Powiat uszycki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Powiat uszycki – dawny powiat położony w południowo-zachodniej części guberni podolskiej, z siedzibą w mieście Nowa Uszyca na dzisiejszej Ukrainie. Od zachodu graniczył z powiatem kamienieckim, od północy z powiatem proskurowskim i powiatem latyczowskim, od wschody z powiatem mohylowskim a od południa oddzielony był rzeką Dniestr od guberni bessarabskiej. Powiat zajmował 2509 wiorst². (według danych urzędowych 2482,4 w. kw.)

Powiat lub Ujezd płoskirowski lub proskurowski dawny powiat guberni podolskiej Imperium Rosyjskiego, obecnie na terenie obwodu chmielnickiego na Ukrainie, ze stolicą w Płoskirowie, czyli dzisiejszym ChmielnickimPowiat lub później ujezd kamieniecki dawny główny powiat województwa podolskiego a potem guberni podolskiej. Siedzibą był Kamieniec Podolski.

Geografia powiatu[ | edytuj kod]

Powiat położony był na południowym stoku działu wodnego dwóch rzek – Dniestru i Bohu a na jej terenie biegło wiele mniejszych cieków wodnych uchodzących do Dniestru. W granicach powiatu znajdowały się Góry Miodoborskie, których jedna odnoga ciągnęła się wzdłuż lewego brzegu Dniepru tworząc jary uszyckie a druga odnoga tworzyła wzgórza i parowy, ciągnęła się w kierunku południowym. Najwyższe wzniesienie znajdowało się w północnej części powiatu przy wsi Hanowce i wznosiło się na wysokość 1111 m n.p.m.

Nowa Uszyca (ukr. Нова Ушиця, dawniej Letniowce) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, nad rzeczką Kalus w obwodzie chmielnickim, siedziba władz rejonu nowouszyckiego. Ludność miasta liczyła w 2001 roku 4.724 osoby.Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.

W powiecie uszyckim występowała gleba czarna, miejscami piaszczysto- gliniasta.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Powiat uszycki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 860.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Jar – forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach. Jar jest rodzajem doliny rzecznej.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Gubernia podolska – gubernia Imperium Rosyjskiego w latach 1793-1917 i jednostka terytorialna Ukraińskiej Republiki Ludowej 1918-1920 i USRR 1920-1923. Położona na południowo-zachodnim krańcu imperium, graniczącym z Galicją i Bukowiną i miała obszar ok. 42 000 km². Centrum administracyjnym był Kamieniec Podolski, w USRR w latach 1921-1923 - Winnica. W latach 1819-1830 gubernia podolska pozostawała pod naczelnym zarządem administracyjnym wielkiego księcia Konstantego. Od 1832 weszła w skład Kraju Południowo-Zachodniego (generał-gubernatorstwo kijowskie).
  Powiat lub ujezd mohylowski – dawny powiat guberni podolskiej. Stolicą był Mohylów Podolski na Ukrainie. Czasami mylony z mohilewskim na Białorusi.

  Reklama