• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo farmaceutyczne

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca prawo farmaceutyczne.

  Ustawa określa:

 • zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania
 • warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych
 • warunki wytwarzania produktów leczniczych
 • wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych
 • warunki obrotu produktami leczniczymi
 • wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego
 • zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów.
 • Nowelizacje[ | edytuj kod]

  Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2021 roku.

  Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna – państwowa instytucja kontroli i nadzoru nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi. Podlega Ministrowi Zdrowia. Pracami Inspekcji kieruje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa Prawo farmaceutyczne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Ustawa o refundacji leków w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.74 sek.