• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prorektor

  Przeczytaj także...
  Prorektor do spraw studenckich – nazwa funkcji, którą może pełnić nauczyciel akademicki w szkole wyższej. Osoba pełniąca tę funkcję jest zastępcą rektora i w jego imieniu podejmuje decyzje w zakresie przekazanych jej kompetencji.Prorektor ds. nauki, zastępca rektora uczelni wyższej, która prócz edukacji prowadzi działalność naukowo-badawczą. Ponieważ każda uczelnia ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych osób na tym stanowisku może się nieco różnić. Może obejmować:
  Politechnika Gdańska – państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 756. pośród wszystkich typów uczelni.

  Prorektor – pracownik uczelni pełniący funkcje administracyjno-reprezentacyjne jako zastępca rektora uczelni.

   Z tym tematem związana jest kategoria: Prorektorzy uczelni w Polsce.

  Duże uczelnie mają kilku prorektorów, np.:

 • ds. nauki
 • ds. studenckich
 • ds. finansów i rozwoju
 • ds. kontaktów międzynarodowych
 • ds. klinicznych (uczelnie medyczne)
 • inne.
 • Kadencja[ | edytuj kod]

  Rektor lub kandydat na rektora wysuwa kandydatury na prorektorów, którzy są wybierani przez społeczność uczelni lub (częściej) przez kolegium elektorów. Wybierani są równocześnie z rektorem lub trochę później. Rozpoczynają i kończą kadencję w tych samych dniach.

  Toga – historycznie był to wierzchni, lekki strój noszony w starożytnym Rzymie; togę przywdziewano na tunikę, pozostawiając przy tym odsłonięte ramię.Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.

  Ubiór odświętny[ | edytuj kod]

  Na oficjalnych uroczystościach noszą czerwone lub purpurowe togi, zbliżone wyglądem do rektorskich. Różnica najczęściej polega na mniejszej ilości ozdób i braku futra z gronostajów. Ozdobą jest często naszyjnik z symbolami akademii. Wyjątkiem od tej reguły jest Politechnika Gdańska: odświętne stroje prorektorów niczym lub prawie niczym nie różnią się od ubrania rektora.

  Gronostaj, łasica gronostaj (Mustela erminea) – gatunek małego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych (Mustelidae).

  Tóg nie noszą np. prorektorzy uczelni wojskowych. Jedynie mundur odpowiedni do stopnia oficerskiego oraz naszyjnik z symbolami akademii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.