• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Protektorat Czech i Moraw  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wilhelm Frick (ur. 12 marca 1877, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) - jeden z prominentnych działaczy narodowo socjalistycznych, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, a następnie protektor Czech i Moraw.Czeska Liga przeciw Bolszewizmowi (czes. Česká liga proti bolševismu) – czeska organizacja kolaboracyjna istniejąca w Protektoracie Czech i Moraw pod koniec II wojny światowej
  Formacje kolaboracyjne polityczne, paramilitarne i militarne[ | edytuj kod]
 • Vlajka
 • Narodowo-Socjalistyczna Partia Czeskich Robotników i Chłopów
 • Czeska Liga przeciw Bolszewizmowi
 • Narodowy Związek Pracujących (Czechy)
 • Gwardie Światopełkowe
 • Czeski Związek Wojskowy
 • Vládní vojsko
 • Ochotnicza Kompania SS Świętego Wacława
 • Czeskie Bataliony Porządkowo-Ochronne Żandarmerii i Policji Protektoratu
 • cety ZZ
 • bataliony ochrony kolei RAD
 • Waluta[ | edytuj kod]

  Jednostkę walutową Protektoratu stanowiła korona Protektoratu Czech i Moraw (emitowano monety i banknoty z napisami w językach niemieckim i czeskim).

  Komitet Petycyjny "Pozostaniemy wierni" (jęz.czes. Petiční výbor „Věrni zůstaneme“) - (PVVZ), czeska organizacja (konspiracyjna od 1939).Zaolzie (czes. Zaolší – rzadziej używana nazwa, Těšínsko – nazwa częściej używana, choć dwuznaczna, Českotěšínsko, niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy (po czesku do 1920 Olza, od 1920 Olše), stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielkie Niemcy (niem. Großdeutschland albo Großdeutsches Reich, Rzesza Wielkoniemiecka) – pojęcie, które funkcjonowało w idei niemieckiego nacjonalizmu od XIX wieku. Oznaczało Niemcy poszerzone o Austrię, w przeciwieństwie do idei "Małych Niemiec", forsowanej przez Prusy, która wykluczała ten kraj. Przyczyną różnych koncepcji, było istnienie dużych grup ludności nie-niemieckiej w Austrii.
  Przenikanie (ang. infiltration) - jest formą manewru taktycznego, w którym wojska wchodzą małymi zgrupowaniami w ugrupowanie obronne przeciwnika. Może być stosowane do opanowania słabo bronionych obiektów w celu zdobycia kluczowego terenu lub zakłócenia działań w obszarze tyłowym przeciwnika. Przenikanie stosuje się zwykle w połączeniu z innymi formami manewru.
  Gwardie Światopełkowe (czes. Svatoplukovy gardy) – czeska kolaboracyjna formacja paramilitarna podczas II wojny światowej.
  Vlajka (pol. flaga) – czeska organizacja narodowo-socjalistyczna (1930-1942). Do 1939 stanowiła klub o programie narodowo-korporacyjnym; w Protektoracie Czech i Moraw uległa gruntownej przebudowie personalnej i ideowej, stając się pronazistowską organizacją kolaborancką.
  Jaroslav Krejčí (ur. 27 czerwca 1892 r. w Křemencu, zm. 18 maja 1956 r. w Pradze) - czechosłowacki prawnik, wykładowca akademicki, wydawca i publicysta, minister sprawiedliwości w okresie przedwojennym i w Protektoracie Czech Moraw, premier rządu Protektoratu podczas II wojny światowej
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Narodowa Aryjska Wspólnota Kulturowa (czes. Národní árijská kulturní jednota, NAKJ) – czeska kolaboracyjna organizacja w Protektoracie Czech i Moraw podczas II wojny światowej

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.965 sek.