Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – ogólnopolska organizacja lekarzy psychiatrów, założona w 1920 roku.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Wydawnictwo Lekarskie PZWL – polskie wydawnictwo istniejące od 1945 roku, wydające literaturę fachową dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, podręczniki szkolne i akademickie i publikacje popularnonaukowe. Do 1993 roku państwowe wydawnictwo istniało pod nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich (PZWL). W 1998 roku nastąpiła prywatyzacja, aktualnie stanowi część grupy wydawniczej PWN.

Historia[ | edytuj kod]

PTP zostało utworzone podczas I Zjazdu Psychiatrów Polskich w Warszawie na wniosek Rafała Radziwiłłowicza, organizatora zjazdu. Nowo powstała organizacja zrzeszała polskich lekarzy psychiatrów i stawiała sobie za cel ustalenie zasad prawodawstwa psychiatrycznego, organizację opieki psychiatrycznej w odrodzonej Rzeczypospolitej, reprezentację polskiej psychiatrii na forum międzynarodowym. Po I Zjeździe odbywały się co roku kolejne, podczas których miały miejsce walne zgromadzenia PTP. Organem Towarzystwa został „Rocznik Psychiatryczny” (w 1923 roku), a w późniejszych czasach anglojęzyczny kwartalnik Archives of Psychiatry and Psychotherapy (1999), „Psychiatria i Psychoterapia” (2005) i „Psychoterapia” oraz „Psychiatria Polska”.

II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Adam Bilikiewicz (ur. 2 kwietnia 1933 w Krakowie, zm. 3 czerwca 2007) – polski lekarz psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wieloletni redaktor naczelny „Psychiatrii Polskiej”. Autor 265 prac naukowych, w tym podręczników akademickich. Syn Tadeusza Bilikiewicza.

Pierwszy zjazd PTP po II wojnie światowej miał miejsce w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach i był poświęcony zbrodniom hitlerowskim na chorych psychicznie w Polsce. W 1954 zdecydowano o połączeniu PTP z Polskim Towarzystwem Neurologicznym; wkrótce postanowiono jednak o rozdzieleniu Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów do pierwotnych organizacji. PTP reaktywowano w 1957 w Gdańsku.

Psychiatria Polska – polskie recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny psychiatrii. Kontynuuje tradycje przedwojennego „Rocznika Psychiatrycznego”.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Zjazdy PTP odbywają się co 3 lata.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Szpital Tworkowski, pełna nazwa Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – szpital utworzony w 1891 roku koło Warszawy. Obecnie zlokalizowany w granicach administracyjnych Pruszkowa, w dzielnicy Tworki oraz w Komorowie koło Warszawy.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Janusz Kazimierz Rybakowski (ur. 8 stycznia 1946 w Krotoszynie) – polski lekarz psychiatra, profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor i współautor ponad 500 prac naukowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 1998–2001. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1969).
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Janusz Piotr Heitzman (ur. 1952) – polski lekarz, doktor habilitowany nauk medycznych, Pełnomocnik ds. psychiatrii sądowej przy Min. Zdrowia, profesor nadzwyczajny Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalista w zakresie: patologia społeczna, psychiatria, psychiatria sądowa.

Reklama