Prokatedra

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Prokatedra w Białymstoku w latach 1945–1991 (obecnie archikatedra)
Prokatedra w Poznaniu w latach 1950–1956 (obecnie bazylika farna)

Prokatedra, kościół prokatedralnykościół tymczasowo pełniący funkcję katedry.

Katedra Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie (budowa: 1696–1709 w stylu barokowym), dawniej kościół klasztorny zakonu Jezuitów, obecnie kościół parafialnyArchidiecezja warszawska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją wyłączoną z metropolii poznańskiej w 1797 (erygowana 19 października 1798 przez papieża Piusa VI bullą Ad universam agri Dominici curam), ustanowiona archidiecezją 12 marca 1818 przez papieża Piusa VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, związana unią personalną in persona episcopi z archidiecezją gnieźnieńską (1946-1992). 25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Obszar kraju został podzielony na 39 archidiecezji i diecezji. Dotychczasowa archidiecezja warszawska została podzielona na 3 diecezje: archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską i diecezję łowicką, które wraz z diecezją płocką utworzyły metropolię warszawską. W 2004 diecezja łowicka została przyłączona do metropolii łódzkiej.

Prokatedra jest ustanawiana, gdy właściwy kościół katedralny nie może pełnić swoich funkcji lub jest w budowie. Prokatedrą ustanawia się również świątynię, którą w przyszłości może zostać katedrą lub konkatedrą (na przykład prokatedra ustanowiona jako siedziba administratora apostolskiego).

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska (łac. Archidioecesis Sedinensis-Caminensis) – jedna z czternastu archidiecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce ustanowiona przez Jana Pawła II 25 marca 1992 r. bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Archidiecezja szczecińsko-kamieńska nawiązuje tradycją do istniejącej w latach 1140-1535 rzymskokatolickiej diecezji pomorskiej z siedzibą biskupią w Wolinie (do 1188 r.) i Kamieniu Pomorskim (do 1535 r.)Bazylika kolegiacka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Poznaniu (także pod nazwą: Fara Poznańska) – barokowy kościół farny i zarazem kolegiacki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Poznaniu, należący do parafii MB Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny, znajdujący się przy ul. Gołębiej, w jej południowej pierzei, u wylotu ul. Świętosławskiej.

Prokatedry w Polsce[ | edytuj kod]

| edytuj kod]

(prokatedry historyczne)

 1. prokatedra w Białymstoku, 1945–1991 (obecnie archidiecezja białostocka)
 2. prokatedra w Drohiczynie, 1945–1991 (obecnie diecezja drohiczyńska)
 3. prokatedra w Gorzowie Wielkopolskim, 1945–1972 (obecnie diecezja zielonogórsko-gorzowska)
 4. prokatedra w Kaliszu, 1818–1925 (obecnie diecezja kaliska)
 5. prokatedra w Katowicach, 1925–1955 (obecnie archidiecezja katowicka)
 6. prokatedra w Lubaczowie, 1945–1991 (obecnie diecezja zamojsko-lubaczowska)
 7. prokatedra w Olsztynie, 1945–1973 (obecnie archidiecezja warmińska)
 8. prokatedra w Opolu, 1945–1972 (obecnie diecezja opolska)
 9. prokatedra w Poznaniu, 1943–1950 (obecnie archidiecezja poznańska)
 10. prokatedra w Poznaniu, 1950–1956 (obecnie archidiecezja poznańska)
 11. prokatedra w Szczecinie, 1972–1974 (obecnie archidiecezja szczecińsko-kamieńska)
 12. prokatedra w Warszawie, 1945–1956 (obecnie archidiecezja warszawska)
 13. prokatedra we Wrocławiu, 1945–1951 (obecnie archidiecezja wrocławska)

| edytuj kod]

 1. prokatedra w Kotłowie (diecezja wrocławska)
 2. Prokatedra w Dublinie
  prokatedra w Strzyżowicach (diecezja krakowsko-częstochowska)

| edytuj kod]

 1. prokatedra w Bielsku Podlaskim (diecezja warszawsko-bielska)
 2. prokatedra w Gdańsku (diecezja białostocko-gdańska)
 3. prokatedra w Chełmie (diecezja lubelsko-chełmska)
 4. prokatedra w Poznaniu (diecezja łódzko-poznańska)
 5. prokatedra w Przemyślu (diecezja przemysko-gorlicka)
 6. prokatedra w Szczecinie (diecezja wrocławsko-szczecińska)
Diecezja wrocławska – jedna z trzech diecezji Kościoła Polskokatolickiego w RP, ze stolicą we Wrocławiu (tymczasowa siedziba administratora znajduje się w Szczecinie). Od 2004 administratorem diecezji jest ks. infułat mgr Stanisław Bosy (ur. 17 lipca 1948 w Myślinowie). Na terenie diecezji rezyduje bp sen. mgr Wiesław Skołucki (ur. 24 grudnia 1937 w Żarnowcu).Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Poznaniu – prawosławna cerkiew konkatedralna oraz parafialna. Należy do dekanatu Łódź diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Warto wiedzieć że... beta

Diecezja drohiczyńska – jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii białostockiej. Położona jest na obszarze wschodniej Polski, niemal w całości na terenie Podlasia. Została proklamowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 5 czerwca 1991 r., podczas liturgii mszalnej na błoniach pod Białymstokiem, a powiększona 25 marca 1992 roku bullą Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. W jej skład weszły wówczas trzy dekanaty z diecezji siedleckiej: węgrowski, sokołowski, sterdyński oraz część dekanatów: liwskiego, łosickiego i janowskiego.
Diecezja zielonogórsko-gorzowska - jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej (położona w zachodniej Polsce) ustanowiona diecezją gorzowską w 1972, a następnie diecezją zielonogórsko-gorzowską 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Podzielona jest na 30 dekanatów i 266 parafii, w tym 22 zakonne. Nawiązuje do historycznej diecezji lubuskiej, istniejącej w latach 1124-1598.
Archidiecezja białostocka – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim wydzielona z części archidiecezji wileńskiej, pozostałej w granicach Polski, ustanowiona diecezją 5 czerwca 1991 podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku, ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Obecnie archidiecezja liczy 13 dekanatów, 112 parafii i 1 rektorat. Na jej terenie mieszka ponad 510 000 mieszkańców, w tym około 451 000 katolików, resztę stanowią przedstawiciele innych wyznań.
Diecezja kaliska – jedna z dwóch diecezji obrządku łacińskiego w metropolii poznańskiej erygowana 25 marca 1992 bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus.
Kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława - pierwotnie klasztorny augustianów-eremitów, później franciszkański, późnogotycki kościół halowy w południowej części Starego Miasta we Wrocławiu .
Diecezja łódzko-poznańska – diecezja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego utworzona w 1948. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, białostocko-gdańską, lubelsko-chełmską, przemysko-nowosądecką i wrocławsko-szczecińską.
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – jeden z kanonicznych Kościołów prawosławnych, obejmujący swoją jurysdykcją wszystkie parafie prawosławne na terenie Polski. W dyptychu lokalnych autokefalicznych cerkwi prawosławnych wymieniany na miejscu 12 według dyptychu greckiego, a na miejscu 13 według dyptychu rosyjskiego. Spowodowane jest to różnymi terminami nadania autokefalii przez Konstantynopol i Moskwę. Według danych GUS, Kościół liczy 504 150 wiernych i jest drugim pod względem liczebności Kościołem w Polsce. Opiece tego kościoła podlega także jedna diecezja prawosławna w Brazylii.

Reklama