• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Porozumienie



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.
  Prezes partii
  Jarosław Gowin

  Porozumienie Jarosława Gowina (Porozumienie, Porozumienie Gowina, PJG) – polska centroprawicowa partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym i republikańskim oraz akcentach chrześcijańsko-demokratycznych, powstała 4 listopada 2017 z przekształcenia Polski Razem, po przyłączeniu się do niej nowych środowisk. Ugrupowanie wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską współtworzy rząd (wicepremierem z ramienia partii jest od października 2020 Jarosław Gowin; wcześniej był on nim do kwietnia 2020, a od kwietnia do września 2020 ugrupowanie na tej funkcji reprezentowała Jadwiga Emilewicz). Posiada przedstawicieli w parlamencie, głównie zasiadających w klubie PiS.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Historia partii[ | edytuj kod]

  13 października 2017 prezes Polski Razem, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, zapowiedział na 4 listopada tego samego roku powołanie na jej bazie nowego ugrupowania. Jego współtworzenie zapowiedziało wówczas Stowarzyszenie „Republikanie” oraz działacze, którzy opuścili partię KORWiN (Wolność). 19 października oficjalną współpracę z Jarosławem Gowinem podjął także Chrześcijański Ruch Samorządowy (w znacznej mierze skupiający działaczy dawnego ZChN). W związku z procesem przekształcania ugrupowania, dołączyli do niego też niezwiązani do tej pory z Polską Razem parlamentarzyści (posłowie Magdalena Błeńska i Zbigniew Gryglas, wybrani z list odpowiednio komitetu Kukiz’15 i Nowoczesnej oraz senator Józef Zając, wybrany z ramienia PSL, który już wcześniej zasiadł w klubie PiS).

  Lewica – polski projekt polityczny o charakterze lewicowym, utworzony przed wyborami parlamentarnymi w 2019. Po wyborach reprezentowany w Sejmie IX kadencji i Senacie X kadencji przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Andrzej Stanisław Sośnierz (ur. 8 maja 1951 w Głuchołazach) – polski lekarz i polityk, poseł na Sejm V i VI kadencji, od 2006 do 2007 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

  4 listopada 2017, podczas kongresu, Polska Razem przekształciła się w Porozumienie. Prezesem ugrupowania pozostał Jarosław Gowin, poszerzono przy tym grono władz o reprezentantów nowych środowisk. Przy partii powołano radę gospodarczą, radę samorządową i radę programową. Poparcia ugrupowaniu udzielili m.in. prezydenci szeregu miast.

  Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.Tomasz Mariusz Urynowicz (ur. 6 listopada 1973 w Krakowie) – polski samorządowiec, działacz sportowy i społeczny, z wykształcenia politolog, w latach 2010–2018 radny Krakowa, od 2018 radny sejmiku małopolskiego i wicemarszałek województwa małopolskiego.

  9 stycznia 2018 wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz stanęła na czele nowo powołanego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z rządu odwołana została jednocześnie współpracująca z partią minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

  12 dni później do Porozumienia przeszedł z PSL poseł Mieczysław Baszko.

  6 lutego tego samego roku, w wyniku braku zgody sądu na rejestrację nazwy „Porozumienie”, zarząd krajowy przyjął jako pełną nazwę partii „Porozumienie Jarosława Gowina” (nazwę tę zarejestrowano 22 czerwca).

  Adam Jerzy Bielan (ur. 12 września 1974 w Gdańsku) – polski polityk, poseł na Sejm III i IV kadencji, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2007–2009).Wojciech Piotr Murdzek (ur. 13 grudnia 1957 w Świdnicy) – polski samorządowiec, od 2002 do 2014 prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII kadencji.

  W marcu 2018 wiceprezes partii, a także wiceminister cyfryzacji i poseł Marek Zagórski zrezygnował z członkostwa w ugrupowaniu (został następnie członkiem PiS, w związku z planami stanięcia na czele resortu cyfryzacji).

  Wśród zaprezentowanych w kwietniu kandydatów PiS na prezydentów miast wojewódzkich w wyborach samorządowych w tym samym roku znaleźli się dwaj działacze Porozumienia – Jacek Żalek (Białystok) i Michał Wypij (Olsztyn). Ponadto wśród kandydatów na prezydentów miast z ramienia PiS znalazł się Jakub Banaszek w Chełmie. Porozumienie samodzielnie wystawiło kandydatkę na prezydenta w Ełku, a ponadto członkowie partii wystartowali z własnych lub lokalnych komitetów (także w konkurencji do PiS) w Kaliszu (gdzie Grzegorz Sapiński nie uzyskał reelekcji), Mielcu i Tczewie. Jedynym należącym do Porozumienia prezydentem miasta został Jakub Banaszek, natomiast współpracujący z partią w ramach rady samorządowej prezydenci uzyskali reelekcję w Toruniu (niezależny Michał Zaleski) i Zamościu (startujący z ramienia PiS Andrzej Wnuk). Startujący z lokalnych komitetów członkowie Porozumienia zostali burmistrzami w Jarocinie i Skarszewach, ponadto 7 członków partii zostało wybranych na wójtów. W wyborach do sejmików kandydaci Porozumienia zdobyli 19 mandatów w 11 województwach (najwięcej w kujawsko-pomorskim i podkarpackim – po 3). Ogółem związani z partią kandydaci zdobyli kilkaset mandatów na różnym szczeblu (sam komitet Porozumienia uzyskał 3 mandaty w radach powiatów i 13 w radach gmin). Po wyborach Tomasz Urynowicz został wicemarszałkiem województwa małopolskiego, Renata Janik świętokrzyskiego, a Stanisław Derehajło podlaskiego. Działacze partii zasiedli też w zarządach województw podkarpackiego (Stanisław Kruczek, ponownie) i łódzkiego (Andrzej Górczyński). W Sejmie mandat zwolniony przez wybranego na burmistrza posła z PiS objął działacz Porozumienia Kamil Bortniczuk.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku odbyły się 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kamil Bortniczuk (ur. 11 czerwca 1983 w Głuchołazach) – polski polityk, urzędnik i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, od 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 przedstawiciele Porozumienia ponownie znaleźli się na listach PiS – uzyskali po jednym miejscu w każdym okręgu, a wicemarszałek Senatu Adam Bielan został liderem listy w okręgu obejmującym część województwa mazowieckiego. Uzyskał on mandat w Parlamencie Europejskim jako jedyny przedstawiciel Porozumienia. Kandydaci partii uzyskali 2,25% głosów w skali kraju (4,95% na listach PiS).

  Andrzej Franciszek Wojtyła (ur. 1 maja 1955 w Kaliszu) – polski polityk, doktor nauk medycznych, lekarz pediatra, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były minister zdrowia i prezes Sanepidu.Magdalena Joanna Sroka z domu Wolter (ur. 15 lipca 1979 w Gdańsku) – polska policjantka, polityk i działaczka samorządowa, specjalistka do spraw bezpieczeństwa, posłanka na Sejm IX kadencji.

  W lipcu 2019 działacz Porozumienia Krzysztof Ciecióra został powołany na urząd II wicewojewody łódzkiego.

  W wyborach parlamentarnych w 2019 kandydaci Porozumienia ponownie znaleźli się na listach PiS. Działacze partii wystartowali niemal we wszystkich okręgach do Sejmu oraz w pięciu do Senatu. W okręgu poznańskim listę PiS do Sejmu otworzyła Jadwiga Emilewicz, a w okręgu olsztyńskim rekomendowany przez partię Wojciech Maksymowicz. Mandaty poselskie w tych wyborach uzyskali Mieczysław Baszko, Kamil Bortniczuk, Stanisław Bukowiec, Michał Cieślak, Anna Dąbrowska-Banaszek, Jadwiga Emilewicz, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Maksymowicz, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz, Magdalena Sroka, Włodzimierz Tomaszewski, Michał Wypij i Jacek Żalek. Do Senatu reelekcję uzyskali Tadeusz Kopeć i Józef Zając.

  Jakub Michał Banaszek (ur. 24 czerwca 1991 w Chełmie) – polski polityk, samorządowiec i urzędnik państwowy, z wykształcenia prawnik i specjalista zdrowia publicznego. Absolwent Szkoły Liderów Politycznych. Od 2018 prezydent Chełma. Obecnie najmłodszy prezydent miasta w Polsce . Krzysztof Jan Ciecióra (ur. 27 czerwca 1989 w Radomsku) – polski urzędnik i samorządowiec, od 2019 wicewojewoda łódzki.

  24 października 2019 partia podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Chrześcijańskich Demokratów (kontynuującym tradycje dawnej partii PPChD).

  W listopadzie 2019 partia podpisała porozumienie koalicyjne z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską. Przedstawiciele partii weszli w skład drugiego rządu Mateusza Morawieckiego: Jarosław Gowin ponownie objął funkcję wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jadwiga Emilewicz natomiast objęła tekę ministra rozwoju. Działacze Porozumienia rozszerzyli ponadto swoją reprezentację na stanowiskach wiceministrów.

  Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa w 2021 roku – zostały zarządzone po rezygnacji prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, do której doszło 10 lutego 2021. Komisarz wyborczy w Rzeszowie postanowieniem z 17 lutego 2021 stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta. Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku – wybory prezydenckie w Polsce wyznaczone na dzień 10 maja 2020. Ewentualna II tura miała odbyć się dwa tygodnie później, tj. 24 maja. Planowane głosowanie w I turze nie odbyło się.

  W styczniu 2020 stanowiska II wicewojewodów przypadły kolejnym działaczom Porozumienia. Objęli je Marcin Sekściński w województwie podlaskim, Aleksander Socha w warmińsko-mazurskim i Maciej Bieniek w wielkopolskim. 27 stycznia do partii przystąpił drugi z prezydentów miast, Dariusz Polowy (Racibórz).

  W wyborach prezydenckich w 2020 Porozumienie poparło urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę, a działacze partii znaleźli się w jego sztabie wyborczym (m.in. Adam Bielan jako rzecznik). W kwietniu 2020 w obliczu epidemii COVID-19 w Polsce ugrupowanie zaproponowało zmianę Konstytucji RP poprzez przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata z brakiem możliwości reelekcji. W wyniku braku poparcia politycznego dla inicjatywy zmiany terminu wyborów prezydenckich Jarosław Gowin złożył rezygnację z funkcji rządowych. Na stanowisku wicepremiera zastąpiła go wiceprezes partii Jadwiga Emilewicz, natomiast na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. W wyniku majowego porozumienia Jarosława Gowina z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, nie doszło do przewidzianego na ten miesiąc głosowania, po czym rozpisane zostały nowe wybory, w których Andrzej Duda zwyciężył w II turze.

  Marcin Michał Ociepa (ur. 21 października 1984 w Opolu) – polski polityk, samorządowiec, politolog i urzędnik państwowy, w latach 2010–2014 wiceprzewodniczący i od 2014 przewodniczący rady miejskiej w Opolu, od 2017 wiceprezes Porozumienia, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.

  26 września 2020 Jadwiga Emilewicz zrezygnowała z członkostwa w partii. Tego samego dnia, po sporach wewnątrz koalicji rządzącej, podpisano nową umowę koalicyjną. 10 dni później doszło do rekonstrukcji rządu, w wyniku której na stanowisko wicepremiera wrócił Jarosław Gowin, obejmując urząd ministra rozwoju, pracy i technologii. Drugim członkiem Rady Ministrów z Porozumienia został Michał Cieślak, który został ministrem bez teki. 19 października z rządu odwołany został Wojciech Murdzek, którego ministerstwo zostało zlikwidowane.

  Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.Jarosław Adam Gowin (ur. 4 grudnia 1961 w Krakowie) – polski publicysta, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od 18 listopada 2011 do 6 maja 2013 minister sprawiedliwości.

  Na przełomie stycznia i lutego 2021 doszło do sporu wewnątrzpartyjnego w Porozumieniu. Część działaczy odwołała przewodniczącego sądu koleżeńskiego Sergiusza Kmiecika, który nie zwoływał posiedzenia sądu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku wiceprezesa partii Arkadiusza Urbana o stwierdzenie nieważności uchwał rozszerzających skład prezydium partii. Na jego miejsce powołany został Robert Wrzesiński. Wówczas sąd stwierdził nieważność tej uchwały. Miało też dojść do zawieszenia w prawach członka partii wiceprezesa Roberta Anackiego i sekretarza generalnego Stanisława Derehajły. 4 lutego prezydium partii skupione wokół Jarosława Gowina zawiesiło m.in. wiceprezesa Arkadiusza Urbana, przewodniczącego konwencji krajowej Adama Bielana oraz zastępcę sekretarza generalnego Marcela Klinowskiego w prawach członka partii (następnie m.in. Arkadiusz Urban i Marcel Klinowski zostali wykluczeni z partii). Przeciwnicy Jarosława Gowina, w tym poseł Kamil Bortniczuk i wiceprezes partii Magdalena Błeńska, uznali tę uchwałę za prawnie nieskuteczną. Część działaczy uznała, iż Jarosławowi Gowinowi w 2018 skończyła się kadencja jako prezesa partii, co ma według statutu oznaczać, iż Adam Bielan jako przewodniczący konwencji krajowej został pełniącym obowiązki prezesa Porozumienia. 5 lutego 2021 Adam Bielan i Kamil Bortniczuk zostali usunięci z partii, jednak Adam Bielan nie zaniechał działań jako deklarujący bycie p.o. prezesa ugrupowania. 12 lutego 2021 prezydium zarządu Porozumienia zawiesiło w prawach członka partii jej wiceprezesów Magdalenę Błeńską, Karola Rabendę (prezesa „Republikanów”) i Zbigniewa Gryglasa oraz posłów Michała Cieślaka, Jacka Żalka i Włodzimierza Tomaszewskiego (wybranego kilka dni wcześniej przez grupę Adama Bielana na rzecznika ugrupowania). Następnego dnia zostali oni usunięci z partii. 27 lutego Iwona Michałek zastąpiła usuniętego z partii Adama Bielana na stanowisku przewodniczącego konwencji krajowej Porozumienia. 10 marca 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek Adama Bielana o zmiany w ewidencji partii politycznej, uznając go za osobę nieuprawnioną do jego złożenia.

  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.Marcin Warchoł (ur. 13 lipca 1980 w Nisku) – polski prawnik i polityk, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  21 marca 2021 do partii dołączyła posłanka Monika Pawłowska, dotychczas członkini Wiosny i wiceprzewodnicząca KKP Lewicy. Nie wstąpiła do klubu PiS w Sejmie, zostając posłanką niezrzeszoną.

  W marcu 2021 w wyniku wewnętrznych prawyborów radny Rzeszowa Waldemar Kotula został ogłoszony kandydatem partii w przedterminowych wyborach prezydenta tego miasta. W kwietniu 2021 zrezygnował on ze startu w wyborach, popierając wraz z partią posła Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

  14 kwietnia 2021 poseł Wojciech Maksymowicz, pozostając w Porozumieniu, zadeklarował opuszczenie klubu parlamentarnego PiS, po tym jak Ministerstwo Zdrowia zażądało informacji na temat rzekomych nadzorowanych przez niego eksperymentów na płodach na uniwersytecie.

  Konserwatywny liberalizm zwany także konserwatyzmem liberalnym (w USA konserwatywny libertarianizm) – pogląd będący połączeniem liberalizmu w gospodarce i konserwatyzmu w kwestiach społeczno-obyczajowych i politycznych, a także ustrojowych. Konserwatywni liberałowie uważają, że idee konserwatyzmu (poszanowanie tradycji) i liberalizmu (połączenie wolności z odpowiedzialnością) nie tylko nie są sprzeczne ze sobą, ale dobrze się uzupełniają. Odwołują się do myślicieli takich jak David Hume, John Locke, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville czy John Acton..Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  17 kwietnia 2021 odbyła się konwencja programowa Porozumienia. Współpracę z partią nawiązali wówczas niezależni posłowie Agnieszka Ścigaj (dawniej w Kukiz’15) oraz Lech Kołakowski (dawniej w PiS).

  29 kwietnia 2021 poseł Andrzej Sośnierz, pozostając w Porozumieniu, opuścił klub parlamentarny PiS, współtworząc koło poselskie Polskie Sprawy (wraz z Agnieszką Ścigaj i dotychczasowym posłem Kukiz’15).

  Nowoczesna Ryszarda Petru (Nowoczesna, zapis stylizowany: .Nowoczesna) – polska partia polityczna o charakterze liberalnym, powołana w 2015 przez ekonomistę Ryszarda Petru.Wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast) – w Polsce zastępca premiera – Prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]




  Warto wiedzieć że... beta

  Skarszewy ((kaszub. Skarszewë, niem. Schöneck in Westpreußen) – miasto w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, nad rzeką Wietcisą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skarszewy. Na południowym obszarze miejskim Skarszew znajduje się jezioro Borówno Wielkie (rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna). Dawny dworzec kolejowy w mieście jest punktem końcowym zielonego Szlaku Skarszewskiego.
  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.
  Zbigniew Gryglas (ur. 1 czerwca 1965 w Jelonkach) – polski przedsiębiorca, urzędnik państwowy i polityk związany z partią Nowoczesna, poseł na Sejm VIII kadencji.
  Józef Zając (ur. 14 marca 1947 w miejscowości Potok-Stany Kolonia Trzecia) – polski matematyk, wykładowca akademicki, od 2001 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, senator VIII kadencji.
  Chrześcijański Ruch Samorządowy (ChRS) – ugrupowanie polityczne powstałe w Polsce 12 października 2003. Zaczątkiem ugrupowania było Łódzkie Porozumienie Obywatelskie.
  Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.
  Drugi rząd Mateusza Morawieckiego – Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego, powołana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i zaprzysiężona 15 listopada 2019.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.