Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) – polskie towarzystwo naukowe założone w 1954. W kadencji 2017-2019 prezesem Towarzystwa jest Piotr Ponikowski.

Leszek Ceremużyński (ur. 22 maja 1932 w Lublinie, zm. 26 listopada 2009) – polski lekarz, kardiolog, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Współtwórca Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologii, wywodzącej się od prof. Zdzisława Askanasa (tzw. Szkoły Askanasa). Adam Ryszard Torbicki (ur. 7 lutego 1953 w Warszawie) – polski lekarz, specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, profesor nauk medycznych.

Historia[ | edytuj kod]

Prezesi:

 • Jerzy Jakubowski (1954-1961)
 • Edmund Żera (1962-1963, 1963-1965, 1965-1968, 1968-1972)
 • Zdzisław Askanas (1972-1973)
 • Jan Kwoczyński (1973-1976, 1976-1979)
 • Włodzimierz Januszewicz (1980-1983, 1983-1986)
 • Kazimierz Jasiński (1986-1989)
 • Leszek Ceremużyński (1989-1992, 1992-1995)
 • Michał Tendera (1995-1998)
 • Witold Rużyłło (1998-2001)
 • Andrzej Cieśliński (2001-2004)
 • Adam Torbicki (2004-2007)
 • Andrzej Rynkiewicz (2007-2009)
 • Waldemar Banasiak (2008-2011)
 • Janina Stępińska (2011-2013)
 • Zbigniew Kalarus (2013-2015)
 • Cele[ | edytuj kod]

 • inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kardiologii
 • profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń
 • propagowanie postępów kardiologii i kardiochirurgii w społeczeństwie
 • współudział w kształceniu lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii.
 • PTK organizuje i wspiera konferencje naukowe związane z tematyką chorób serca. Głównym wydarzeniem naukowym jest coroczny kongres odbywający się w II połowie września.

  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology - ESC) - europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych (ang. Working Group - WG) .Cardiology Journal – to dwumiesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica, początkowo jako Folia Cardiologica. Redaktorem naczelnym jest prof. Wojciech Zaręba z Rochester w USA. Honorowym redaktorem jest prof. Grażyna Świątecka.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi.
  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.
  Jerzy Jakubowski (poprzednie nazwisko: Jerzy Muszkatenblit) (ur. 13 grudnia 1887 w Warszawie, zm. 19 sierpnia 1967 we Wrocławiu) – polski lekarz kardiolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.
  European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (pol. Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych) - europejskie stowarzyszenie kardiologów inwazyjnych współpracujące z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC).
  Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Jest podspecjalnością chirurgii. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej w okresie dorosłości (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca, jednocześnie serca i płuca lub obu płuc). Zyskała w Polsce status specjalności podstawowej od 2000.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama