• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Programowanie strukturalne  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Instrukcja opuszczenia (instrukcja zaniechania, instrukcja wyjścia z bloku) – instrukcja w danym języku programowania powodująca wyjście z określonej instrukcji strukturalnej.Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • Paradygmat programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Graf przepływu sterowania
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. John von Neumann: First Draft of a Report on the EDVAC. [dostęp 2015-02-05].
  2. The IBM 650 Magnetic Drum Calculator. [dostęp 2015-02-05].
  3. IBM: SOAP II. [dostęp 2015-02-05].
  4. Coding for the MIT-IBM 704 Computer. [dostęp 2015-02-05].
  5. David Harel. On Folk Theorems. „Communications of the ACM”. 23 (7), s. 379–389, lipiec 1980. DOI: 10.1145/358886.358892. 
  6. Edsger Dijkstra. Go to statement considered harmful. „Communications of the ACM”. 11 (3), s. 147–148, marzec 1968. DOI: 10.1145/362929.362947. 
  7. C.A.R. Hoare, Wirth. A contribution to the development of ALGOL. „Communications of ACM”. 9, s. 413–432, czerwiec 1966. Sprawdź autora:2.
  8. P.J. Plauger: Programming on Purpose, Essays on Software Design. Prentice-Hall, 1993, s. 25. ISBN 978-0-13-721374-0.
  9. Donald Knuth: Structured Programming with GoTo Statements. [dostęp 2015-02-08].
  10. Frank Rubin. „GOTO Considered Harmful” Considered Harmful. „Communications of the ACM”. 30 (3), s. 195–196, marzec 1987. 
  11. „'GOTO Considered Harmful’ Considered Harmful” Considered Harmful?. „Communications of the ACM”. 30 (5), s. 351–355, maj 1987. 
  12. „'GOTO Considered Harmful’ Considered Harmful” Considered Further. „Communications of the ACM”. 30 (6), s. 475–478, czerwiec 1987. 
  13. GOTO, One More Time. „Communications of the ACM”. 30 (8), s. 659–662, sierpień 1987. 
  14. Edsger Dijkstra: On a somewhat disappointing correspondence. [dostęp 1987-05-25].
  15. Jay Fields, Shane Harvie, Martin Fowler, Kent Beck: Refactoring: Ruby Edition. Pearson Education, 2009, s. 274–279. ISBN 978-0-321-60350-0.
  16. Herb Sutter, Andrei Alexandrescu: C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices. Pearson Education, 2004. ISBN 978-0-13-265442-5.
  17. Bertrand Meyer: Touch of Class: Learning to Program Well with Objects and Contracts. Springer Science & Business Media, 2009, s. 189. ISBN 978-3-540-92144-8.
  18. Westley Weimer, Necula George. „ACM Transactions on Programming Languages and Systems”. 30 (2). Sprawdź autora:1.
  19. Jim Bonang: The Pragmatic Defense: Making Defects Easier to Find. kwiecień 2012. [dostęp 2015-02-08].
  20. Peter Ritchie: Single-Entry, Single-Exit, Should It Still Be Applicable In Object-oriented Languages?. 2008-03-07. [dostęp 2015-02-08].
  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki. Wpłynął istotnie na kształtowanie się innych języków, w tym Pascala. Od momentu powstania przez około 20 lat ALGOL (lub jego dialekty) był de facto standardem opisu algorytmów w publikacjach naukowych i podręcznikach.
  Instrukcja powrotu (wyjścia) to instrukcja w określonym języku programowania powodująca opuszczenie aktualnie wykonywanego bloku programu (modułu, podprogramu: procedury, funkcji, metody, lub innych segmentów - bloków programowych - występujących w określonym języku programowana, a także całego programu, procesu) i przejście do następnej instrukcji występującej po instrukcji wywołania danego podprogramu.
  Graf przepływu sterowania (ang. Control Flow Graph) – abstrakcyjna struktura danych używana przez kompilator do reprezentacji pojedynczej procedury programu. Wierzchołkami grafu są bloki podstawowe, a skierowane krawędzie wskazują powiązania pomiędzy blokami.
  IBM 701 pierwszy komputer firmy IBM przeznaczony do zadań naukowych, wszedł do sprzedaży 29 kwietnia 1952. Produkowano także "biznesowe" odmiany tego komputera IBM 702 i IBM 650.
  Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów. W języku polskim oznacza on program tworzący kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego (tzw. asemblacja) wykonanego w niskopoziomowym języku programowania bazującym na podstawowych operacjach procesora zwanym językiem asemblera, popularnie nazywanym również asemblerem. W tym artykule język programowania nazywany będzie językiem asemblera, a program tłumaczący – asemblerem.
  Zasięg widoczności to w programowaniu fragment programu (np. obszar lub blok kodu) z którym skojarzone są wartości lub wyrażenia (np. zmienne). Różne języki programowania posiadają różne rodzaje zasięgów widoczności.
  Ole-Johan Dahl (ur. 12 października 1931, zm. 29 czerwca 2002) - norweski informatyk ceniony za współtworzenie koncepcji obiektowych języków programowania i opracowania języka Simula, za co wraz z Kristen Nygaardem został uhonorowany nagrodą Turinga w 2001 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.