Polskie odznaczenia resortowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie odznaczenia resortowe (ministerialne) – nadawane na mocy decyzji ministra lub urzędnika kierującego instytucją odznaczającą. W Polsce nie mają rangi odznaczeń państwowych, które są nadawane na mocy decyzji Prezydenta RP. Zwykle mają formę medali lub odznak. Medale są noszone na lewej piersi, po polskich odznaczeniach państwowych, zwyczajowo w kolejności ich nadania. Odznaki są noszone na prawej lub lewej piersi.

Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Państwowy” – polskie cywilne odznaczenie okresu PRL ustanowione 20 stycznia 1969 roku przez Radę Ministrów, do 1975 pod nazwą Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej”. Przyznawana jako odznaczenie za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej szczególnie zasłużonych pracowników państwowych.Odznaka honorowa dla Oficerów (Równorzędnych) i Szeregowych za Rany i Kontuzje – polskie odznaczenie wojskowe, ustanowione rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z 14 lipca 1920 roku. Nadawana żołnierzom Wojska Polskiego, bez względu na stopień i rodzaj broni, za rany i kontuzje, odniesione podczas walk w obronie ojczyzny.

Obecne odznaczenia resortowe[ | edytuj kod]

Wg daty ustanowienia/zmiany:

 • 1951/1968/1996 – Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”Minister ON
 • 1956/1972/1982/2000 – Medal Komisji Edukacji NarodowejMinister EN
 • 1962/2004 – Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”Minister KiDN
 • 1966/1669/1991/2012/2013 – Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – Minister ON
 • 1969/1994/2005/2012 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Minister KiDN
 • 1976/2016 – Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” – Prezes IPN
 • 1983/2005 – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”Minister Ś
 • 1986/2003 – Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”Minister Z
 • 1988/2004 – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony PracyGIP
 • 1995/2003 – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” – Prezes RM
 • 1996/2001/2003 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Łączności” – Minister IiB
 • 1996/1997 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji” – Dyrektor PCBiC
 • 1996/2001 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”Minister RiRW
 • 1997/2001 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla polskiej geologii” – Minister Ś
 • 1997/2000 – Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Morza”Minister GMiŻŚ
 • 1997/2000 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu RP” – Minister IiB
 • 1997/2000 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla drogownictwa” – Minister IiB
 • 1997 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Leśnictwa” – Minister Ś
 • 1997/2006 – Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”PCK
 • 1997/2005 – Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”Minister Z
 • 1997/2006/2008 – Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – Minister SW
 • 1997/2003/2010 – Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”Minister Spraw.
 • 1998/2002 – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” – Minister SiT
 • 1998/2001/2016 – Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki”Minister R
 • 1999/2002/2009/2016 – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”Minister AiC
 • 1999/2002/2013/2016 – Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa” – Minister IiB
 • 1999 – Medal Wojska Polskiego – Minister ON
 • 2000 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kolejnictwa” – Minister IiB
 • 2001 – Medal „Za Zasługi dla Policji”Minister SW
 • 2001/2016 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla górnictwa RP” – Minister R
 • 2003 – Odznaka honorowa „Za zasługi dla statystyki RP” – Prezes GUS
 • 2003/2011 – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla bankowości RP” – Prezes NBP
 • 2003 – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Finansów Publicznych RP” – Minister F
 • 2004 – Medal za Zasługi dla Straży Granicznej – Minister SW
 • 2005 – Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – Minister KiDN
 • 2005/2008 – Odznaka „Dawca Przeszczepu” – Minister Z
 • 2009 – Odznaka Honorowa „Bene merito”Minister SZ
 • 2009 – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”RPO
 • 2010/2012 – Odznaka „Semper paratus”DGSW
 • 2011 – Medal „Pro Patria” – Kierownik UDSKiOR
 • 2011 – Odznaka Honorowa „Za zasługi w działaniach poza granicami RP” – Minister SW
 • 2011 – Odznaka Honorowa imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota” – Szef ABW
 • 2011/2013 – Odznaka Honorowa „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami RP”Prezes RM
 • 2011/2016 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” – Minister E
 • 2012 – Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”Minister SiT
 • 2013 – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw DzieckaRPD
 • 2013 – Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie – Prezes WUG
 • 2014 – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RPMinister R
 • 2015 – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Legislacji – Prezes RM
 • 2015/2016 – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego – Minister AiC
 • 2015 – Odznaka Honorowa Primus in AgendoMinister RPiPS
 • 2015 – Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” – Kierownik UDSKiOR
 • 2015 – Medal „Reipublicae Memoriae Meritum” – Prezes IPN
 • 2018 – Medal „Pro Bono Poloniae” – Kierownik UDSKiOR 
 • 2020 – Odznaka Honorowa Meritis pro Familia – Minister RPiPS 
 • Odznaka „Dawcy Przeszczepu” – odznaka resortowa wprowadzona 29 sierpnia 2008 r. przez ministra zdrowia w celu uhonorowania osób, które poświęciły swój czas i zdrowie dla ratowania życia innych osób poprzez dobrowolne oddanie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek do transplantacji. Odznaka ma dwa stopnie:Odznaka honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP” – jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne, ustanowione przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 listopada 2001, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane osobom związanym z działalnością górniczą.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  Odznaka „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej” – polskie cywilne odznaczenie okresu PRL ustanowione 6 sierpnia 1976 przez Radę Ministrów jako odznaczenie dla osób, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania państwa.
  Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) – centralny urząd państwowy, powołany 1 lutego 1918 r. do zarządu szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opieki nad nauką, literaturą i sztuką, nad archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami i teatrami oraz do realizacji zadań państwa w sprawach wyznaniowych. Ministerstwo powstało z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tymczasowej Rady Stanu z dniem 1 lutego 1918 r. w ministerstwo.
  Dyrektor Generalny Służby Więziennej – kierownik Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz podległych Centralnemu Zarządowi jednostek organizacyjnych, a także przełożony wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
  Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 9 czerwca 1972 i nadawane przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, w formie dwustopniowej (złotej i srebrnej) odznaki, w uznaniu zasług za wieloletnią i ofiarną pracę w uspołecznionym przemyśle spożywczym i skupie płodów rolnych. Została wycofana 18 czerwca 1990.
  Odznaka honorowa „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 26 października 1971 i nadawane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (od 1986 przez Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej), przyznawane jako zaszczytne wyróżnienie nadawane pracownikom budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, innym osobom fizycznym oraz społecznym zbiorowościom w uznaniu ich wieloletniej, aktywnej pracy zawodowej i działalności oraz zasług dla rozwoju budownictwa i ww. przemysłu. Odznaka podzielona była na trzy stopnie (złoty, srebrny i brązowy) i noszona w przypadku osób fizycznych na prawej piersi. Została wycofana 29 stycznia 2000. Zastąpiła ją, ustanowiona tym samym rozporządzeniem, nowa Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa”.
  Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.

  Reklama