• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postulaty Evansa

  Przeczytaj także...
  Postulaty Kocha – to podstawowe reguły diagnostyczne przedstawione przez Roberta Kocha w 1892 roku. Spełnienie tych postulatów jest dowodem na to, że konkretny mikroorganizm może powodować określoną chorobę.Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.
  Choroby zakaźne, choroby infekcyjne – grupa chorób roślin i zwierząt (w tym ludzi), będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów.

  Postulaty Evansa - postulaty definiujące cechy takiego patogenu, którego związek między gospodarzem jest związkiem przyczynowym dla określonej choroby. Postulaty te są rozszerzeniem postulatów Kocha na płaszczyznę chorób w ogóle, a nie tylko infekcyjnych człowieka. Obecnie stanowią kluczowe pojęcie w epidemiologii.

  Inkubacja, czyli wylęganie (z łac. incubare „wysiadywać”) – etap rozwoju choroby od czasu zakończenia infekcji do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych. Jest charakterystyczny dla chorób infekcyjnych, wywołanych przez patogeny. Na tym etapie rozwoju choroby opanowują one stopniowo tkanki żywiciela. Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.

  Postulaty te mówią, że związek między patogenem a chorobą jest związkiem przyczynowym jeśli:

 • chorują częściej organizmy narażone na określony czynnik, niż nienarażone
 • narażone są częściej organizmy, które później zachorowały niż te, które pozostały zdrowe (odwrotność 1.)
 • choroba pojawia się po narażeniu, a rozkład okresu inkubacji ma kształt dzwonu
 • odpowiedź ze strony organizmu następuje po narażeniu, od odpowiedzi średniej do silnej
 • odpowiedź – jeśli występowała wcześniej, po ekspozycji na czynnik chorobotwórczy wzrasta
 • eksperymentalne wywołanie choroby ma miejsce znacznie częściej u organizmów właściwie (określoną drogą szerzenia w przypadku chorób infekcyjnych) eksponowanych na patogen
 • wyeliminowanie lub zmniejszenie nasilenia występowania i działania czynnika powoduje spadek zachorowalności
 • wszystkie związki elementów łańcucha epidemiologicznego mają potwierdzenie biologiczne i epidemiologiczne.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Patogen, czynnik chorobotwórczy – ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu. Wyróżnia się następujące typy patogenów:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.775 sek.