PowerBASIC

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PowerBASIC – język programowania i kompilator produkowany przez firmę PowerBASIC Inc. (Venice, Florida, USA). Język jest odmianą BASIC-a, wzbogaconą o własne rozszerzenia i (od wersji 9.0 dla Windows oraz od wersji 5.0 Console Compiler) możliwość programowania obiektowego. Kompilator potrafi tworzyć programy wykonywalne dla systemu Windows (pliki *.exe) oraz biblioteki dynamiczne (pliki *.dll). Programy kompilowane przez PowerBASIC dla Windows są aplikacjami graficznymi działającymi w środowisku okienkowym. Programy konsolowe, uruchamiane w środowisku tekstowym, tworzone są przez osobne narzędzie: PowerBASIC Console Compiler. Obecne wersje obu kompilatorów są narzędziami 32-bitowymi.

DLL (z ang. Dynamic-Link Library - biblioteka łączona dynamicznie) – w środowisku Microsoft Windows biblioteka współdzielona (z ang. shared library), która przechowuje implementacje różnych podprogramów programu lub zasoby programu. Podprogramy i zasoby zawarte w bibliotece DLL mogą być wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innej biblioteki DLL) przez dowolny plik wykonywalny, sama biblioteka DLL nie jest samodzielnym programem.Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

Przykład kodu[ | edytuj kod]

#COMPILE EXE
#DIM ALL

#INCLUDE "WIN32API.INC"

FUNCTION PBMAIN () AS LONG
  DIM Tekst AS STRING
  IF TRIM$(COMMAND$) = "" THEN
    Tekst = "Brak parametrów"
  ELSE
    Tekst = COMMAND$
  END IF
    
  MSGBOX Tekst, %MB_OK, "Hello World!"

END FUNCTION
Plik wykonywalny, plik uruchamialny (ang. executable) – plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Zawiera instrukcję w postaci pozwalającej na jej zrealizowanie przez komputer. PC-DOS (ang. The IBM Personal Computer Disk Operating System) – system operacyjny dla komputerów osobistych kompatybilnych z x86, dystrybuowany przez IBM. Początkowo rozwijany razem z MS-DOS przez IBM i Microsoft.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.
Turbo to nazwa serii kompilatorów firmy Borland, a także programów pomocniczych i narzędziowych, związanych z tworzeniem i uruchamianiem oprogramowania.

Reklama