Porozumienie 11 Listopada

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Porozumienie 11 Listopada – koalicja polskich pozaparlamentarnych ugrupowań centroprawicowych i prawicowych, powołana 8 lutego 1994 w oparciu o wcześniejsze porozumienie międzypartyjne z 11 listopada 1993, działająca do 1995.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie – polska centroprawicowa partia polityczna działająca w pierwszej połowie lat 90., początkowo jako Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność".

W jego skład wchodziły:

 • Partia Konserwatywna Aleksandra Halla,
 • Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie Artura Balazsa,
 • Partia Chrześcijańskich Demokratów Pawła Łączkowskiego,
 • Unia Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego,
 • Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne Jana Zamoyskiego.
 • Porozumienie było pierwszą sformalizowaną inicjatywą jednoczenia się licznych istniejących w Polsce w pierwszej połowie lat 90. średnich i małych partii prawicy, które po wyborach parlamentarnych w 1993 znalazły się poza Sejmem.

  Przymierze dla Polski – koalicja polskich pozaparlamentarnych ugrupowań prawicowych, powołana 9 maja 1994, działająca do 1995.Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.

  Koalicja powołała radę polityczną i przedstawiła wspólne założenia programowe z hasłami wolnego rynku, ochrony własności prywatnej, obniżki podatków. Nie popierała także przygotowanego przez NSZZ "Solidarność" tzw. obywatelskiego projektu konstytucji.

  W styczniu 1995 tworzące ją partie uzgodniły wspólną strategię na wybory prezydenckie razem z większymi ugrupowaniami wchodzącymi w skład konkurencyjnego Przymierza dla Polski. Podpisania porozumienia odmówiła UPR z uwagi na zapisy dopuszczające współpracę z NSZZ "Solidarność". Niezdolność do powzięcia chociażby wstępnych wspólnych ustaleń doprowadziła do zaniku działalności porozumienia.

  Jan Tomasz Zamoyski (ur. 12 czerwca 1912 w Klemensowie, zm. 29 czerwca 2002) – polski szlachcic, ostatni ordynat Ordynacji Zamojskiej, senator II kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.Unia Polityki Realnej (UPR) – polska konserwatywno-liberalna partia polityczna, założona jako stowarzyszenie Ruch Polityki Realnej 14 listopada 1987 w Józefowie. Sygnatariuszami byli m.in. Ryszard Czarnecki, Stefan Kisielewski, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, Robert Smoktunowicz i Andrzej Sadowski. 6 grudnia 1990 ugrupowanie zostało zarejestrowane jako partia pod nazwą "Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej" (nazwę "Unia Polityki Realnej" stowarzyszenie przyjęło jesienią 1988).

  Ostatecznie w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 1995 PChD i SND poparły Lecha Wałęsę, PK i SLCh Hannę Gronkiewicz-Waltz, a UPR wystawiła swojego przewodniczącego Janusza Korwin-Mikkego.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krystyna Paszkiewicz (red.): Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 236–237. ISBN 83-229-2493-3.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 odbyły się 19 września 1993 r.; zostały rozpisane na skutek zarządzenia Prezydenta RP Lecha Wałęsy o rozwiązaniu Sejmu z dniem 31 maja 1993 r.
  Paweł Julian Łączkowski (ur. 31 lipca 1942 w Kielcach) – polski nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm X, I i III kadencji, były wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej.
  Własność – najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób (w jego ramach właściciel korzysta z maksimum uprawnień względem rzeczy). Oznaką korzystania z rzeczy są uprawnienia do posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy (pożytki rzeczy – naturalne, np. płody, jabłka z sadu i cywilne, np. czynsz z tytułu dzierżawy lub najmu, odsetki od pożyczki albo leasingu itp.) oraz dysponowania faktycznego rzeczą (przetwarzanie rzeczy, zużycie, a nawet zniszczenie). Z kolei przez rozporządzanie rozumie się uprawnienia do wyzbycia się własności (np. przeniesienie, zrzeczenie, czy rozrządzenie na wypadek śmierci) i do obciążenia rzeczy poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, np. zastaw, hipoteka lub poprzez dokonanie czynności – zobowiązań dotyczących rzeczy o skutkach obligacyjnych tj. oddanie w dzierżawę, najem, pożyczkę, leasing. Uprawnienia te nie stanowią granic prawa własności, które zakreśla obowiązujące ustawodawstwo.
  Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej), a warunki transakcji - w szczególności cena - zależą jedynie od ich obopólnej zgody. Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany.
  Partia Konserwatywna (PK) – polska konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1992–1997, kierowana w tym okresie przez Aleksandra Halla.
  Artur Krzysztof Balazs (ur. 3 stycznia 1952 w Ełku) – polski polityk, rolnik, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, poseł na Sejm X, I, III i IV kadencji, senator III kadencji, były minister w kilku rządach.

  Reklama