• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat sanocki - Galicja  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Włodzimierz Truskolaski (ur. 22 marca 1858 w Płonnej, zm. 11 lutego 1906 w Krakowie) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VIII kadencji, marszałek rady powiatu sanockiego, właściciel dóbr.{{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "odpowiednik". „Gazeta Narodowa” – dziennik wydawany we Lwowie w 1848 oraz w latach 1862–1915.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Nowiny z kraju i z zagranicy. Sanok. „Dziennik Lwowski–Dodatek”. Nr 166, s. 2, 21 października 1867. 
  2. Zielecki ↓, s. 351.
  3. Zielecki ↓, s. 351-352.
  4. Tomasz Opas, W czasach zaborów i niewoli. zagadnienia ustrojowe, w: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 339.
  5. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 5, s. 3, 4 lutego 1912. 
  6. Obszar i ludność powaitow politycznych Galicji. „Kurjer Lwowski”. Nr 239, s. 5, 28 maja 1913. 
  7. Z geografii Galicji. Sanok. „Słowo Polskie”. Nr 435, s. 3-4, 17 września 1914. 
  8. Część urzędowa. Rozporządzenie ministra stanu z 23 stycznia 1867 r.. „Dziennik Lwowski”. Nr 23, s. 4, 27 stycznia 1867. 
  9. Handbuch der politischen Behörden in Galizien für das Jahr 1867. Lwów: 1867, s. 43.
  10. Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1868. Lwów: 1868, s. 67.
  11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1869. Lwów: 1869, s. 61.
  12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1870. Lwów: 1870, s. 64-65.
  13. Zielecki ↓, s. 350.
  14. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 54.
  15. Kronika. „Gazeta Sanocka”. Nr 74, s. 3, 30 sierpnia 1896. 
  16. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1900. Lwów: 1900, s. 42.
  17. Alojzy Zielecki podał tożsamość Antoni Pragłowski.
  18. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Nowa Reforma”. Nr 468, s. 2, 13 października 1911. 
  19. Pod koniec 1911 posada starosty była opróżniona. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1912. Lwów: 1912, s. 51.
  20. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 41, s. 2, 13 października 1912. 
  21. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 47, s. 3, 24 listopada 1912. 
  22. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918. Wiedeń: 1918, s. 1002.
  23. Sprawy osobowe urzędników starostwa 1919-1936 (zespół 23, sygn. 3, nr mikr. 160746). Archiwum Państwowe w Przemyślu.
  24. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 54, 488.
  25. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1872. Lwów: 1872, s. 53, 424.
  26. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: 1888, s. 32.
  27. Kronika. Zmarli. „Kurjer Lwowski”. Nr 65, s. 4, 6 marca 1890. 
  28. Kronika. Zmarli. „Gazeta Narodowa”. Nr 54, s. 2, 6 marca 1890. 
  29. Jan Radek zmarł w Sanoku 2 marca 1890 w wieku 45 lat. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kronika miejscowa. „Kurjer Polski”. Nr 67, s. 4, 9 marca 1890. 
  30. Nekrologija. Jan Radek. „Przegląd Lekarski”. Nr 10, s. 134, 8 marca 1890. 
  31. XIX. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku. W: Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Lwów: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 1892, s. 125, 126.
  32. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: 1889, s. 32.
  33. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 32.
  34. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1891. Lwów: 1891, s. 32.
  35. IX. Wiadomości bieżące. „Przegląd Lekarski”. Nr 12, s. 178, 21 marca 1903. 
  36. Ś. p. Dr. Jacek Jabłoński. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 19, s. 2, 12 maja 1912. 
  37. Kronika. Przeniesienia. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 26, s. 3, 30 czerwca 1912. 
  38. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918. Wiedeń: 1918, s. 1003.
  39. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1899. Wiedeń: 1899, s. 61.
  40. Księga aktów zejść rzym.-kat. Sanok 1878–1904. T. H. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 292 (poz. 12).
  41. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1900. Wiedeń: 1900, s. 61.
  42. Kronika. Przeniesienia i mianowania. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 27, s. 3, 30 października 1910. 
  43. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1911. Wiedeń: 1911, s. 857.
  44. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1914. Wiedeń: 1914, s. 84.
  45. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Gazeta Przemyska”. Nr 7, s. 2, 23 stycznia 1890. 
  46. Z prowincji. Sanok, 22 maja (pożegnanie). „Dziennik Polski”. Nr 144, s. 2, 26 maja 1891. 
  47. Fundacja Towarnickiego. „Dziennik Polski”. Nr 147, s. 1, 29 maja 1891. 
  48. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 32.
  49. Kronika. Wiadomości osobiste. „Gazeta Sanocka”. Nr 6, s. 3, 17 marca 1895. 
  50. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Tygodnik Samborsko-Drohobycki”. Nr 40, s. 2, 5 października 1902. 
  51. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1910. Lwów: 1910, s. 49.
  52. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: 1911, s. 49, 72.
  53. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 3, s. 3, 11 stycznia 1914. 
  54. Korespondencye. „Echo z nad Sanu”. Nr 11, s. 3, 12 lipca 1885. 
  55. Kronika. Wiadomości osobiste. „Echo z nad Sanu”. Nr 19, s. 4, 6 września 1885. 
  56. Kronika. Z Rady Powiatowej Sanockiej. „Echo Przemyskie”. Nr 22, s. 3, 15 marca 1906. 
  57. Dawna firma – stare dzieje. „Gazeta Sanocka”. Nr 98, s. 1, 14 lutego 1897.  Wybór zatwierdzony przez cesarza w maju 1897. Kronika. Zatwierdzenie cesarskie. „Gazeta Sanocka”. Nr 110, s. 4, 9 maja 1897. 
  58. Osobiste. „Kurjer Lwowski”. Nr 359, s. 4, 28 grudnia 1901. 
  59. Wybór marszałka Rady pow.. „Echo Przemyskie”. Nr 116, s. 1, 18 marca 1906. 
  60. Kronika. Z Rady Powiatowej Sanockiej. „Echo Przemyskie”. Nr 24, s. 2, 22 marca 1906. 
  61. Ukonstytuowania Rady powiatowej. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 44, s. 1, 3 listopada 1912. 
  62. Sanok. „Dziennik Lwowski”. Dodatek do nr 160, s. 2, 14 października 1867. 
  63. Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1868. Lwów: 1868, s. 399-400.
  64. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1869. Lwów: 1869, s. 274-275.
  65. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1870. Lwów: 1870, s. 280-281.
  66. W tym źródle podano, że w 1870 odbyły się wybory do nowej Rady, jednak podany tam skład nieznacznie różnic się od składu Rady z 1867, zaś nowy skład z 1870 jest przedstawiony w podsekcji poniżej. Zielecki ↓, s. 353
  67. Księga zmarłych 1855–1878 Sanok. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 194 (poz. 99).
  68. W Szematyzmach niekiedy błędnie figurował jako „Ignacy Łobaczewski”.
  69. Wybory do Rad powiatowych. „Gmina”. Nr 27, s. 215, 2 listopada 1867. 
  70. Księga przynależnych do gminy Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. s. 222 (poz. 4).
  71. Zielecki ↓, s. 373.
  72. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 279-280.
  73. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1872. Lwów: 1872, s. 272-273.
  74. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1873. Lwów: 1873, s. 27.
  75. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1874. Lwów: 1874, s. 295-296.
  76. Figuruje tylko w 1873.
  77. Ostatnie wiadomości. „Gazeta Narodowa”. Nr 94, s. 3, 25 kwietnia 1874. 
  78. Sanok. „Czas”. Nr 93, s. 2, 24 kwietnia 1874. 
  79. Wynik wyborów do Rad powiatowych. „Gazeta Lwowska”. Nr 92, s. 2, 23 kwietnia 1874. 
  80. Kronika. Sanok. „Gazeta Narodowa”. Nr 97, s. 3, 29 kwietnia 1874. 
  81. Kronika. Sanok. „Gazeta Narodowa”. Nr 97, s. 2, 29 kwietnia 1874. 
  82. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1875. Lwów: 1875, s. 294-295.
  83. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1876. Lwów: 1876, s. 300-301.
  84. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1877. Lwów: 1877, s. 279.
  85. Hryć Drahus w 1877.
  86. Hryć Markiewicz, Michał Moskal w 1877.
  87. Stefan Zynczak w 1875, 1876.
  88. Wiadomości urzędowe. Mianowania. „Przegląd Sądowy i Administracyjny”. Nr 35, s. 294, 29 sierpnia 1876. 
  89. Zygmunt Janowski ok. 1874 1875, 1876, Franciszek Salezy Czaszyński ok. 1876, 1877.
  90. Franciszek Salezy Czaszyński w 1875, 1876.
  91. Apolinary Laskowski w 1877.
  92. Kazimierz Wiktor w 1876, 1877.
  93. Kazimierz Wiktor w 1875.
  94. Wojciech Wasylewski w 1877.
  95. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1878. Lwów: 1878, s. 266-267.
  96. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1879. Lwów: 1879, s. 255-256.
  97. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1880. Lwów: 1880, s. 26.
  98. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1881. Lwów: 1881, s. 261-262.
  99. Wiadomości urzędowe. Mianowania. „Przegląd Sądowy i Administracyjny”. Nr 41, s. 335, 10 października 1877. 
  100. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882. Lwów: 1882, s. 263-264.
  101. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1883. Lwów: 1883, s. 268.
  102. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1884. Lwów: 1884, s. 247.
  103. Kronika. Sanok. „Dziennik Polski”. Nr 166, s. 2, 19 lipca 1884. 
  104. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1885. Lwów: 1885, s. 247.
  105. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1886. Lwów: 1886, s. 247.
  106. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1887. Lwów: 1887, s. 247.
  107. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: 1888, s. 247.
  108. Władysław Wiktor został wybrany w 1885, zob. Kronika. Wiadomości osobiste. „Echo z nad Sanu”. Nr 19, s. 4, 6 września 1885. 
  109. Zielecki ↓, s. 380.
  110. Kronika. Wiadomości osobiste. „Echo z nad Sanu”. Nr 19, s. 4, 6 września 1885. 
  111. Kronika. „Gazeta Przemyska”. Nr 36, s. 4, 2 września 1888. 
  112. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: 1889, s. 273-274.
  113. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 273-274.
  114. Kronika. „Kurjer Lwowski”. Nr 116, s. 4, 27 kwietnia 1890. 
  115. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1891. Lwów: 1891, s. 273-274.
  116. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1892. Lwów: 1892, s. 273-274.
  117. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1893. Lwów: 1893, s. 273-274.
  118. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894. Lwów: 1894, s. 273-274.
  119. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 273-274.
  120. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1896. Lwów: 1896, s. 273-274.
  121. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1897. Lwów: 1897, s. 273-274.
  122. Wymieniany jako. ks. Antoni Koliński.
  123. Wymieniany niekiedy jako. Paweł Patocki.
  124. Kronika. Wybory do Rady powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 85, s. 3-4, 15 listopada 1896. 
  125. Kronika, Wybory do Rady Powiat. z Sanoka. „Gazeta Sanocka”. Nr 90, s. 3, 20 grudnia 1896. 
  126. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1898. Lwów: 1898, s. 330.
  127. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1899. Lwów: 1899, s. 330.
  128. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1900. Lwów: 1900, s. 330.
  129. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1901. Lwów: 1901, s. 330.
  130. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1902. Lwów: 1902, s. 352-353.
  131. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1903. Lwów: 1903, s. 352-353.
  132. Później (1903) określany jako Fihauser.
  133. Względnie Antoni Szczepanik.
  134. Dawna firma – stare dzieje. „Gazeta Sanocka”. Nr 98, s. 1, 14 lutego 1897. 
  135. Wybór zatwierdzony przez cesarza w maju 1897. Kronika. zatwierdzenie cesarskie. „Gazeta Sanocka”. Nr 110, s. 4, 9 maja 1897. 
  136. Wybór zatwierdzony przez władze w Wiedniu we wrześniu 1897. Ze świata. Ze Lwowa. „Kurier Warszawski”. Nr 270, s. 5, 30 września 1897. 
  137. Zielecki ↓, s. 357.
  138. Z Rady Powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 98, s. 3, 14 lutego 1897. 
  139. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1904. Lwów: 1904, s. 352-353.
  140. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1905. Lwów: 1905, s. 352-353.
  141. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1906. Lwów: 1906, s. 366.
  142. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1907. Lwów: 1907, s. 366.
  143. Z Rady powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 41, s. 1, 9 października 1904. 
  144. Z Rady Powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 26, s. 1, 26 czerwca 1904. 
  145. † Antoni Kwiatkowski. „Gazeta Sanocka”. Nr 190, s. 2-3, 18 sierpnia 1907. 
  146. Wybór uzupełniający w miejsce opróżnione po śmierci Antoniego Kwiatkowskiego zarządzono na 16 stycznia 1908. Kronika. Wybór uzupełniający. „Gazeta Sanocka”. Nr 205, s. 3, 15 grudnia 1907. 
  147. Wybór uzupełniający w miejsce opróżnione po śmierci Włodzimierza Truskolaskiego zarządzono na 18 lutego 1907. Kronika. Uzupełniający wybór. „Gazeta Sanocka”. Nr 162, s. 4, 3 lutego 1907. 
  148. Zgodnie z § 16 ustawy o reprezentacji powiatowej rada powiatowa była zobowiązana do wyboru nowego prezesa (marszałka) w terminie do 30 od opróżnienia urzędu, co nie zostało dochowane. W sprawie wyboru marszałka powiatowego. „Gazeta Sanocka”. Nr 116, s. 1, 1 marca 1906. 
  149. Wybór marszałka Rady pow.. „Gazeta Sanocka”. Nr 116, s. 1, 18 marca 1906. 
  150. Kronika. „Echo Przemyskie”. Nr 24, s. 2, 22 marca 1906. 
  151. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1908. Lwów: 1908, s. 366.
  152. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1909. Lwów: 1909, s. 394-395.
  153. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1910. Lwów: 1910, s. 394-395.
  154. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: 1911, s. 408-409.
  155. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1912. Lwów: 1912, s. 409-410.
  156. Budżet Rady powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 162, s. 1, 3 lutego 1907. 
  157. Według informacji prasowej wybory z 1912 miały się planowo odbyć trzy lata wcześniej. W przededniu ukonstytuowania Rady powiatowej. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 42, s. 1-2, 20 października 1912. 
  158. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1913. Lwów: 1913, s. 461-462.
  159. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1914. Lwów: 1914, s. 468-469.
  160. Zielecki ↓, s. 356.
  161. Po wyborach 1912 pierwotnie prezesem był pierwotnie Karol Łepkowski, tj. prezes z poprzedniego wyboru.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Alojzy Zielecki: W epoce autonomii galicyjskiej. Struktury organizacyjne miasta / Budownictwo i gospodarka komunalna / Społeczeństwo Sanoka u progu XX wieku. Życie kulturalne. W: Sanok. Dzieje miasta. Kraków: Secesja, 1995, s. 349-393. ISBN 83-86077-57-3.
 • Edward Zając: VI. Okres autonomii. 1. Organizacja terytorialna i polityczna powiatu sanockiego. W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX wieku. Sanok: Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości, 2004, s. 110. ISBN 83-914224-9-6.
 • Aleksander Iskrzycki (rus. Олександр Іскрицький – Ołeksandr Iskrycki/Iskryćkyj; ur. 1842, zm. w maju 1910 w Krakowie) – doktor praw, adwokat, działacz polityczny i społeczny. Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Celestyn Zbyszewski (ur. 6 kwietnia 1806 w Zarszynie, zm. 9 czerwca 1874 w Pisarowcach) – polski oficer Armii Cesarstwa Austriackiego, major inżynier, wykładowca akademicki, poseł na Sejm Ustawodawczy z 1848, właściciel ziemski, działacz samorządowy i społeczny.
  {{Biogram infobox}} Nieznane pola: "wzrost", "relacja" oraz "masa". Kazimierz Jachimowski herbu Budwicz (zm. 11 marca 1920) – polski oficer wojskowy, właściciel ziemski.
  Zygmunt Janowski z Opatkowic herbu Strzemię (ur. 20 września 1836, zm. 3 października 1903) – polski właściciel ziemski.
  Cyryl Jaksa Ładyżyński, także Cyryl de Jaksa Ładyżyński (ur. 13 stycznia 1830 w Berezce, zm. 6 listopada 1897 w Sanoku) – oficer wojskowy, burmistrz Sanoka.
  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "odpowiednik". Tygodnik Ziemi Sanockiej – tygodnik regionalny ukazujący się w Sanoku na początku XX wieku.
  Grzegorz Milan (ur. 5 lipca 1850 w Besku, zm. 22 stycznia 1932 tam że) – rolnik, działacz ludowy (chłopski), poseł na Sejm Krajowy Galicji.
  {{Biogram infobox}} Nieznane pola: "wzrost", "relacja" oraz "masa". Hieronim z Chyszowa Romer (ur. 1821, zm. 6 czerwca 1888 w Markowcach) – polski właściciel ziemski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.262 sek.