Promiennik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Promiennik – techniczne źródło promieniowania wysyłające promieniowanie podczerwone (promiennik podczerwieni) lub promieniowanie nadfioletowe (promiennik nadfioletu). Wytwarzaniu pożądanego promieniowania może towarzyszyć emisja światła widzialnego.

Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót UV) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm), niewidzialne dla człowieka. Promieniowanie ultrafioletowe są to fale krótsze niż promieniowanie widzialne i dłuższe niż promieniowanie rentgenowskie. Zostało odkryte niezależnie przez niemieckiego fizyka, Johanna Wilhelma Rittera, i brytyjskiego chemika, Williama Hyde’a Wollastona, w 1801 roku. Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:

Promienniki podczerwieni stosowane są jako źródło ciepła głównie w wysokich pomieszczeniach z uwagi na bezpośrednie ogrzewanie ciał przez promieniowanie podczerwone (a nie przez powietrze, które dopiero wtórnie jest ogrzewane przez ogrzane ciała), dzięki czemu ciepło ukierunkowane jest do dolnej części wysokiego obiektu. Systemy grzewcze oparte na promiennikach charakteryzują się małą bezwładnością, szczególnie w przypadku wykorzystania promienników gazowych i elektrycznych.

Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.Światło widzialne – ta część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia.

Urządzenia te mogą być zasilane energią elektryczną lub LPG. Promienniki gazowe dzielą się natomiast na ceramiczne (tzw. jasne) oraz rurowe (tzw. ciemne lub o niskiej intensywności).

Budowa promiennika[ | edytuj kod]

Promienniki elektryczne posiadają najczęściej element grzejny z aluminiowymi zwierciadłami. Są one zazwyczaj podwieszane bezpośrednio pod sufitem lub opuszczane na linkach.

Gazowy promiennik rurowy wyposażony jest w rurę promieniującą ciepło. Odpowiedni sterownik umożliwia wytworzenie optymalnej mieszanki gazu z powietrzem i podtrzymanie płomienia ogrzewającego od wewnątrz rurę promieniującą.

Promiennik podczerwieni - urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone. W zależności od źródła zasilania, wyróżnia się:LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

Gazowe promienniki ceramiczne są urządzeniami grzejnymi z otwartą komorą spalania, w których powietrze pobierane jest z pomieszczenia ogrzewanego, a spaliny są do niego odprowadzane. Z tego też powodu promienniki tego typu należy stosować w obiektach o stosunkowo dużej kubaturze i odpowiednio dużej wymianie powietrza. Promienniki instaluje się bezpośrednio do kołnierza butli za pomocą specjalnego uchwytu. Najczęściej posiadają zawór termoelektromagnetyczny pełniący funkcję zabezpieczenia przeciwwypływowego.

Kubatura brutto budynku – objętość budynku. Jest to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji stanowiącej iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

Zastosowanie[ | edytuj kod]

Promienniki stosuje się głównie:

  • przy ogrzewaniu obiektów o znacznej wysokości i kubaturze;
  • przy ogrzewaniu miejscowym, np. wybranych obszarów danego pomieszczenia;
  • przy nieciągłym systemie pracy (np. produkcji okresowej);
  • w okresach niepełnego zapotrzebowania na moc cieplną (np. jesienią);
  • przy ruchomej lokalizacji stanowisk pracy.
  • Ogrzewanie wybranych stref obiektu, możliwe jest ograniczenie kosztów paliwa w stosunku do tradycyjnych systemów grzewczych od 30 do 50%. Gazowe promienniki podczerwieni to najtrwalsze i najtańsze w eksploatacji urządzenia specjalistyczne do ogrzewania hal, których zasada działania oparta jest na bezpośrednim przenoszeniu ciepła przez promieniowanie podczerwone.

    Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Encyklopedia powszechna PWN. MNOPQR, Tom 3. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 758.
  • Reklama