Protestantyzm w Missisipi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kościół baptystyczny w Hrabstwie Leflore
Kościół Episkopalny w Lexington

Protestantyzm w Missisipi – wierni protestanckich wspólnot religijnych w amerykańskim stanie Missisipi stanowią 77% ludności. Protestantyzm reprezentowany jest przez trzy główne nurty: ewangelikalizm (41%), historyczni czarni protestanci (24%) i protestanci głównego nurtu (12%). Największe wyznania stanowią: baptyści (48%), metodyści (7%), bezdenominacyjni (7%) i zielonoświątkowcy (6%). Inne mniejsze grupy to: campbellici, prezbiterianie, anglikanie, adwentyści dnia siódmego, luteranie i mennonici.

Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-day Adventist Church, w skrócie SDA Church) – kościół chrześcijański, wywodzący się z grona wyznań protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej.

Według sondażu Pew Research Center w 2014 roku odpowiedzi mieszkańców stanu na pytania w sprawie wiary były następujące:

 • 82% – „Absolutnie, na pewno wierzę w Boga”,
 • 9% – „Prawie na pewno wierzę w Boga”,
 • 3% – „Niezbyt pewnie wierzę w Boga”,
 • 1% – „Nie wiem, czy wierzę w Boga”,
 • 4% – „Nie wierzę w Boga”,
 • 1% – inna odpowiedź.
 • Powyższe dane czynią Missisipi statystycznie najbardziej religijnym stanem w USA.

  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem.

  Dane statystyczne[ | edytuj kod]

  Największe wspólnoty protestanckie w stanie Missisipi według danych z 2010 roku:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • baptyści w Stanach Zjednoczonych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Adults in Mississippi. Pew Research Center, 2014. [dostęp 2015-11-28].
  2. State Membership Report. The ARDA. [dostęp 2015-11-28].
  3. Belief in God by state (ang.). Pew Research Center, 2014. [dostęp 2015-11-28].
  Hrabstwo Holmes (ang. Holmes County) – hrabstwo w stanie Missisipi w Stanach Zjednoczonych. Obszar całkowity hrabstwa obejmuje powierzchnię 764,18 mil² (1979,22 km²). Według szacunków United States Census Bureau w roku 2009 miało 20 290 mieszkańców.Kościoły Chrystusowe – to nurt protestantyzmu utworzony na początku XIX wieku przez Thomasa Campbella - irlandzkiego prezbiterianina, który poszukiwał sposobów przywrócenia jedności chrześcijaństwa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Hrabstwo Leflore (ang. Leflore County) – hrabstwo w stanie Missisipi w Stanach Zjednoczonych. Obszar całkowity hrabstwa obejmuje powierzchnię 606,35 mil² (1570,44 km²). Według szacunków United States Census Bureau w roku 2009 miało 34 563 mieszkańców.
  Baptyści są największym protestanckim ugrupowaniem, a Południowa Konwencja Baptystów największą protestancką denominacją w Stanach Zjednoczonych. Drugą baptystyczną denominacją jest afroamerykańska Narodowa Konwencja Baptystyczna USA, najbardziej liberalną jest Progressive National Baptist Convention. Ponad 70% światowej populacji baptystów mieszka w USA. Spośród prezydentów amerykańskich baptystami byli: Andrew Johnson, Warren Harding, Harry Truman, Jimmy Carter i Bill Clinton. Do znanych baptystów należą: John D. Rockefeller, Nelson Rockefeller, Martin Luther King, Billy Graham, Johnny Cash, Chuck Norris i Kevin Costner.
  Luteranizm – doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku (za datę jego rozpoczęcia uważa się rok 1517). Stanowi jeden z nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu.
  Baptyzm – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga i nadrzędną rolę Pisma Świętego. Zbawienie nie jest według baptystów osiągalne na podstawie uczynków, lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, są też zwolennikami rozdziału kościoła i państwa. Większość baptystów reprezentuje ewangelikalne chrześcijaństwo, choć istnieją także nieliczne wyznania baptystyczne przynależące do liberalnego nurtu protestantyzmu.
  Wspólnota religijna – stowarzyszenie osób połączonych jednakowymi przekonaniami religijnymi, wspólnym sprawowaniem kultu, wspólnym dążeniem do określonego celu religijnego i zbliżonym stylem życia. Wspólnota religijna może mieć charakter formalny, nieformalny, terytorialny, personalny. Wspólnotami religijnymi potocznie nazywa się również religie, wyznania i Kościoły.
  Mennonici – chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym, powstałe w roku 1539 w Holandii. Jeden z nurtów anabaptyzmu, wywodzący nazwę od swego założyciela – Menno Simmonsa.
  Metodyzm – nurt chrześcijaństwa zapoczątkowany jako wewnętrzny ruch ożywienia wewnątrz Kościoła anglikańskiego (pod wpływem pietyzmu), kierowany przez Jana Wesleya i jego brata, Charlesa. Początkowo nazwę "metodyzm" nadawali ironicznie przeciwnicy Wesleya, którzy krytykowali nadmierny ich zdaniem rygoryzm i skrupulatność w wypełnianiu obowiązków religijnych. Później zwolennicy Wesleya uznali tę nazwę za chlubną.

  Reklama