• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne

  Przeczytaj także...
  Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).Stefan Pieńkowski (ur. 28 lipca 1883 w Młynowie, zm. 20 listopada 1953) – polski fizyk, uważany za twórcę warszawskiej szkoły fizyki doświadczalnej.
  Arkadiusz Henryk Piekara (ur. 12 stycznia 1904 w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1989 w Warszawie) – polski fizyk, wykładowca, pisarz naukowy, humanista. Był profesorem fizyki na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie Warszawskim.

  Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) – stowarzyszenie, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki, a także reprezentowanie środowiska fizyków.

  Historia[ | edytuj kod]

  Polskie Towarzystwo Fizyczne zostało założone na zjeździe organizacyjnym 11 kwietnia 1920 w Warszawie. Na zjeździe przyjęto statut i wybrano Zarząd z Władysławem Natansonem jako pierwszym prezesem. W 1932 roku przekształcono Sprawozdania towarzystwa w czasopismo Acta Physica Polonica. W roku 1949 ukazał się pierwszy numer Postępów Fizyki. Towarzystwo organizuje od 1951 roku Olimpiady fizyczne.

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Zdzisław Wilhelmi (ur. 20 września 1921 w Łomży) – żołnierz SZP, ZWZ, szef wywiadu Obwodu Łomżyńskiego AK, i AKO. Profesor doktor habilitowany nauk fizycznych.

  Ponadto PTF jest jednym z wydawców miesięcznika popularnonaukowego „Delta” – razem z Polskim Towarzystwem Matematycznym, Polskim Towarzystwem Astronomicznym i Polskim Towarzystwem Informatycznym.

  W 2005 odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory władz PTF (z wykorzystaniem głosowania elektronicznego), a od 2006 PTF stało się organizacją pożytku publicznego. PTF zrzesza 1977 członków zwyczajnych i 18 członków wspierających.

  Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego[ | edytuj kod]

  Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznaje następujące nagrody naukowe:

  Franciszek Kaczmarek (ur. 24 grudnia 1928 w Łęgowie, zm. 2 czerwca 2015 w Poznaniu) – polski naukowiec, fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984-1985.Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – uczona polsko-francuska, fizyk, chemik, dwukrotna noblistka.
 • Medal Mariana Smoluchowskiego
 • Nagroda Smoluchowskiego-Warburga (wraz z Niemieckim Towarzystwem Fizycznym)
 • Nagroda naukowa PTF im. Wojciecha Rubinowicza za wybitne i twórcze prace naukowe polskich badaczy z zakresu fizyki
 • Nagroda doktorska
 • Nagroda PTF im. Arkadiusza Piekary za wyróżniające się prace magisterskie
 • Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki
 • Nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli
 • Nagroda specjalna PTF
 • Prezesi Polskiego Towarzystwa Fizycznego[ | edytuj kod]

  Członkowie honorowi PTF[ | edytuj kod]

 • Maria Skłodowska-Curie
 • Władysław Natanson
 • Frederic Joliot-Curie
 • Stefan Pieńkowski
 • Wojciech Rubinowicz
 • Alfred Kastler
 • Aleksander Jabłoński
 • Stanisław Mrozowski
 • Zdzisław Wilhelmi
 • Marian Mięsowicz
 • Andrzej Kajetan Wróblewski
 • Henryk Szymczak
 • Franciszek Kaczmarek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zofia Mizgier, Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Część II, „Postępy Fizyki”, 29, 1978.
  2. Wyszukiwanie podmiotów w KRS
  3. Medal i nagrody, www.ptf.net.pl [dostęp 2019-09-12].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • Postępy Fizyki – Kwartalnik PTF
 • Nowe władze PTF 2017 r.
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Jean Frédéric Joliot-Curie, początkowo Jean Frédéric Joliot (ur. 19 marca 1900 w Paryżu, zm. 14 sierpnia 1958 w Paryżu) – francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.
  Henryk Szymczak (ur. 15 lipca 1937 w Warszawie) – polski fizyk, zajmujący się fizyką ciała stałego, magnetyzmem, nadprzewodnictwem, spektroskopią, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy fizycznej oraz za popularyzację fizyki.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.611 sek.