, najczęściej Mail Transfer Agent (MTA) po stronie serwera poczty elektronicznej lub Mail Retrival Agent po stronie klienta poczty elektronicznej.

  Program poczty elektronicznej – program komputerowy służący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej.Serwer poczty elektronicznej (ang.) Mail Transfer Agent, MTA – program poczty elektronicznej przesyłający wiadomości internetowe pomiędzy adresami poczty elektronicznej, wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient-serwer.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • skrzynka poczty elektronicznej
 • maildir
 • Skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka mejlowa ((ang.) electronic mail box, e-mail box) – jest to obszar pamięci masowej przeznaczony do przechowywania plików zawierających wiadomości internetowe przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.Maildir, od (ang.) mail directory – katolog poczty, skrzynka pocztowa – miejsce zapisu plików wiadomości pocztowych poczty elektronicznej w systemach uniksopodobnych, stosowany m.in. przez programy pocztowe Postfix, Exim, Courier-MTA czy Qmail. Najczęściej, katolog poczty znajduje się w podkatalogu Maildir katalogu domowego.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.561 sek.