Powiat chojnicki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa powiatu

Powiat chojnicki (kaszub. Chònicczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chojnice.

Powiat bytowski (kasz. Bëtowsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bytów.Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Chojnice
 • gminy miejsko-wiejskie: Brusy, Czersk
 • gminy wiejskie: Chojnice, Konarzyny
 • miasta: Chojnice, Brusy, Czersk
 • Powiat chojnicki znajduje się na terenie trzech mezoregionów: Borów Tucholskich, Pojezierza Krajeńskiego oraz Równiny Charzykowskiej. Powoduje to zróżnicowanie warunków naturalnych na terenie powiatu.

  Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chojnicach – zbór adwentystyczny w Chojnicach, należący do okręgu pomorskiego diecezji zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.Puchar Polski w futsalu (także Halowy Puchar Polski, oficjalny skrót HPP) – cykliczne rozgrywki futsalowe, organizowane co roku przez Polski Związek Piłki Nożnej dla polskich drużyn klubowych (zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych). Zwycięzcy ćwierćfinałów awansują do turnieju finałowego - Final Four, z którego dwie najlepsze drużyny awansują do finału.

  Powiat powstał w 1772, jednakże wcześniej Chojnice były ważnym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym na terenie powiatów człuchowskiego i tucholskiego. Do 1975 powiat należał do województwa bydgoskiego, a od 1999 do województwa pomorskiego ze stolicą w Gdańsku.

  Rolnictwo ma małe znaczenie w gospodarce powiatu. W Chojnicach oraz Czersku rozwinięty jest przemysł. Głównymi gałęziami przemysłu są: drzewny, rolno-spożywczy, metalowy oraz maszynowy. Coraz większe znaczenie mają usługi, głównie handel i turystyka.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.

  Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 97 645 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 97 677 osób.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Środowisko naturalne
 • 2.1 Geologia
 • 2.2 Geomorfologia
 • 2.3 Klimat
 • 2.4 Hydrologia
 • 2.5 Gleby
 • 2.6 Fauna i flora
 • 2.6.1 Ochrona przyrody
 • 3 Historia
 • 4 Gospodarka
 • 4.1 Rolnictwo, rybactwo i leśnictwo
 • 4.2 Przemysł i budownictwo
 • 4.3 Usługi
 • 4.3.1 Turystyka
 • 5 Demografia
 • 5.1 Ludność w latach
 • 5.2 Urbanizacja
 • 6 Transport
 • 6.1 Transport kolejowy
 • 6.2 Transport drogowy
 • 6.3 Komunikacja miejska
 • 7 Kultura
 • 7.1 Oświata
 • 7.1.1 Uczelnie
 • 7.1.2 Szkoły średnie
 • 7.1.3 Szkoły podstawowe i gimnazja
 • 7.2 Sport
 • 7.2.1 Obiekty sportowe
 • 7.2.2 Futsal
 • 7.2.3 Piłka nożna
 • 7.2.4 Rugby
 • 7.3 Zabytki
 • 8 Religia
 • 8.1 Chrześcijaństwo
 • 8.1.1 Katolicyzm
 • 8.1.2 Protestantyzm
 • 8.1.3 Restoracjonizm
 • 8.2 Judaizm
 • 9 Administracja i polityka
 • 9.1 Władze lokalne
 • 9.1.1 Starostowie
 • 9.2 Okręgi wyborcze
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Położenie[ | edytuj kod]

  Położenie powiatu na tle województwa pomorskiego

  Powiat chojnicki znajduje się w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Graniczy z powiatami: bytowskim, człuchowskim, kościerskim i starogardzkim leżącymi w województwie pomorskim oraz sępoleńskim i tucholskim w województwie kujawsko-pomorskim.

  Droga wojewódzka nr 235 (DW235) - droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 55 km łącząca Korne z Chojnicami. Droga przebiega przez 2 powiaty: kościerski (gminy: Kościerzyna, Lipusz i Dziemiany), chojnicki (gminy: Brusy i Chojnice).Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:

  W podziale fizycznogeograficznym Kondrackiego obszar powiatu znajduje się na terenie trzech mezoregionów: Bory Tucholskie, Pojezierze Krajeńskie oraz Równina Charzykowska.

  Stolica powiatu, miasto Chojnice, znajduje się w pobliżu zachodniej granicy powiatu.

  Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Ukształtowanie powierzchni w okolicach Gotelpia (Bory Tucholskie)
  Ukształtowanie powierzchni w okolicy Charzykowych (Równina Charzykowska)
  Jezioro Parszczenica
  Logo Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

  Geologia[ | edytuj kod]

  Geologia powiatu chojnickiego jest zróżnicowana. W osadach czwartorzędowych na tym terenie znajdują się pokłady piasków, piaskowców, wapieni, dolomitów, margli i iłów. Warstwa trzeciorzędowa jest bardziej jednorodna. Dominują w niej piaski kwarcowe z węglem brunatnym.

  Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.Margiel – skała osadowa, zwykle szara. Składa się z węglanów (wapnia lub magnezu) i minerałów ilastych. Używany jest do wyrobu cementu, także jako nawóz mineralny (sztuczny). Ma słaby, nieprzyjemny zapach. Dobrze reaguje z kwasem solnym (HCl), pozostawiając błotnistą plamkę.

  W holocenie powstały namuły rzeczne oraz kreda jeziorna.

  Geomorfologia[ | edytuj kod]

  Rzeźba terenu jest urozmaicona, typowa dla Pojezierza Południowopomorskiego. Obszar powiatu znajduje się na terenie trzech mezoregionów: Bory Tucholskie, Pojezierze Krajeńskie oraz Równina Charzykowska, co ma duże znaczenie przy zmianach w ukształtowaniu terenu.

  Dominantą jest rzeźba glacjalna i postglacjalna, ukształtowana przez lądolód w zlodowaceniu północnopolskim oraz jego ablacje. Dominującą formą geomorfologiczną jest równina sandrowa, poprzecinana rynnami i dolinami. W południowej części powiatu znajdują się wysoczyzny morenowe faliste z lokalnie występującymi pagórkami i wzgórzami morenowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie Chojnic znajduje się rzeźba wykazująca czoło lądolodu.

  Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.Reprezentacja Polski w futsalu – zespół piłkarski, reprezentujący Rzeczpospolitą Polską w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Nożnej (Grupa ds. Futsalu, działająca w ramach Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN).

  Klimat[ | edytuj kod]

  Na terenie powiatu działa jedna stacja meteorologiczna pierwszego rzędu. Stacja ta znajduje się przy ulicy Meteorologicznej w północno-zachodniej części Chojnic.

  Hydrologia[ | edytuj kod]

  Sieć hydrologiczna jest bogata. Największą rzeką jest Brda. Drugą co do wielkości jest Wda, która jednak płynie na niewielkim fragmencie powiatu. Wszystkie cieki należą do zlewni Wisły. Dominującym kierunkiem spływu jest z północnego zachodu na południowy wschód. Głównym źródłem zasilania cieków są wody roztopowe. Większość rzek ma stosunkowy duży spadek jak na rzeki pomorskie.

  Park Narodowy „Bory Tucholskie” – utworzony w 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie Chojnickim, w granicach gmin Chojnice i Brusy. Siedzibą jest miejscowość Charzykowy, położona 3 km od Chojnic.Reprezentacja Białorusi w futsalu – zespół futsalowy, biorący udział w imieniu Białorusi w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo białoruskie.

  Wśród jezior dominują jeziora rynnowe, często przepływowe. Jeziora te przypominają doliny rzeczne.

  Sieć hydrologiczną uzupełniają kanały i rowy melioracyjne.

  Gleby[ | edytuj kod]

  Na terenie powiatu występują: gleby bielicowe, czarne ziemie oraz gleby bagienne. Gleby bielicowe są dominującym typem występującym szczególnie w północnej i środkowej części powiatu. Czarne ziemie występują wyspowo w okolicy Czerska oraz Chojnic. Spora część gleb bielicowych jest za słaba na potrzeby rolnictwa, stąd są zalesione.

  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.Centrum Park Chojnice – hala widowiskowo-sportowa, w której swoje mecze rozgrywa występujący w ekstraklasie futsalu klub Red Devils Chojnice. Można w niej rozgrywać mecze futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Hala ma wymiary 43x22 m. i 7 m. wysokości. W hali odbywają się także koncerty i gale bokserskie. W przeszłości swoje mecze w tej hali rozgrywała inna chojnicka drużyna futsalu - Holiday Chojnice.

  Fauna i flora[ | edytuj kod]

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Na terenie powiatu znajdują się Zaborski Park Krajobrazowy oraz część Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz liczne rezerwaty przyrody, zwłaszcza w gminach Brusy i Chojnice.

  Czersk (kaszb. Czérsk) – miasto w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Czersk. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.Red Devils Chojnice - polski klub futsalu z Chojnic, występujący w ekstraklasie futsalowej, najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Aktualny wicemistrz Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Chojnice – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Bory Tucholskie (kasz. Tëchòlsczé Bòrë, niem. Tucheler Heide) – jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Bory Tucholskie dały również nazwy jednostkom różnych systemów podziału geobotanicznego, np. okręg Borów Tucholskich w systemie Szafera i Zarzyckiego lub dzielnica Borów Tucholskich w systemie Mroczkiewicza.
  Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chojnicach – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Chojnicach, przy ulicy Gdańskiej 15.
  Ekstraklasa w futsalu (do roku 2008 oficjalnie I liga polska) jest najwyższą w hierarchii klasą ligowych rozgrywek w futsalu w Polsce, będąc jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy). Jej triumfator zostaje Mistrzem Polski, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do I ligi polskiej. Obecnie zarządzana przez spółkę Futsal Ekstraklasa.
  Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Chojnicach – zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP znajdujący się w Chojnicach.
  Okręg wyborczy nr 63 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatu bytowskiego, powiatu chojnickiego, powiatu człuchowskiego, powiatu kartuskiego i powiatu kościerskiego (województwo pomorskie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej. W obecnym kształcie został utworzony w 2011 na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy. Po raz pierwszy wybory zostały zorganizowane w nim 9 października 2011.
  Zlodowacenie północnopolskie, zlodowacenia północnopolskie, ostatnie zlodowacenie – najmłodsze ze zlodowaceń plejstoceńskich. Trwało od 115 tys. lat temu do 11,7 tys. lat b2k (przed rokiem 2000). Poprzedza je interglacjał eemski, a po nim nastąpił holocen – interglacjał współczesny. Ostatnie zlodowacenie jest różnie nazywane, w zależności od regionów geograficznych: w północnej Europie Środkowej jest to zlodowacenie północnopolskie (zlodowacenie bałtyckie, Wisły lub Vistulian, Wisła, wisła), w systemie alpejskim – Würm, w Ameryce Północnej – Wisconsin.

  Reklama