Powiat bydgoski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Powiat bydgoski – powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bydgoszcz.

Wierzchucin Królewski (niem. Königlich Wierzchucin) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo.Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Samsiecznie – rzymskokatolicka parafia we wsi Samsieczno, w dekanacie Mrocza diecezji bydgoskiej. Prowadzą ją Pallotyni.

Spis treści

 • 1 Charakterystyka
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Sieć osadnicza
 • 1.3 Gminy
 • 1.4 Miasta
 • 1.5 Użytkowanie przestrzeni
 • 1.6 Etnografia
 • 1.7 Wpływ Bydgoszczy
 • 2 Demografia
 • 3 Warunki naturalne
 • 3.1 Geomorfologia
 • 3.2 Wody
 • 3.3 Gleby
 • 3.4 Lasy
 • 3.5 Klimat
 • 4 Ochrona środowiska
 • 4.1 Korytarze ekologiczne
 • 4.2 Parki krajobrazowe
 • 4.3 Natura 2000
 • 4.4 Obszary chronionego krajobrazu
 • 4.5 Użytki ekologiczne
 • 4.6 Rezerwaty przyrody
 • 4.7 Pomniki przyrody
 • 5 Infrastruktura
 • 5.1 Gospodarka
 • 5.1.1 Rolnictwo
 • 5.2 Surowce naturalne
 • 5.3 Komunikacja
 • 5.3.1 Drogi
 • 5.3.2 Drogi rowerowe
 • 5.3.3 Kolej
 • 5.3.4 Port lotniczy
 • 5.3.5 Żegluga śródlądowa
 • 5.3.6 Komunikacja publiczna
 • 5.4 Kultura
 • 5.5 Sport
 • 5.6 Edukacja
 • 5.7 Opieka zdrowotna
 • 5.8 Opieka społeczna
 • 5.9 Struktury wyznaniowe
 • 5.10 Gospodarka ściekami i odpadami
 • 5.11 Infrastruktura ponadlokalna
 • 6 Turystyka i wypoczynek
 • 6.1 Zabytki
 • 6.2 Muzea
 • 6.3 Ścieżki edukacyjne
 • 6.4 Myślistwo, jeździectwo
 • 6.5 Produkty tradycyjne
 • 6.6 Imprezy cykliczne
 • 6.7 Szlaki turystyczne
 • 6.8 Baza noclegowa
 • 7 Lokalne Grupy Działania
 • 7.1 LGD „Trzy Doliny”
 • 7.2 LGD „Zakole dolnej Wisły”
 • 8 Historia
 • 8.1 Prehistoria
 • 8.2 Okres staropolski
 • 8.3 Okres pruski
 • 8.4 Okres międzywojenny
 • 8.5 Okres okupacji niemieckiej
 • 8.6 Okres powojenny
 • 9 Starostowie powiatu bydgoskiego
 • 9.1 Okres staropolski
 • 9.2 Okres pruski
 • 9.3 Okres międzywojenny
 • 9.4 Okres okupacji niemieckiej
 • 9.5 Okres PRL
 • 9.6 Okres od 1999
 • 10 Zobacz też
 • 11 Uwagi
 • 12 Przypisy
 • Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Położenie[ | edytuj kod]

  Powiat bydgoski ziemski składa się z ośmiu gmin graniczących z obszarem administracyjnym Bydgoszczy. Obejmuje obszar 1398 km² (7,8% powierzchni województwa) i usytuowany jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Od zachodu graniczy z powiatami: nakielskim i sępoleńskim, od północy z: tucholskim i świeckim, od wschodu z: chełmińskim i toruńskim, a od południa z: inowrocławskim i żnińskim. W centrum powiatu znajduje się jego stolica Bydgoszcz, która administracyjnie tworzy własny powiat miejski.

  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.Kasztelania wyszogrodzka – kasztelania mieszcząca się niegdyś na dawnym terytorium wyszogrodzkim (obecnie część powiatu bydgoskiego) od początku XIII wieku do połowy XIV wieku.

  Sieć osadnicza[ | edytuj kod]

  Sieć osadniczą powiatu tworzą dwa miasta: Koronowo i Solec Kujawski, 124 sołectwa oraz 215 wsi. Sześć wsi liczy ponad 2 tys. mieszkańców, a kolejne 11 – ponad 1 tys. W 2017 roku ludność powiatu wynosiła 114 tys. osób, rosnąca dynamicznie od początku lat 90. XX w.

  Gminy[ | edytuj kod]

  Gminy powiatu bydgoskiego:

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Łabiszyn (niem. Labischin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, będącego subregionem Pojezierza Wielkopolskiego. Przez miasto przypływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.

  Miasta[ | edytuj kod]

  Mapa powiatu
  Solec Kujawski – tunel pod linią kolejową 18 przy rondzie im. burmistrza Antoniego Nawrockiego
  Koronowo – panorama miasta z krawędzi doliny Brdy, w oddali Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie

  Na obszarze powiatu znajdują się dwa miasta: Solec Kujawski (lokacja w 1325) i Koronowo (1368), w których mieszka łącznie 27 tys. osób tj. 23% populacji całego powiatu. Do 1875 roku częścią składową powiatu była jego stolica Bydgoszcz, którą wyodrębniono w powiat miejski, a do 1973 roku także miasto Fordon, włączone później w obszar administracyjny Bydgoszczy. Okresowo do powiatu bydgoskiego należały również miasta: Kcynia (1772–1816) oraz Barcin, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Rynarzewo i Szubin (wszystkie w latach 1772–1818). Na terenie powiatu są również miejscowości, które otrzymały prawa miejskie, lecz później je utraciły, bądź nie weszły one w życie: Byszewo (1286 – przywilej Ziemomysła inowrocławskiego dla klasztoru cystersów), Trzęsacz (1289 – przywilej Przemysła II dla cystersów), Czersko (1670 – przywilej Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla wojewody poznańskiego Andrzeja Karola Grudzińskiego), Ostromecko (1750 – przywilej Augusta III Sasa dla wojewody pomorskiego Pawła Michała Mostowskiego) Największe miejscowości powiatu bydgoskiego (wyróżniono miasta):

  Makowiska – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski.Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.

  Użytkowanie przestrzeni[ | edytuj kod]

 • użytki rolne: 46% – najwięcej w gminach: Dobrcz i Sicienko
 • grunty orne: 38%
 • łąki i pastwiska: 7% – głównie w pradolinie bydgosko-nakielskiej
 • sady: 1% – głównie w Dolinie Fordońskiej
 • lasy: 42% – najwięcej w gminach: Solec Kujawski i Nowa Wieś Wielka
 • obszary zurbanizowane: 5% – najwięcej w gminach: Białe Błota i Osielsko
 • wody powierzchniowe: 3% – najwięcej w gminie Koronowo
 • nieużytki: 2%
 • Etnografia[ | edytuj kod]

  Teren powiatu bydgoskiego stanowi mozaikę etnicznych wpływów, które są pozostałością po burzliwej przeszłości oraz położenia na styku krain geograficznych, oddzielonych naturalnymi granicami. Większość terenu należy do historycznych Kujaw Północnych, w których zanikły już tradycje etnograficzne, a ich mieszkańcy identyfikują się głównie z Krajną. Północno-zachodnia część powiatu położona na zachód od rynny jezior byszewskich należy do Krajny, prawobrzeże Wisły do historycznej Ziemi Chełmińskiej, a obszar zakola Noteci na południowy zachód od Brzozy – do Pałuk. Od północy powiat graniczy z etnograficznymi krainami: Kociewia i Borowiaków Tucholskich.

  Solec Kujawski (do 1924 Solec; niem. Schulitz) – miasto w centralnej części Kujaw i województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Solec Kujawski. Leży na lewym brzegu Wisły w odległości 20 km od Bydgoszczy (zachód) i 35 km od Torunia (wschód). Tereny położone na południe od miasta porasta jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Bydgoska. Miasto na pograniczu Kujaw i Pomorza. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.Borówno – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dobrcz, nad jeziorem Borówno (jezioro na Wysoczyźnie Świeckiej) .

  Wpływ Bydgoszczy[ | edytuj kod]

  Dojazdy do pracy do Bydgoszczy według Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Liczba osób zatrudnionych w Bydgoszczy w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym w gminach (%)
  Osiedle mieszkaniowe w Osielsku
  Zabudowa w Niemczu
  Osiedle w budowie w Murowańcu

  Powiat bydgoski ma charakter podmiejski, którego mieszkańcy w szerokim zakresie korzystają z bliskości miasta Bydgoszczy. Na jego obszarze nasilone jest zjawisko suburbanizacji. Od 1999 roku ludność powiatu wzrosła o 34% (z 85 do 114 tys. osób), a najbliższe centrum Bydgoszczy gminy: Osielsko i Białe Błota o 126% (z 15 do 34 tys.) W latach 1995–2016 w gminach wybudowano 12,5 tys. nowych mieszkań. Powiat zajmuje pierwsze miejsce w województwie pod względem salda migracji, liczby i metrażu oddawanych mieszkań, a pod względem wskaźników ekonomicznych (dochody własne, przedsiębiorczość, bezrobocie) znajduje w czołówce. Znaczna liczba mieszkańców powiatu korzysta z usług wyższego rzędu w Bydgoszczy: miejsc pracy, szkół, szpitali, obiektów kultury, sportu, handlu, usług. Powiązania funkcjonalne z Bydgoszczą odzwierciedlają się we wzroście natężenia dojazdów, co generuje wzmożony ruch samochodowy na drogach prowadzących do Bydgoszczy. Jednocześnie powiat jako podmiejski postrzegany jest jako atrakcyjny inwestycyjnie, co przyczynia się do wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Samorząd powiatowy oraz wszystkie gminy powiatu są sygnatariuszami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, będącą wstępem do budowy związku metropolitalnego.

  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.

  Demografia[ | edytuj kod]

  .mw-parser-output .demografia-powiatu__wykresy-grupa{display:flex;flex-wrap:wrap}

  Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2007):

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu bydgoskiego w 2014 roku.

 • Piramida wieku powiat bydgoski.png Ludność powiatu bydgoskiego w latach 1995–2016

  Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwały 118 683 osoby. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 119 448 osób.

  Kcynia (niem. Exin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kcynia. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.Jezioro Jezuickie Małe – jezioro, położone w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i gminie Białe Błota.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów wywodziły się z urzędów książęcych z czasów rozbicia dzielnicowego.
  Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.
  Era mezozoiczna, mezozoik – era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy (patrz tabelka), znanego jako wymieranie kredowe. Era mezozoiczna trwała dwa razy krócej niż paleozoiczna, bo tylko 170 milionów lat. Dzieli się ją na trzy okresy: trias, jurę i kredę.
  Polska Armia Powstania (PAP), inne nazwy: Polska Armia Powstańcza, Rząd Demokratycznej Polski, Polska Armia Podziemna (w latach 1944-1945), Polska Armia Ludowa, Polska Armia Podziemna - Grunwald, VIII Korpus Pomorski – polska wojskowa organizacja konspiracyjna działająca na Pomorzu prawdopodobnie od pocz. 1940 r. do 1947 r.
  Stary Rynek – prostokątny (ok. 100 x 125 m), główny plac miejski w Bydgoszczy usytuowany w pobliżu ścisłego centrum miasta. Przechodzi przez niego 18. południk długości geograficznej wschodniej. Przy rynku znajduje się ratusz, a nieopodal - katedra.
  Tryszczyn – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo, na północ od zachodnich dzielnic Bydgoszczy, na trasie drogi krajowej nr 25. W miejscowości znajduje się zbiornik wyrównawczy jez. Tryszczyn na Brdzie o powierzchni 90 ha i Tryszczyn-Elektrownia przepływowa o mocy 3,3 MW.
  Rezerwat przyrody „Augustowo” – rezerwat leśny o powierzchni 6,76 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim i gminie Dobrcz.

  Reklama