• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces historyczny

  Przeczytaj także...
  Przyszłość - w liniowej koncepcji czasu jest to część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć. Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą.Teleologia - (gr. télos – cel i logos – badanie) – teoria porządku celowego i pogląd, że porządek celowy zachodzi aktualnie w danej dziedzinie, zwłaszcza w całej rzeczywistości lub w całej rzeczywistości historycznej: dla tego drugiego znaczenia stosuje się także termin finalizm.
  Przeszłość - w liniowej koncepcji czasu, jest to część linii czasu, która już się wydarzyła. Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które już miały miejsce.

  Proces historyczny - kategoria filozofii historii i metodologii historii opisująca wydarzenia historyczne jako wzajemne powiązane relacją przyczynowo-skutkową, a także powiązane teleologicznie.

  Przyczynowość - kategoria filozoficzna oznaczająca jedną z form powszechnej i koniecznej zależności zjawisk, które mają miejsce w otaczającej nas, obiektywnej rzeczywistości.Filozofia historii (historiozofia, filozofia dziejów, filozofia historii) – nauka filozoficzna zajmująca się refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych jako całość uporządkowanych lub nieuporządkowanych zmian zachodzących w czasie.

  Kategoria procesu historycznego łączy przeszłość, teraźniejszość z przyszłością w jedno czasowe i wydarzeniowe continuum. Wydarzenia przeszłe łączone są z teraźniejszymi relacją przyczynowo - skutkową. Teraźniejszość jest pojmowana jako skutek przeszłości. Zarówno przeszłość jak i teraźniejszość łączone są z przyszłością za pomocą relacji teleologicznej, gdyż cel obecnych i dawnych wydarzeń znajduje się w przyszłości.

  Dzieje - w teorii historii i metodologii historii zbiór wszystkich zdarzeń będących przedmiotem badań historycznych, odpowiednik łacińskiego pojęcia res gestae, czyli czynów (rzeczy, zdarzeń) dokonanych.Metodologia historii – dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem metod stosowanych dla stworzenia historycznego opisu świata. Metodologia historii kooperuje zatem z grupą dziedzin wiedzy noszących wspólną nazwę epistemologia czy też teoria poznania. Metodologia historii bada także znaczenie historiografii, wiedzy historycznej i historycznego myślenia w dziejach poszczególnych kultur i cywilizacji - wówczas kooperuje z takimi dziedzinami wiedzy jak: historia historiografii, kulturoznawstwo, filozofia kultury.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wiktor Werner, Czy historia ma przyszłość? Problemowy zarys odpowiedzi. [w:] Maciej Bugajewski [red.] „Czy przeszłość powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii.” Poznań, Instytut Historii UAM 2008 (2009), s. 69-88

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krzysztof Zamorski, Dziwna rzeczywistość : wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008
 • Wojciech Wrzosek, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009
 • Wiktor Werner, Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009
 • Wiktor Werner, Czy historia ma przyszłość? Problemowy zarys odpowiedzi. [w:] Maciej Bugajewski [red.] „Czy przeszłość powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii.” Poznań, Instytut Historii UAM 2008 (2009), s. 69-88
 • Teraźniejszość – w liniowej koncepcji czasu część linii czasu dziejąca się obecnie. W tym sensie teraźniejszości przeciwstawiamy przeszłość oraz przyszłość.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.