• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat sanocki - Galicja  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Włodzimierz Truskolaski (ur. 22 marca 1858 w Płonnej, zm. 11 lutego 1906 w Krakowie) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VIII kadencji, marszałek rady powiatu sanockiego, właściciel dóbr.Aleksander Iskrzycki (rus. Олександр Іскрицький – Ołeksandr Iskrycki/Iskryćkyj; ur. 1842, zm. w maju 1910 w Krakowie) – doktor praw, adwokat, działacz polityczny i społeczny.
  Galicia administrative1914.jpg
  Mieszkanie starosty na zamku w Sanoku (1908)

  Powiat sanocki (niem. K. k. Bezirk in Sanok) - powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych posiadłości przeprowadzono w czytelni miejskiej w Sanoku 14 października 1867 i uczestniczyło w nich 15 z 49 uprawnionych.

  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Celestyn Zbyszewski (ur. 6 kwietnia 1806 w Zarszynie, zm. 9 czerwca 1874 w Pisarowcach) – polski oficer Armii Cesarstwa Austriackiego, major inżynier, wykładowca akademicki, poseł na Sejm Ustawodawczy z 1848, właściciel ziemski, działacz samorządowy i społeczny.

  Siedzibą c.k. starostwa był Sanok. Urząd mieścił się w południowym skrzydle zamku królewskiego (później usuniętym, odbudowanym w XXI wieku). Po 1880 siedziba została przeniesiona do budynku wybudowanego w zachodniej pierzei sanockim rynku.

  Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 12,6487 mil kw. (727,81 km², inne źródło podało 1149,02 km²), a ludność 78 612 osób. Wśród ludności niespełna 54% było wyznania greckokatolickiego, około 38% rzymskokatolickiego, 8% stanowili Żydzi; powiat liczył 136 osad, zorganizowanych w 129 gmin katastralnych. Powiat, a wcześniej także cyrkuł sanocki, od południa graniczył z Węgrami, od zachodu z powiatem krośnieńskim, od północy z powiatem brzozowskim i birczańskim, od wschodu z powiatem liskim.

  Zygmunt Janowski z Opatkowic herbu Strzemię (ur. 20 września 1836, zm. 3 października 1903) – polski właściciel ziemski. Cyryl Jaksa Ładyżyński, także Cyryl de Jaksa Ładyżyński (ur. 13 stycznia 1830 w Berezce, zm. 6 listopada 1897 w Sanoku) – oficer wojskowy, burmistrz Sanoka.

  Według spisu z 1910 ludność powiatu wynosiła 108 678, z tego 42 727 rzymskokatolików, 54 664 grekokatolików, 11 249 Żydów, zaś według języka było 59 034 Polaków, 49 193 Rusinów, 173 Niemców.

  Na terenie powiatu działały trzy sądy powiatowe - w Sanoku, Rymanowie i Bukowsku.

  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "odpowiednik". Tygodnik Ziemi Sanockiej – tygodnik regionalny ukazujący się w Sanoku na początku XX wieku. Grzegorz Milan (ur. 5 lipca 1850 w Besku, zm. 22 stycznia 1932 tam że) – rolnik, działacz ludowy (chłopski), poseł na Sejm Krajowy Galicji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wilhelm Szomek, właśc. Schomek (ur. 1857 w Sanoku, zm. 19 lutego 1940 tamże) – polski inżynier geometra, mierniczy przysięgły.
  Cyrkuł sanocki – ziemia sanocka znalazła się pod zaborem austriackim po I rozbiorze Polski w roku 1772. Już 14 maja 1772 oddziały przedniej straży preszowskiej pod dowództwem gen. Esterhazego zajęły cały obszar ziemi sanockiej.
  Jan Duklan Wiktor herbu Brochwicz (ur. 5 listopada 1878, zm. 13 lutego 1944 w Zarszynie) – polski właściciel ziemski.
  Josyf Moskałyk, ukr. Йосиф Москалик, pol. Józef Moskalik (ur. w 1851, zm. 6 grudnia 1931) – ksiądz greckokatolicki.
  Jakub Maurycy Apolinary Wiktor herbu Brochwicz (ur. 1814, zm. 10 lipca 1887 w Karlsbadzie) – polski ziemianin, właściciel dóbr, działacz gospodarczy i społeczny.
  Mateusz Beksiński (ur. 1814 w Koprzywnicy, zm. 1886 w Sanoku) – powstaniec listopadowy, przedsiębiorca. Współzałożyciel Zakładów Kotlarskich w Sanoku, które dały początek późniejszej fabryce wagonów i autobusów Autosan.
  Bronisław Stasicki (ur. 1836, zm. 9 kwietnia 1908 w Sanoku) – duchowny rzymskokatolicki, dziekan, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego, kanonik honorowy kapituły przemyskiej. Radny miejski, działacz społeczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.282 sek.