Prokuratura Krajowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Siedziba Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie

Prokuratura Krajowa – najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna, którą kieruje Prokurator Krajowy. W 2010 została zniesiona, a zastąpiła ją wtedy Prokuratura Generalna kierowana przez Prokuratora Generalnego. W 2016 Prokuratura Krajowa została ponownie utworzona (w miejsce Prokuratury Generalnej). Prokuratorem Krajowym jest Bogdan Święczkowski.

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

Siedziba Prokuratury Krajowej znajduje się przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

Spis treści

 • 1 Zadania
 • 2 Struktura organizacyjna
 • 2.1 Prokurator Krajowy
 • 2.2 Biuro Prezydialne
 • 2.3 Biuro Prokuratora Krajowego
 • 2.4 Biuro Kadr
 • 2.5 Biuro Budżetu i Majątku Prokuratury
 • 2.6 Biuro Administracyjno-Finansowe
 • 2.7 Biuro Spraw Konstytucyjnych
 • 2.8 Biuro Współpracy Międzynarodowej
 • 2.9 Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 2.10 Biuro Informatyzacji i Analiz
 • 2.11 Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
 • 2.12 Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 • 2.13 Departament Postępowania Przygotowawczego
 • 2.14 Departament Postępowania Sądowego
 • 2.15 Departament do Spraw Wojskowych
 • 2.16 Wydział Spraw Wewnętrznych
 • 2.17 Zespół Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • 2.18 Stanowisko Audytora Wewnętrznego
 • 2.19 Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • 3 Kierownictwo
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne
 • Zadania[ | edytuj kod]

  Do zadań Prokuratury Krajowej należy w szczególności:

  Marek Waldemar Pasionek (ur. 7 stycznia 1961 w Gliwicach) − polski prawnik, od 12 grudnia 2005 do 25 maja 2007 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Radzie Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w RM Jarosława Kaczyńskiego.Henryk Pracki (ur. 27 maja 1931 w Inowrocławiu, zm. 8 czerwca 2007 w Warszawie) - polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa karnego, zastępca Prokuratora Generalnego RP, Prokurator Krajowy w latach 1996-2001
 • nadzorowanie i koordynowanie prac prokuratur niższego szczebla (regionalnych, okręgowych i rejonowych)
 • występowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości
 • podejmowanie działań związanych z uprawnieniami Prokuratora Generalnego.
 • Dariusz Barski (ur. 27 lutego 1968 w Poddębicach) – polski prawnik, prokurator, były zastępca prokuratora generalnego.Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Prokuratura – w myśl polskiego prawa, organ ochrony prawnej, organ ścigania. Prokuraturę w Polsce stanowią: Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego, prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Włodzimierz Blajerski (ur. 31 stycznia 1950 w Lublinie) – polski polityk, prawnik, prokurator, poseł na Sejm I kadencji, były wiceminister spraw wewnętrznych.
  Andrzej Pozorski (ur. 21 lutego 1967 w Szczecinie) – polski prokurator, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2016 zastępca Prokuratora Generalnego–Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Krzysztof Sierak (ur. 2 stycznia 1966 w Tychach) – polski prokurator śledczy, obecnie prokurator Prokuratury Krajowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2016 zastępca Prokuratora Generalnego.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Uprawnienie – określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego – przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem podmiotowym.

  Reklama