• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat brzozowski - Galicja

  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (właśc. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, niem. Schematismus des Konigsreiches Galizien und Lodomerien) – austriacki rocznik wydawany w latach 1782-1914 w języku niemieckim, a od roku 1870 również w języku polskim, zawierający schemat organizacyjny władz administracyjnych określonego regionu lub państwa. Oznaczał w Galicji spis nazwisk urzędników zatrudnionych w poszczególnych instytucjach c.k. administracji.
  Dubiecko – wieś (do 1934 r. miasto) w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko, nad rzeką San, na Pogórzu Dynowskim; siedziba gminy Dubiecko.
  Galicia administrative1914.jpg

  Powiat brzozowski - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

  Siedzibą c.k. starostwa był Brzozów. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 7,8428 mil kw. (451,27 km²), a ludność 64 808 osób. Powiat liczył 59 osad, zorganizowanych w 62 gminy katastralne.

  Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - w Brzozowie i Dubiecku.

  Brzozów – miasto powiatowe w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą, w Euroregionie Karpackim. Przez Brzozów przebiega droga wojewódzka nr 886 z Domaradza w kierunku Sanoka.Walenty Bielawski herbu Zaremba – c.k. urzędnik austriacki, przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej, starosta brzozowski w latach 1900-1908, starosta brzeżański od 1908.

  Starostowie powiatu[ | edytuj kod]

 • Wawrzyniec Pressen (około 1870-1871)
 • Robert Foedrich (1877-1883)
 • August Pius Dzieduszycki (1883-1900)
 • Walenty Bielawski (1900-1908)
 • Józef Lange (1908-1910)
 • Karol Mátyás (1911-1913)
 • Kazimierz Miliński (1 I 1913 - VIII 1918)
 • Komisarze rządowi[ | edytuj kod]

 • Robert Foedrich (1871)
 • Alojzy Trautzel (1879)
 • Jan Guckler (1890)
 • Józef Dniestrzański (m.in. 1900)
 • Starostowie[ | edytuj kod]

 • August Dzieduszycki (1895)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wiadomości urzędowe od 12 do 18 czerwca. „Przegląd Sądowy i Administracyjny”. Nr 25, s. 206, 20 czerwca 1877. 
  2. Krzysztof Hajduk: Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918–1939. Rzeszów: Edytorial, 2017, s. 125. ISBN 978-83-65551-23-8.
  3. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1900. Lwów: drukarnia Władysława Łozińskiego, 1900, s. 16.
  4. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 14.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Lwów, 1870–1914.
 • August Pius Dzieduszycki hr. Benedykt z Dziedudszyc, h. Sas, (ur. we Lwowie 11 lipca 1844, zm. 11 marca 1922 w Jasionowie) – starosta w Gródku, szambelan austriacki (1875), działacz społeczny, prezes Związku Rodowego Dzieduszyckich (1903), c.k. urzędnik austriacki, starosta gródecki, starosta brzozowski w latach 1883-1900.Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).
  Warto wiedzieć że... beta

  Kazimierz Miliński – c.k. urzędnik austriacki, starosta brzozowski w latach 1913 - sierpień 1918, starosta brzeżański od sierpnia 1918.
  Kraj koronny (niem. Kronland) – terytorium składowe Cesarstwa Austrii w latach 1849-1867 i austriackiej części Austro-Węgier w latach 1867-1918. Głową kraju koronnego był cesarz, w którego imieniu działał Landeshauptmann (zarządca kraju) albo Statthalter (gubernator).
  Karol Mátyás (ur. 1866, zm. 1925) - etnograf i folklorysta, autor wielu prac publikowanych w czasopismach naukowych i ogólnych.
  Przegląd Prawa i Administracji – czasopismo prawnicze wydawane we Lwowie od 1876 do 1939 roku. Do 1892 nosiło nazwę "Przegląd Sądowy i Administracyjny".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.753 sek.