• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawda - logika

  Przeczytaj także...
  Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) jest ogólnie dostępną encyklopedią internetową filozofii opracowaną przez Stanford University. Każde hasło jest opracowane przez eksperta z danej dziedziny. Są wśród nich profesorzy z 65 ośrodków akademickich z całego świata. Autorzy zgodzili się na publikację on-line, ale zachowali prawa autorskie do poszczególnych artykułów. SEP ma 1260 haseł (stan na 20 stycznia 2011). Mimo, że jest to encyklopedia internetowa, zachowano standardy typowe dla tradycyjnych akademickich opracowań, aby zapewnić jakość publikacji (autorzy-specjaliści, recenzje wewnętrzne).Fałsz – jedna z dwóch podstawowych wartości logicznych. Drugą jest prawda. Fałsz jest niezgodnością treści sądu (zdania) z tym, do czego się odnosi.
  Formalizm to kierunek w filozofii matematyki, będący formą rozwojową logicyzmu, który postuluje, że matematyka jest systemem formalnym, który zawiera aksjomaty (współcześnie rolę tę pełnią aksjomaty teorii mnogości), pewien zespół definicji oraz wyprowadza swoje wnioski w oparciu o te pojęcia korzystając z rachunku logicznego zdań.

  Prawda – jedna z dwóch podstawowych wartości logicznych. Drugą jest fałsz.

  Według filozoficznej koncepcji matematycznego formalizmu prawda jest jedynie symbolem i nie ma żadnego głębszego znaczenia, czym różni się od swojego potocznie używanego odpowiednika.

  W koncepcji matematycznego platonizmu prawda posiada swój wewnętrzny sens.

  Tautologia (wywodzi się od greckich słów ταυτος – ten sam i λογος – mowa) – wyrażenie, które jest prawdziwe na mocy swojej formy – budowy (dokładniej: które jest prawdziwe w każdej niepustej dziedzinie; zdanie zawsze prawdziwe). W logicznym znaczeniu zostało użyte po raz pierwszy przez Ludwika Wittgensteina (Tractatus logico-philosophicus 1922).

  Wyrażenie zawsze prawdziwe, z powodu swojej konstrukcji logicznej, to tautologia.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Artykuły na Stanford Encyclopedia of Philosophy (ang.) [dostęp 2018-09-08]:

 • Mario Gómez-Torrente, Logical Truth, 6 września 2018. (Prawda logiczna)
 • Volker Halbach, Graham E. Leigh, Axiomatic Theories of Truth, 18 stycznia 2018. (Aksjomatyczne teorie prawdy)
 • Yaroslav Shramko, Heinrich Wansing, Truth values, 27 marca 2017. (Wartości logiczne)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.739 sek.