Prezydium Senatu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prezydium Senatu – organ Senatu. Do jego obowiązków należy dokonywanie interpretacji regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, zlecanie komisjom senackim rozpatrzenie spraw w danym zakresie, ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, powołuje doradców oraz korzystania z ich opinii i ekspertyz, czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków wynikających z regulaminu, opiniuje sprawy wniesione przez marszałka senatu, podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Senatu.

Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 19 września 1993 oraz w wyniku wyborów uzupełniających. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu II kadencji wyznaczonym na 15 października 1993, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu – 19 października 1997. Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

W skład Prezydium Senatu wchodzi Marszałek Senatu wraz z wicemarszałkami.

Prezydium Senatu od 1989[ | edytuj kod]

Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Tomasz Grodzki (PO/KO) od 12 listopada 2019
 • Wicemarszałkowie
 • Bogdan Borusewicz (PO/KO) od 12 listopada 2019
 • Michał Kamiński (UED/KP) od 12 listopada 2019
 • Gabriela Morawska-Stanecka (Wiosna/Nowa Lewica) od 12 listopada 2019
 • Marek Pęk (PiS) od 13 maja 2020
 • Stanisław Karczewski (PiS) od 12 listopada 2019 do 13 maja 2020
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Stanisław Karczewski (PiS) od 12 listopada 2015 do 11 listopada 2019
 • Wicemarszałkowie
 • Bogdan Borusewicz (PO) od 12 listopada 2015 do 11 listopada 2019
 • Maria Koc (PiS) od 12 listopada 2015 do 11 listopada 2019
 • Michał Seweryński (PiS) od 20 kwietnia 2017 do 11 listopada 2019
 • Marek Pęk (PiS) od 26 czerwca 2019 do 11 listopada 2019
 • Grzegorz Czelej (PiS) od 12 listopada 2015 do 20 kwietnia 2017
 • Adam Bielan (Porozumienie) od 12 listopada 2015 do 28 maja 2019
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Bogdan Borusewicz od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015
 • Wicemarszałkowie
 • Maria Pańczyk-Pozdziej od 9 listopada 2011 do 11 listopada 2015
 • Jan Wyrowiński od 9 listopada 2011 do 11 listopada 2015
 • Stanisław Karczewski od 9 listopada 2011 do 11 listopada 2015
 • Prezydium Senatu RP VIII kadencji(od lewej): Stanisław Karczewski, Bogdan Borusewicz, Maria Pańczyk-Pozdziej i Jan Wyrowiński

  Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Bogdan Borusewicz od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011
 • Wicemarszałkowie
 • Marek Ziółkowski od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011
 • Grażyna Sztark od 17 listopada 2010 do 7 listopada 2011
 • Zbigniew Romaszewski (ur. 1940, zm. 2014), od 28 listopada 2007 do 7 listopada 2011
 • Krystyna Bochenek (ur. 1953, zm. 2010), od 5 listopada 2007 do 10 kwietnia 2010
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Bogdan Borusewicz od 20 października 2005 do 4 listopada 2007
 • Wicemarszałkowie
 • Ryszard Legutko od 27 października 2005 do 4 listopada 2007
 • Marek Ziółkowski od 22 grudnia 2005 do 4 listopada 2007
 • Maciej Płażyński (ur. 1958, zm. 2010) od 27 października 2005 do 4 listopada 2007
 • Krzysztof Putra (ur. 1957, zm. 2010) od 27 października 2005 do 4 listopada 2007
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Longin Pastusiak od 20 października 2001 do 18 października 2005
 • Wicemarszałkowie
 • Jolanta Danielak od 24 października 2001 do 18 października 2005
 • Ryszard Jarzembowski od 24 października 2001 do 18 października 2005
 • Kazimierz Kutz od 24 października 2001 do 18 października 2005
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Alicja Grześkowiak od 21 października 1997 do 18 października 2001
 • Wicemarszałkowie
 • Tadeusz Rzemykowski od 21 października 1997 do 18 października 2001
 • Donald Tusk od 21 października 1997 do 18 października 2001
 • Marcin Tyrna od 3 października 2000 do 18 października 2001
 • Andrzej Chronowski od 21 października 1997 do 3 października 2000
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Adam Struzik od 15 października 1993 do 20 października 1997
 • Wicemarszałkowie
 • Grzegorz Kurczuk od 16 marca 1995 do 20 października 1997
 • Ryszard Czarny od 15 października 1993 do 16 marca 1995
 • Zofia Kuratowska (ur. 1931, zm. 1999) od 15 października 1993 do 20 października 1997
 • Stefan Jurczak (ur. 1938, zm. 2012) od 15 października 1993 do 20 października 1997
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • August Chełkowski (ur. 1927, zm. 1999) od 26 listopada 1991 do 14 października 1993
 • Wicemarszałkowie
 • Alicja Grześkowiak od 27 listopada 1991 do 14 października 1993
 • Andrzej Czapski od 27 listopada 1991 do 14 października 1993
 • Józef Ślisz (ur. 1934, zm. 2001) od 27 listopada 1991 do 14 października 1993
 • Prezydium Senatu | edytuj kod]

 • Marszałek
 • Andrzej Stelmachowski (ur. 1925, zm. 2009) od 4 lipca 1989 do 25 listopada 1991
 • Wicemarszałkowie
 • Andrzej Wielowieyski (ur. 1927) od 4 lipca 1989 do 25 listopada 1991
 • Zofia Kuratowska (ur. 1931, zm. 1999) od 4 lipca 1989 do 25 listopada 1991
 • Józef Ślisz (ur. 1934, zm. 2001) od 4 lipca 1989 do 25 listopada 1991
 • Członkowie
 • Andrzej Celiński od 4 lipca 1989 do 25 listopada 1991
 • Krzysztof Kozłowski od 4 lipca 1989 do 30 marca 1990
 • Edward Wende od 4 lipca 1989 do 25 listopada 1991
 • Janusz Ziółkowski od 4 lipca 1989 do 25 listopada 1991
 • Roman Duda od 18 stycznia 1991 do 1 marca 1991
 • Jerzy Stępień od 1 marca 1991 do 25 listopada 1991
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Prezydium Sejmu
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prezydium Senatu VIII kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Prezydium Senatu VII kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Prezydium Senatu VI kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Prezydium Senatu V kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Prezydium Senatu IV kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Prezydium Senatu III kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Prezydium Senatu II kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Prezydium Senatu I kadencji [dostęp 2015-09-30]
 • Warto wiedzieć że... beta

  Marcin Paweł Tyrna (ur. 31 października 1945 w Bielsku-Białej) – polski polityk, działacz związkowy, senator III i IV kadencji, wicemarszałek Senatu IV kadencji.
  Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).
  Adam Jerzy Bielan (ur. 12 września 1974 w Gdańsku) – polski polityk, poseł na Sejm III i IV kadencji, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2007–2009).
  Grzegorz Kurczuk (ur. 20 września 1949 w Warszawie) – polski polityk, były minister sprawiedliwości, w okresie PRL działacz PZPR, w okresie III RP senator III kadencji oraz poseł na Sejm III, IV i V kadencji.
  Krzysztof Jakub Putra (ur. 4 lipca 1957 w Józefowie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji w latach 2005–2007, poseł na Sejm X, I i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji.
  Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.
  Porozumienie Jarosława Gowina (Porozumienie, Porozumienie Gowina, PJG) – polska centroprawicowa partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym i republikańskim oraz akcentach chrześcijańsko-demokratycznych, powstała 4 listopada 2017 z przekształcenia Polski Razem, po przyłączeniu się do niej nowych środowisk. Ugrupowanie wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską współtworzy rząd (wicepremierem z ramienia partii jest jej wiceprezes Jadwiga Emilewicz, do kwietnia 2020 był nim prezes Jarosław Gowin). Posiada przedstawicieli w parlamencie, zasiadających w klubie PiS.

  Reklama