• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projektor

  Przeczytaj także...
  Episkop (gr. επι – na + σκοπεω – patrzę) urządzenie umożliwiające rzutowanie (wyświetlanie) na ekran projekcyjny lub np. ścianę pomieszczenia obrazów oświetlonych światłem odbitym od nich, co umożliwia prezentację w powiększeniu np. stron papierowych wydawnictw (gazet, książek itp.) lub specjalnie w tym celu wykonanych plansz.Projektor filmowy – aparat optyczny przeznaczony do rzutowania obrazów przenikających przez film na ekran projekcyjny, wyposażony (w odróżnieniu od rzutnika przeźroczy), w mechanizm ciągłego szybkiego przesuwu rzutowanego filmu w ten sposób, że rzutowane na akranie obrazy zmieniają się na tyle szybko (na ogół nie mniej niż 16 obrazów na sekundę), że ludzkie oko odbiera je jako obraz ruchomy.
  Powiększenie układu optycznego jest stosunkiem rozmiaru obrazu do rozmiaru przedmiotu. Powiększenie jest wielkością bezwymiarową i może przyjmować wartości większe od 0. Powiększenie p > 1 oznacza rzeczywiste powiększenie obrazu, podczas gdy p < 1 – jego pomniejszenie. Niektórzy autorzy przypisują powiększeniu wartość ujemną, gdy obraz jest odwrócony. Z punktu widzenia optyki geometrycznej powiększenie zależy tylko od geometrii układu optycznego i może być dowolnie duże. Jednak z powodu falowej natury światła, przy pewnym powiększeniu pogarsza się jakość obrazu. Jest to spowodowane skończoną zdolnością rozdzielczą przyrządów optycznych. W zależności od rodzaju obrazu i przeznaczenia układu optycznego, definiuje się powiększenie liniowe (zwane po prostu powiększeniem) lub powiększenie kątowe.
  Sharp – projektor PGD2870W

  Projektor, rzutnik projekcyjny – urządzenie optyczne służące do wyświetlania na ekranie projekcyjnym obrazu nieruchomego lub ruchomego.

  Projektor składa się ze źródła światła i układu optycznego, formującego wiązkę światła. Nowoczesne rzutniki projekcyjne jako nośnika obrazu używają równoległej wiązki światła.

  Dzięki rozbieżności strumienia światła oraz umieszczaniu przedmiotu blisko źródła światła, uzyskuje się znaczne powiększenie obrazu na ekranie.

  Biopleograf – aparat kinematograficzny skonstruowany w 1898 roku przez polskiego wynalazcę Kazimierza Prószyńskiego. Urządzenie było projektorem – służyło jedynie emisji, w przeciwieństwie do wcześniejszego wynalazku konstruktora – pleografu, łączącego funkcje rejestracji oraz odtwarzania nagranego materiału.Projektor – urządzenie służące do wyświetlania ruchomego obrazu na ścianie lub na innej powierzchni, która służy za ekran projekcyjny. Projektory te głównie stosowane do wyświetlenia filmów odtwarzanych przez komputer lub komputerowych prezentacji. Projektory komputerowe oparte są na dwóch technologiach LCD i DLP.

  Rodzaje projektorów[ | edytuj kod]

  Podział ze względu na tradycyjne podłoże przedmiotu
 • episkop, w którym podłoże jest nieprzezroczyste – wyświetlany obraz powstaje dzięki odbiciu promieni światła od przedmiotu, którym może być np. rysunek na papierze;
 • diaskop, w którym podłoże jest przezroczyste – wyświetlany obraz tworzą promienie światła przechodzące przez przedmiot, np.:
 • lampa kolorofonowa
 • rzutnik pisma (przedmiotem jest rysunek lub wydruk na folii),
 • rzutnik przeźroczy
 • epidiaskop; urządzenie ma dwa tryby pracy – łączy cechy diaskopu i episkopu
 • Podział ze względu na użytkowe podłoże przedmiotu projektor filmowy; przedmiot na błonie filmowej projektor telewizyjny; przedmiot obrazu telewizyjnego projektor komputerowy; przedmiot na matrycy sterowanej komputerowo, urządzenie na jeden z dwu trybów pracy (odbijanie lub przenikanie światła), np. raster pikselowy na matrycy z ciekłych kryształów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • biopleograf
 • episkop
 • pleograf
 • rzutnik
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Projektory parametry techniczne projektorów
 • Projektory multimedialne zasada działanie projektorów DLP i LCD
 • Sharp Corporation (jap. シャープ株式会社, Shāpu Kabushiki-gaisha) – japoński wytwórca elektroniki użytkowej.Grafoskop, zwany również projektoskopem lub rzutnikiem pisma – urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania na ekranie projekcyjnym obrazów lub tekstu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pleograf - polski aparat kinematograficzny wynaleziony i skonstruowany przez Kazimierza Prószyńskiego w 1894 roku; czyli na rok przed podobnym wynalazkiem słynnych braci Lumière. Urządzenie służyło do rejestracji zdjęć na błonie fotograficznej perforowanej między klatkami i projekcji ruchomych obrazów. W pierwszym prototypie urządzenia występowały problemy z synchronizacją przesuwu taśmy filmowej i przerw świetlnych, które udało się usunąć wynalazcy dopiero w roku 1899 w nowej ulepszonej wersji nazwanej Biopleografem. Jego nazwę przyjęła pierwsza polska wytwórnia filmowa "Pleograf" założona w 1901 roku.
  Rzutnik przeźroczy (diaskop lub krótko – rzutnik) – urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przeźroczy (diapozytywów) na ścianie lub ekranie projekcyjnym. Rzutnik umożliwia prezentację w powiększeniu przezroczy oświetlonych światłem przechodzącym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.