Protektorat Czech i Moraw

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Protektorat Czech i Moraw (czes. Protektorát Čechy a Morava, niem. Protektorat Böhmen und Mähren) – autonomiczna jednostka administracyjna utworzona 16 marca 1939 przez niemiecką Rzeszę z okupowanych od 15 marca 1939 Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, nieprzyłączonych w konsekwencji układu monachijskiego do III Rzeszy 30 września 1938 jako Kraj Sudetów (niem. Sudetenland). Większość społeczności międzynarodowej nigdy nie uznała istnienia tego tworu.

Komitet Petycyjny "Pozostaniemy wierni" (jęz.czes. Petiční výbor „Věrni zůstaneme“) - (PVVZ), czeska organizacja (konspiracyjna od 1939).Zaolzie (czes. Zaolší – rzadziej używana nazwa, Těšínsko – nazwa częściej używana, choć dwuznaczna, Českotěšínsko, niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy (po czesku do 1920 Olza, od 1920 Olše), stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami.

Protektorat wchodził w skład tzw. Wielkich Niemiec (Großdeutsches Reich), ale miał wewnętrzny samorząd, natomiast władze Niemiec pozostawiły sobie prawo zawieszania przepisów i zarządzeń władz czeskich. Autonomia była stopniowo ograniczana przez okupanta metodą faktów dokonanych – poprzez infiltrację gestapo, wzmożone represje, ucisk językowy i rabunek czeskiej gospodarki. Protektorat Czech i Moraw istniał formalnie do końca II wojny światowej. Prezydentem rządu kolaborującego z Niemcami był Emil Hácha, do 15 marca 1939 prezydent Czecho-Słowacji. Społecznym oparciem władz kolaboracyjnych była masowa organizacja Narodowe Zjednoczenie (deklaracje członkowskie podpisało ponad 98% pełnoletnich Czechów).

Wielkie Niemcy (niem. Großdeutschland albo Großdeutsches Reich, Rzesza Wielkoniemiecka) – pojęcie, które funkcjonowało w idei niemieckiego nacjonalizmu od XIX wieku. Oznaczało Niemcy poszerzone o Austrię, w przeciwieństwie do idei "Małych Niemiec", forsowanej przez Prusy, która wykluczała ten kraj. Przyczyną różnych koncepcji, było istnienie dużych grup ludności nie-niemieckiej w Austrii.Przenikanie (ang. infiltration) - jest formą manewru taktycznego, w którym wojska wchodzą małymi zgrupowaniami w ugrupowanie obronne przeciwnika. Może być stosowane do opanowania słabo bronionych obiektów w celu zdobycia kluczowego terenu lub zakłócenia działań w obszarze tyłowym przeciwnika. Przenikanie stosuje się zwykle w połączeniu z innymi formami manewru.

Władze[ | edytuj kod]

Prezydent

Gwardie Światopełkowe (czes. Svatoplukovy gardy) – czeska kolaboracyjna formacja paramilitarna podczas II wojny światowej.Vlajka (pol. flaga) – czeska organizacja narodowo-socjalistyczna (1930-1942). Do 1939 stanowiła klub o programie narodowo-korporacyjnym; w Protektoracie Czech i Moraw uległa gruntownej przebudowie personalnej i ideowej, stając się pronazistowską organizacją kolaborancką.
 • Emil Hácha 15 marca 1939 – 4 maja 1945
 • Protektorzy

 • Johannes Blaskowitz 15 marca 1939 – 21 marca 1939
 • Konstantin von Neurath 21 marca 1939 – 20 sierpnia 1941, nominalnie do 20 sierpnia 1943
 • Reinhard Heydrich (zastępca) 29 września 1941 – 4 czerwca 1942
 • Kurt Daluege (zastępca) 5 czerwca 1942 – 20 sierpnia 1943
 • Wilhelm Frick 20 sierpnia 1943 – 4 maja 1945
 • Premierzy

 • Rudolf Beran 15 marca 1939 – 27 kwietnia 1939
 • Alois Eliáš 27 kwietnia 1939 – 29 września 1941
 • Jaroslav Krejčí 19 stycznia 1942 – 19 stycznia 1945
 • Richard Bienert 19 stycznia 1945 – 5 maja 1945
 • Ministrowie

  Jaroslav Krejčí (ur. 27 czerwca 1892 r. w Křemencu, zm. 18 maja 1956 r. w Pradze) - czechosłowacki prawnik, wykładowca akademicki, wydawca i publicysta, minister sprawiedliwości w okresie przedwojennym i w Protektoracie Czech Moraw, premier rządu Protektoratu podczas II wojny światowejIII Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
 • sprawiedliwości: Jaroslav Krejčí 15 marca 1939 – 5 maja 1945
 • rolnictwa: Adolf Hrubý 19 stycznia 1942 – 5 maja 1945
 • finansów: Josef Kalfus 15 marca 1939 – 5 maja 1945
 • gospodarki i pracy: Walter Berstch 19 stycznia 1942 – 5 maja 1945
 • transportu i technologii: Jindrich Kamiencky 19 stycznia 1942 – 5 maja 1945
 • spraw wewnętrznych: Richard Bienert 19 stycznia 1942 – 5 maja 1945
 • szkolnictwa i oświaty: Jan Kapras 15 marca 1939 – 19 stycznia 1942, Emanuel Moravec 19 stycznia 1942 – 5 maja 1945
 • Polityka zagraniczna i obronna pozostawały w gestii III Rzeszy

  Narodowa Aryjska Wspólnota Kulturowa (czes. Národní árijská kulturní jednota, NAKJ) – czeska kolaboracyjna organizacja w Protektoracie Czech i Moraw podczas II wojny światowejJan Opletal (ur. 1 stycznia 1915 w miejscowości Lhota nad Moravou, zm. 11 listopada 1939 w Pradze) – student medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. Zmarł w wyniku ran odniesionych w czasie patriotycznej demonstracji w czasie niemieckiej okupacji Czechosłowacji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowo-Socjalistyczna Partia Czeskich Robotników i Chłopów (czes. Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana, NSČDRS), zwana też Partią Zielonej Swastyki (od swojego symbolu) – czeskie faszystowskie ugrupowanie polityczne podczas II wojny światowej.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Czeski Związek Wojskowy (czes. Český zväz bojovníkov, ČSB) – czeska kolaboracyjna organizacja paramilitarna w Protektoracie Czech i Moraw podczas II wojny światowej.
  Kolaboracja (łac. ko - przedrostek oznaczający "razem, wspólnie" + łac. laborare - "pracować") - współpraca z nieprzyjacielem, okupantem; kolaborant, kolaboracjonista - współpracujący z wrogiem, zaborcą.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.

  Reklama