• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prodziekan do spraw nauki

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Prorektor ds. nauki, zastępca rektora uczelni wyższej, która prócz edukacji prowadzi działalność naukowo-badawczą. Ponieważ każda uczelnia ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych osób na tym stanowisku może się nieco różnić. Może obejmować:
  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Prodziekan do spraw nauki – zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej, na którym prócz edukacji, prowadzona jest działalność naukowo-badawcza. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków na tym stanowisku może się nieco różnić. Powinien obejmować:

 • nadzór nad badaniami
 • rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie lub przygotowanie ich do zgłoszenia prorektorowi ds. nauki
 • rozwój kadry naukowej
 • ochrona praw autorskich i patentów
 • reprezentowanie wydziału na zewnątrz w sprawach badawczych
 • współpraca z zagranicznymi naukowcami
 • nadzór nad ewentualną komercjalizacją wyników
 • nagradzanie za działalność naukową.
 • Formalnie jest zastępcą dziekana. W rzeczywistości pomaga prorektorowi. Część decyzji prodziekana, może wymagać akceptacji prorektora.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • prorektor ds. nauki
 • rektor
 • dziekan
 • prodziekan
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.