Prawa wyborcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawa wyborcze – uprawnienia do głosowania bądź do kandydowania w wyborach.

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.Pozbawienie praw publicznych – jeden ze środków karnych orzekany przez sądy wobec sprawców przestępstw. Pozbawienie praw publicznych może również zostać orzeczone jako kara przez Trybunał Stanu.

Czynne prawo wyborcze oznacza uprawnienie do głosowania. W państwach demokratycznych jest najczęściej uzależnione od posiadania obywatelstwa danego państwa oraz osiągnięcia odpowiedniego wieku (najczęściej 18 lat). Prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych oraz ubezwłasnowolnione.

Cenzus (łac. census: oszacowanie majątku; obliczenie, spis ludności; por. censor) – ograniczenie w prawie wyborczym, wobec służby wojskowej, administracyjnej, publicznej, etc., relatywne do określonej grupy społeczeństwa.Annie Kenney ur. 13 września 1879 r. w Springhead, zm. 6 lipca 1953 r. w Hitchin – angielska sufrażystka i wiodąca postać w Women’s Social and Political Union (WSPU).

Bierne prawo wyborcze to uprawnienie do kandydowania w wyborach. Granica (cenzus) wieku jest najczęściej wyższa niż w przypadku czynnego prawa wyborczego (np. 35 lat w wyborach prezydenckich w Polsce, 30 lat w przypadku kandydowania na senatora). Stosowane są także inne ograniczenia, np. konieczność zamieszkiwania na danym terytorium przez określony czas (domicyl) lub wpłacenie odpowiedniej kaucji.

Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki. Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów jego nabycia i ewentualnie także utraty, należy do samego państwa – jest to jego kompetencja wyłączna. Istnieją także regulacje prawa międzynarodowego dotyczące spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności unikania sytuacji bezpaństwowości i wielokrotnego obywatelstwa.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Prawo wyborcze
  • Warto wiedzieć że... beta

    Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.

    Reklama