• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prowincje pruskie

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.
  Prowincja Dolny Śląsk (niem. Provinz Niederschlesien) – prowincja pruska utworzona uchwałą sejmu pruskiego z 14 października 1919 roku z części Śląska, ze stolicą we Wrocławiu. Dopiero 25 lipca weszła w życie ustawa wykonawcza. Oprócz Śląska obejmowała także część Łużyc i ziemię kłodzką. Dzieliła się na dwie rejencje: wrocławską i legnicką. 21 III 1938 połączona z prowincją Górny Śląsk, od 1941 znowu oddzielna prowincja. Jej powierzchnia wynosiła 26 615 km². W 1925 zamieszkiwało ją 3,126 mln ludzi.

  Na kongresie wiedeńskm (30 kwietnia 1815) ustalono, że Królestwo Prus składać się będzie z 10 prowincji:

  W 1822 r. prowincje Jülich-Kleve-Berg i Wielkie Księstwo Nadrenii połączyły się, tworząc Prowincję Nadrenia ze stolicą w Koblencji.

  W 1829 połączono Prusy Wschodnie i Zachodnie, tworząc nową Prowincję Prusy (Provinz Preußen) ze stolicą w Królewcu. W 1878 podzielono Prusy na Wschodnie i Zachodnie.

  W 1846 zniesiono Wielkie Księstwo Poznańskie i powołano Prowincję Poznańską.

  Sejmik Prowincjonalny (Provinziallandtag) był sejmem samorządowym prowincji Królestwa Prus, a później prowincji kraju związkowego Prusy w latach 1823-1933.Hanower (niem. Hannover) – miasto w Niemczech, stolica kraju związkowego Dolna Saksonia (niem. Niedersachsen) oraz związku komunalnego Region Hanower. Leży nad rzeką Leine. Rozwinięty przemysł środków transportu (samochody, lokomotywy, wagony), elektrotechniczny (zakłady Telefunken), chemiczny, włókienniczy, gumowy Continental AG i spożywczy (czekolada). Siedziba Stowarzyszenia Krajowego (Landesverbände) Technisches Hilfswerk obejmującego swym zasięgiem landy Dolna Saksonia oraz Brema.

  W 1850 w Wirtembergii utworzono Kraj Hohenzollernów (Hohenzollernische Lande) z ziem Księstwa Sigmaringen i okolic.

  W 1867 roku utworzono kolejne 3 prowincje:

 • Provinz Hannover (ze stolicą w Hanowerze)
 • Provinz Hessen-Nassau (ze stolicą w Kassel)
 • Provinz Schleswig-Holstein (ze stolicą w Kilonii, w latach 1879-1917 w Szlezwiku)
 • Prusy w 1905

  Konstytucja pruska z 1920 roku ustaliła nowy podział administracyjny Prus na Berlin i 12 prowincji:

 • Prusy Wschodnie (Ostpreußen)
 • Brandenburgia (Brandenburg)
 • Pomorze (Pommern)
 • Śląsk Dolny (Niederschlesien)
 • Śląsk Górny (Oberschlesien)
 • Saksonia (Sachsen)
 • Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein)
 • Hanower (Hannover)
 • Westfalia (Westfalen)
 • Nadrenia (Rheinprovinz)
 • Hesja-Nassau (Hessen-Nassau)
 • Kraj Hohenzollernów (Hohenzollernsche Lande)
 • W 1922 r. utworzono prowincję: Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska (Grenzmark Posen-Westpreußen) ze stolicą w Pile. W 1929 land Waldeck włączono do Hesji-Nassau. Kraj Hohenzollernów (Hohenzollernische Lande) formalnie podlegał Nadrenii.

  Prowincja Pomorze (niem. Provinz Pommern) – prowincja państwa pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Stolicą prowincji był Szczecin, a przejściowo w okresie 1808-1814 Stargard. W 1939 roku prowincja miała powierzchnię 38 401 km² i liczyła 2 405 021 mieszkańców.Wolne Państwo Prusy (niem. Freistaat Preußen) – niemiecki kraj związkowy, powstały po upadku Królestwa Prus i Cesarstwa Niemieckiego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Sejmik prowincjonalny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Utworzona w 1919 roku

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Sebastian Haffner: Prusy bez legendy: Zarys dziejów. Warszawa: Oficyna Historii XIX i XX wieku, 1996. ISBN 83-905989-3-0.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Königreich Preußen: Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat” („Revidierte Verfassung” vom 31.01.1850) in Volltext
 • Verfassungsurkunde für den preußischen Staat („Oktroyierte Verfassung” vom 05.12.1848) in Volltext
 • Marchia Graniczna Poznańskie-Prusy Zachodnie, także Pogranicze poznańsko-zachodniopruskie (niem. Grenzmark Posen-Westpreußen) – prowincja Prus w latach 1922-1938 utworzona z części Prus Zachodnich i Prowincji Poznańskiej, które pozostały przy Niemczech po traktacie wersalskim. Stolicą prowincji była Piła. W 1933 roku prowincja miała powierzchnię 7695 km² i liczyła 337 578 mieszkańców.Prowincja Brandenburgia (niem. Provinz Brandenburg) – prowincja państwa pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja powstała w 1815 roku. W 1939 roku prowincja miała powierzchnię 38 275 km² i liczyła 3 023 443 mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122 mieszkańców.
  Sigmaringen – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Tybinga, w regionie Bodensee-Oberschwaben, w powiecie Sigmaringen, siedziba związku gmin Mengen. Leży nad Dunajem, ok. 80 km na południe od Stuttgartu.
  Prowincja Poznańska (niem. Provinz Posen) – pruska prowincja istniejąca w latach 1848–1918. Utworzona z Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
  Kongres wiedeński (niem. Wiener Kongress) – konferencja międzynarodowa przedstawicieli szesnastu państw europejskich, trwająca od września 1814 do 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego.
  Prowincja Górny Śląsk (niem. Provinz Oberschlesien) – pruska prowincja utworzona w październiku 1919 r. przez władze niemieckie na tych terenach Górnego Śląska, które były wówczas pod władaniem niemieckim.
  Hanower – od 1866 nazwa pruskiej prowincji, a w 1946 nazwa niemieckiego landu Hanower, włączonego następnie do landu Dolna Saksonia. W przeprowadzonym 18 maja 1924 plebiscycie mieszkańcy prowincji opowiedzieli się za pozostaniem w granicach Prus, a więc przeciwko utworzeniu odrębnego kraju o nazwie Land Hannover.
  Kassel (do 1926 Cassel) – miasto na prawach powiatu w Niemczech , w kraju związkowym Hesja, siedziba rejencji Kassel oraz powiatu Kassel. Położone nad rzeką Fuldą. Trzecie co do wielkości (106,79 km²), po Frankfurcie nad Menem i Wiesbaden, miasto Hesji zamieszkane przez 196 658 osoby (stan na 30 czerwca 2012). Ważny ośrodek przemysłowy, głównie przemysłu maszynowego. Kluczowy węzeł kolejowy (stacje Kassel-Wilhelmshöhe i Kassel-Oberzwehren) i drogowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.898 sek.