• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prudnik  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  7 Strzelecki Pułk Piechoty – pułk piechoty polskiej okresu III powstania śląskiego. Pierwotnie jako Podgrupa "Bogdan" w Grupie "Północ".Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.

  Prudnik  (daw. Prądnik, Nowe Miasto Królewskie, łac. Prudnicium, niem. Neustadt , Neustadt in Oberschlesien, Neustadt an der Prudnik, cz. Prudník, śl. Prudnik, Prōmnik, dś. Neustoadt) – miasto w Polsce położone w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Prudnik i Euroregionu Pradziad. Historycznie leży na Górnym Śląsku, na ziemi prudnickiej, na pograniczu Gór Opawskich i Płaskowyżu Głubczyckiego, będącego częścią Niziny Śląskiej. Przepływają przez niego rzeki Prudnik i Złoty Potok.

  Bitwa o Prudnik – jedno ze starć Armii Czerwonej ze znajdującym się w odwrocie niemieckim Wehrmachtem, prowadzone w ramach operacji górnośląskiej. Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa opolskiego.

  Według danych na 30 czerwca 2018 miasto było zamieszkane przez 21 170 osób.

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Środowisko naturalne
 • 1.3 Podział miasta
 • 2 Nazwa
 • 3 Historia
 • 3.1 Prehistoria
 • 3.2 Średniowiecze
 • 3.3 XVI–XX wiek
 • 3.4 Dwudziestolecie międzywojenne
 • 3.5 II wojna światowa
 • 3.6 Polska Ludowa
 • 3.7 III Rzeczpospolita
 • 4 Demografia
 • 4.1 Liczba mieszkańców miasta
 • 4.2 Piramida wieku mieszkańców Prudnika w 2014
 • 5 Zabytki
 • 6 Gospodarka
 • 6.1 Przedsiębiorstwa
 • 7 Transport
 • 7.1 Transport drogowy
 • 7.2 Transport kolejowy
 • 7.3 Komunikacja miejska
 • 8 Oświata
 • 9 Kultura
 • 9.1 Stałe imprezy kulturalne
 • 9.2 Odniesienia w kulturze masowej
 • 9.3 Zespoły muzyczne
 • 10 Media lokalne
 • 10.1 Prasa
 • 10.2 Telewizja
 • 10.3 Radio
 • 10.4 Portale
 • 11 Religia
 • 11.1 Wspólnoty wyznaniowe
 • 11.1.1 Kościół rzymskokatolicki
 • 11.1.2 Kościół Zielonoświątkowy w RP
 • 11.1.3 Świadkowie Jehowy
 • 11.2 Cmentarze
 • 11.3 Nieistniejące obiekty sakralne
 • 12 Sport
 • 12.1 Obiekty sportowe
 • 12.2 Kluby sportowe
 • 12.3 Zawody sportowe
 • 12.4 Sportowcy związani z Prudnikiem
 • 13 Polityka
 • 13.1 Rada Miejska
 • 13.2 Budżet miasta
 • 14 Lista burmistrzów Prudnika
 • 14.1 Czasy niemieckie
 • 14.2 Rzeczpospolita Polska i PRL
 • 14.3 III Rzeczpospolita
 • 15 Współpraca międzynarodowa
 • 16 Turystyka
 • 17 Ludzie związani z Prudnikiem
 • 17.1 Honorowi Obywatele Miasta
 • 17.1.1 Czasy niemieckie
 • 17.1.2 Czasy polskie
 • 17.2 Zasłużeni dla Miasta i Gminy Prudnik
 • 17.2.1 Osoby wyróżnione
 • 17.2.2 Instytucje wyróżnione
 • 18 Zobacz też
 • 19 Uwagi
 • 20 Przypisy
 • 21 Bibliografia
 • 22 Linki zewnętrzne
 • Geografia[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Geografia Prudnika.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Miasto jest położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, około 5,5  km od granicy z Czechami, na pograniczu Płaskowyżu Głubczyckiego i północno-wschodniej części Gór Opawskich. Prudnik zajmuje kilka wzgórz (Kapliczna Góra, Klasztorne Wzgórze, Kraska, Okopowa, Wróblik, Zbylut), na południu opiera się o pierwsze zalesione stoki, należące już do Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Leży na terenie Nadleśnictwa Prudnik, którego jest siedzibą. Przez granice administracyjne miasta przepływają rzeki Prudnik (lewy dopływ Osobłogi) i Złoty Potok, a także potoki Lubrzanka, Trzebinka i Graniczny Potok. Obszarem administracyjnym obejmuje pobliski las zwany Lasem Prudnickim. Prudnik położony jest na wysokości ok. 265 m n.p.m. Najwyżej położony punkt w mieście znajduje się na wysokości 403 m n.p.m., a najniższy 238 m n.p.m. Na południu miasta znajdują się wychodnie strefy śląsko-morawskiej.

  Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.

  Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Wpływ na klimat Prudnika ma sąsiedztwo Gór Opawskich. Średnia temperatura roczna wynosi +8 °C. Pokrywa śnieżna występuje od grudnia do kwietnia. Duże zróżnicowanie dotyczy termicznych pór roku. Średnie roczne opady atmosferyczne w rejonie Prudnika wynoszą 640 mm dominują wiatry zachodnie. Średnia wilgotność względna powietrza atmosferycznego wynosi w przekroju rocznym 78%.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Podział miasta[ | edytuj kod]

  Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju częściami Prudnika są:

 • Górka
 • Kolonia Karola Miarki
 • Lipno (Lipy)
 • Młyn Czyżyka
 • W mieście znajdują się również osiedla:

 • os. Jasionowe Wzgórze
 • os. Karola Miarki
 • os. Tysiąclecia
 • os. Wyszyńskiego
 • os. Zacisze
 • Widok na Prudnik z wieży widokowej na Klasztornym Wzgórzu
  Widok na Prudnik z wieży widokowej na Klasztornym Wzgórzu

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Nowe Miasto Królewskie wśród innych nazw śląskich miejscowości w urzędowym pruskim dokumencie z 1750 roku wydanym w języku polskim w Berlinie.

  Nazwa Prudnik została utworzona od rzeczownika prąd (prąd rzeczny, strumień, przepływ, wartkość – cz. proud, śl. prōnd) i oznaczającej podobnie jak pobliska Prężyna rzekę o wartkim nurcie, następnie również osadę leżącą nad tą rzeką. Nazwa rzeki (dopływu Osobłogi) i miasta była od średniowiecza zapisywana z u będącym czeskim i morawskim odpowiednikiem ą (1262 Pruthenos, 1331 Prudnik). Obok nazwy starszej słowiańskiej osady (Prudnik) pojawiła się, zapewne już w ostatniej ćwierci XIII w. nazwa lokacyjnego miasta tj. Neustadt. Od tego czasu używano (w różnych postaci) obu nazw równolegle.

  Bonawentura Menzel (ur. 19 września 1780 w Supíkovicach, zm. 12 marca 1869 w Prudniku) – ostatni śląski kapucyn, Honorowy Obywatel Prudnika. Katowice – dworzec kolejowy oraz największa i najważniejsza stacja kolejowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego mieszcząca się przy placu Wilhelma Szewczyka w ścisłym śródmieściu Katowic.

  Nazwa niemiecka była zapisywana także w zlatynizowanej postaci Neostadium, czasem używano również jej polskiego i czeskiego przekładu (Nowe Miasto, Nové město). Starsza nazwa miewała również swą postać zlatynizowaną (Prudnicium). W tekstach pisanych na Śląsku po niemiecku w okresie XVI–XVIII w. przeważała nazwa lokacyjna (Neustadt, Polnisch Neustadt). W źródłach pisanych po czesku używano jej zamiennie ze starszą nazwą (Prudník, Proudník, Nejštát, Nové Město). Formę Polnisch-Neustadt stosowano w języku niemieckim do 1708, kiedy zrezygnowano z przymiotnika Polnisch w obawie, że potencjalni kupcy nie trafią do tego śląskiego miasta, gdyż szukaliby go w Polsce i wprowadzono nową nazwę Königliche Stadt Neustadt. Jej polski odpowiednik Nowe Miasto Królewskie został użyty m.in. w wydanym w 1750 po polsku zarządzeniu Fryderyka II dla mieszkańców Śląska.

  Ulica Tadeusza Kościuszki – jedna z głównych ulic Prudnika. Ulica ta razem z ulicami Armii Krajowej, Stefana Batorego i Powstańców Śląskich, stanowi drogę wyjazdową z Prudnika na północ (w ciągu drogi krajowej nr 40). Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Później, w XIX i XX wieku do 1945. oficjalnie stosowana była nazwa Neustadt in Oberschlesien. Używano również nazwy Neustadt an der Prudnik. Słowiańskiej nazwy powszechnie używali Polacy, czy Ślązacy, co odnotowuje topograficzny opis Górnego Śląska z 1865: „Der ursprünglische Stadtname „Prudnik” ist noch jetzt bei den polnischen Landbewohnern üblich”. Jednak nazwa słowiańska była jeszcze w pierwszej połowie XIX w. odnotowywana również w oficjalnych publikacjach. W alfabetycznym spisie miejscowości z terenu Śląska wydanym w 1830 we Wrocławiu przez Johanna Knie miejscowość występuje pod obecnie używaną polską nazwą Prudnik oraz niemiecką Neustadt (Prudnik, polnische Benennung der Kreistadt Neustadt). Podobnie opisane zostało miasto w 1837 w opracowaniu statystycznej dotyczącej państwa pruskiego. Nazwy Prudnik w książce Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej wydanej w Głogówku w 1847 użył też śląski pisarz Józef Lompa. Wprowadzano tę nazwę również do wydawanych w drugiej połowie XIX w. i na pocz. XX w. poza Śląskiem polskich i czeskich opracowań encyklopedycznych, geograficznych i kartograficznych. W polskich publikacjach z tego okresu używano niekiedy spolonizowanej formy Prądnik; nazwy tej w 1945 używano urzędowo. Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 7 maja 1946.

  Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD, pol. Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS) – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931–1945.Świeradów-Zdrój (niem. Bad Flinsberg) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Warto wiedzieć że... beta

  Legnica - główna osobowa węzłowa stacja kolejowa w Legnicy, położona na linii nr 275 z Wrocławia do Gubinka, stanowiąca jednocześnie początek linii do Katowic, Jerzmanic i Rudnej. Zatrzymują się na niej wszystkie rodzaje przejeżdżających pociągów.
  Henniges Automotive – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją uszczelek i komponentów amortyzujących drgania na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Firma została założona w 1863 roku. Jej główna siedziba znajduje się w mieście Auburn Hills w stanie Michigan. Pracuje w niej około 8000 osób.
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.
  Gastronomia (z grec. gaster - "żołądek", nómos - "prawo", "ustawa") – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, stołówek itp.). Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem.
  Golęszycy, Gołęszycy, Golęszyce, Gołęszyce, Gołężyce (cz. kmen Holasiců, Holasicové, niem. Golensizen) – słowiańskie plemię z grupy lechickiej, żyjące we wczesnym średniowieczu na południu późniejszego Górnego Śląska u źródeł Odry, na południowy wschód od pasma Jeseników, na północny zachód od źródeł rzeki Wisły.
  33. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyła się w dniach 25 sierpnia-5 września 1976. Rywalizację rozpoczęło 101 kolarzy, a ukończyło 72. Łączna długość wyścigu – 1541 km.
  Powiat prudnicki - powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Prudnik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 2.436 sek.