• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Profesor emeritus

  Przeczytaj także...
  Bolesław Rutkowski (ur. 21 sierpnia 1915 w Żeleznowodsku, zm. 17 października 2012 w Gliwicach ) - doktor nauk medycznych, anestezjolog, kapitan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, weteran II Wojny Światowej, uczestnik bitwy pod Monte Cassino.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Profesor emeritus (z łac. professor emeritus, skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – stanowisko lub tytuł przyznawany przechodzącym na emeryturę profesorom w jednostkach naukowych. Nie jest synonimem profesora emerytowanego. W zależności od kraju, może być nadawany automatycznie lub na wniosek zainteresowanego, może być tytułem dożywotnim lub stanowiskiem czasowym, może mieć charakter honorowy lub wiązać się z wynagrodzeniem. Profesorowie emeritus mogą mieć zapewniony gabinet, dostęp do laboratoriów, możliwość realizacji grantów oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. W Polsce status profesora emeritus nie jest uregulowany prawnie, natomiast w wielu krajach istnieją takie regulacje.

  Tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy – nadawany w Polsce przez prezydenta Polski osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł naukowy na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (do końca 2020 istnieje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów). Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Dla oznaczenia profesora emeritus po nazwisku (poprzedzonym właściwym tytułem, ewentualnie stanowiskiem oraz stopniami naukowymi) umieszcza się odpowiednią informację według wzoru:

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
 • prof. dr hab. Jan Nowak, prof. em. (według Ośrodka Przetwarzania Informacji)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • tytuł profesora
 • pracownicy uczelni w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Pracownicy uczelni w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), pracownicy uczelni zatrudniani są jako nauczyciele akademiccy lub jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.679 sek.