Popowo-Letnisko

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Popowo-Letniskokolonia w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka. Leży nad Bugiem.

Gmina Zatory – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Miasto-ogród - koncepcja miasta satelickiego, osiedla oddalonego od centrum miasta itp., charakteryzującego się niską, luźną zabudową, a przede wszystkim znacznym udziałem terenów zielonych (lasów, ogrodów, parków, itp.) w ogólnej powierzchni miasta. Pojawiła się w odpowiedzi na problem przeludnienia miast.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego.

Inne miejscowości o nazwie Popowo: Popowo, Popowo-Parcele, Popowo Kościelne

Historia[ | edytuj kod]

 • 15 października 1928 roku inż. Stefan Ukielski i Brunon Hertzberg (zarząd Spółki Terenowej Popowo) nabyli na publicznej licytacji w Mławie 1595 morgów ziemi (893,2 ha) w ówczesnym powiecie Pułtuskim, woj. Warszawskiego za sumę 52.000 złotych. Pierwotnie obszar ten określano mianem Popowo A. Był to teren położony u ujścia Narwi, otoczony z trzech stron lasami, z czwartej roztaczał się widok na dolinę Narwi.
 • Powstała koncepcja utworzenia nowoczesnego miasta-ogrodu. Dział architektoniczno-budowlany objął architekt Teodor Bursze. Wykonany projekt zagospodarowania terenu zakładał jego podział na parcele budowlane o powierzchni od 2200 do 3500 m². Zapoczątkowano również budowę elektrowni, parku sportowego i kąpieliska na Narwi. Broszura reklamowa wydana w 1930 roku przez Zakłady Graficzne E. i Dr. K. Koziańskich zawiera szeroki opis walorów zdrowotnych na tym terenie oraz łatwości nabycia działki na dogodne raty miesięczne płatne przez kilka lat.
 • Rozwój miejscowości został zahamowany przez wybuch II wojny światowej. Znaczna część budynków została całkowicie zniszczona. Po zakończeniu wojny odstąpiono od projektu miasta-ogrodu w północnej części Popowa A. Znajduje się ona obecnie w gminie Zatory, została przekazana we władanie Lasom Państwowym. W południowej części zachował się oryginalny plan zagospodarowania z niewielkimi zmianami wprowadzonymi na skutek działalności nowo utworzonych ośrodków wypoczynkowych. Zachowany jest rekreacyjno-wypoczynkowy charakter przeznaczenia terenu i stanowi miejscowość Popowo Letnisko w gminie Somianka.
 • Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej znajdują się na brzegu jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy.Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.), nazywana także borówką czerwoną – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Występuje w umiarkowanej i chłodnej strefie całej półkuli północnej. W Polsce jest pospolita zarówno na niżu, jak i w górach. W niektórych rejonach Polski znana jako gogodze.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Olejek eteryczny (łac. oleum aetherium, oleum aethereum) – ciekła, lotna substancja zapachowa, znajdująca się najczęściej w specjalnych komórkach tkanki wydzielniczej roślin. Takie komórki są charakterystyczne dla roślin olejkodajnych, np. gatunków z rodziny sosnowatych, jasnotowatych, mirtowatych, rutowatych i baldaszkowatych. Pod względem składu olejek jest mieszaniną rozmaitych związków chemicznych, takich jak ketony, aldehydy, alkohole, estry, laktony, terpeny, i innych związków organicznych, w tym zawierających azot i siarkę związków o nieprzyjemnym zapachu (np. aminy, tiole).
  Gajnik lśniący (Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in Bruch, Schimp. & W.Gümbel) – gatunek mchu należący do rodziny gajnikowatych. W Polsce gatunek pospolity.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Droga krajowa nr 62 (DK62) – droga krajowa o długości ok. 361 km, leżąca na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Trasa ta łączy Strzelno z Siemiatyczami (DK19).
  Województwo warszawskie – województwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 1919–1939 z siedzibą władz w Warszawie
  Powiat pułtuski - powiat w Polsce (w północnej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pułtusk.
  Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

  Reklama