Posterunek zapowiadawczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Posterunek zapowiadawczyposterunek ruchu następczy, którego zadaniem jest nie tylko zachowanie wymaganego odstępu między kolejnymi pociągami, ale również umożliwienie zmiany kolejności jazdy pociągów wyprawianych na tor szlakowy do niego przyległy. Bierze on udział w zapowiadaniu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach.

Posterunek odgałęźny – na kolei jest to posterunek ruchu zapowiadawczy biorący udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach (odstępach).Szlak – część linii kolejowej, zawarta pomiędzy dwoma sąsiadującymi posterunkami zapowiadawczymi (stacją, mijanką, bądź posterunkiem odgałęźnym) lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym, a końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego. Granicę między szlakiem, a posterunkiem zapowiadawczym stanowi semafor wjazdowy. Na szlaku mogą się znajdować takie obiekty jak przystanki osobowe lub zamknięte stacje.

W instrukcji Ir-1 („Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów”) posterunek zapowiadawczy jest zdefiniowany w § 3.3 jako:

Posterunek zapowiadawczy jest to posterunek mający możliwość zmiany kolejności jazdy pociągów wyprawianych na tor szlakowy przyległy do tego posterunku.

Do posterunków tych zalicza się:

Tor szlakowy – odcinek toru bez rozjazdów i skrzyżowań (dotyczy także odcinków torów bez rozjazdów i skrzyżowań w obrębie posterunków ruchu).Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.
 • stacje, będące posterunkami zapowiadawczymi, w obrębie których, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się przynajmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać, zmieniać kierunek jazdy lub swój skład, przy czym stacje te dzieli się na:
 • stacje węzłowe,
 • mijanki,
 • posterunki odgałęźne.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • posterunek bocznicowy
 • posterunek odstępowy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dz.U. z 2015 r. poz. 360
 • Bronisław Gajda: Technika ruchu kolejowego cz. I: Prowadzenie ruchu pociągów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985. ISBN 83-206-0290-4.
 • Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.Stacja węzłowa – rodzaj stacji kolejowej, z której wybiegają co najmniej trzy szlaki kolejowe, czyli możliwy jest wyjazd w co najmniej trzech kierunkach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Odstęp blokowy – odcinek toru kolejowego między dwoma semaforami odstępowymi lub semaforem odstępowym i wjazdowym oraz między semaforem wyjazdowym i odstępowym, na którym może znajdować się tylko jeden pociąg. Wpuszczenie kolejnego pociągu możliwe jest dopiero po zwolnieniu odstępu przez poprzedni.
  Skład pociągu – zestawione pojazdy kolejowe bez czynnego pojazdu trakcyjnego przygotowane do pociągu lub znajdujące się w nim.

  Reklama