• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Propozycja 8 w Kalifornii w 2008 roku

  Przeczytaj także...
  Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.

  Propozycja 8 w Kalifornii w 2008 roku, (ang. Proposition 8) - propozycja poprawki konstytucyjnej w amerykańskim stanie Kalifornia, nad którą obywatele tego stanu głosowali w referendum 4 listopada 2008 roku. Propozycja ta sprecyzowała obowiązującą w Kalifornii definicję związku małżeńskiego jako związku "między mężczyzną i kobietą", eliminując prawo par tej samej płci do zawierania małżeństw.

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. Constitution of the United States of America), najwyższe prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, podstawa systemu prawnego i ustroju politycznego.Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (ang. Supreme Court of the United States) – głowa władzy sądowniczej w systemie trójwładzy funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych, obok władzy wykonawczej (prezydenta) i ustawodawczej (Kongresu). Jest sądem najwyższej instancji w sprawach podlegających prawu federalnemu. Jego zadaniem jest zagwarantowanie, że wszystkie działania władzy wykonawczej i ustawodawczej są zgodne z konstytucją.

  Według wstępnych wyników, za poprawką głosowało ok. 52,5% uprawnionych do głosowania, przeciw - około 47,5%.

  Po wejściu w życie propozycji do artykułu I Konstytucji Kalifornii została dodana sekcja 7.5 w brzmieniu: Only marriage between a man and a woman is valid or recognized in California. Tylko małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest ważne i uznawane w Kalifornii.

  Legalność poprawki została potwierdzona wyrokiem Sądu Najwyższego Kalifornii w 2009.

  W 2013 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał Propozycję 8 za niezgodną z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, a przez to nieważną.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Official Voter Information Guide | California Secretary of State, www.voterguide.sos.ca.gov [dostęp 2019-07-21] (ang.).
  2. po przecinku tłumaczenie z: "ELIMINATES RIGHT OF SAME–SEX COUPLES TO MARRY." url:http://www.voterguide.sos.ca.gov/title-sum/prop8-title-sum.htm . Tekst opracowany przez Edmund G. Brown Jr. California Attorney General.
  3. http://www.voterguide.sos.ca.gov/text-proposed-laws/text-of-proposed-laws.pdf#prop8 strona 49 kolumna 2
  4. Kalifornijscy geje już nie wyjdą za mąż, Dziennik.pl, 26 maja 2009 [zarchiwizowane z adresu 2009-05-28].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.614 sek.