• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 w Versoix) – polski polityk i chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.
  Działalność[ | edytuj kod]
  Brązowe popiersie Marii Skłodowskiej-Curie podarowane przez PTChem Royal Institute of Chemistry w 1977

  Towarzystwo wydaje czasopismo Wiadomości Chemiczne, wraz z Miastem Stołecznym Warszawa współprowadzi muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, organizuje doroczne zjazdy chemików oraz kilkadziesiąt konferencji specjalistycznych rocznie. Oprócz tego, w sekcjach i oddziałach terenowych są organizowane rozmaite konkursy dla młodych chemików (m.in. olimpiady chemiczne od 1955 r.), seminaria i odczyty.

  Bronisław Znatowicz (ur. 9 czerwca 1851, zm. 1917) – polski chemik, fizjograf, jeden z twórców polskiej terminologii chemicznej, działacz oświatowy, popularyzator nauk przyrodniczych.Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.

  Muzeum im. Marii Skłodowskiej-Curie oprócz muzealiów gromadzi i eksponuje: fotografie ukazujące życie prywatne, działalność społeczną, podróże chemiczki, dokumenty ukazujące jej dorobek naukowy, archiwalia rodzinne, korespondencję. W muzeum znajduje się także kolekcja znaczków i kart pocztowych z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Gromadzi ono również materiały dotyczące chemików polskich - fotografie, listy, dokumenty, odznaczenia i prace naukowe.

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Członkiem PTChem może zostać każdy (również osoby nie mieszkające w Polsce), pod warunkiem znalezienia dwóch członków wprowadzających. Władzą naczelną PTChem jest Zarząd Główny wybierany na walnym zjeździe członków. Oddziały i sekcje posiadają swoje własne zarządy wybierane na podobnych zasadach.

  Największą imprezą organizowaną przez PTChem, jest doroczny Zjazd, który jest też największą, chemiczną, konferencją naukową w Polsce (ok. 1000 uczestników).

  Medal Jana Zawidzkiego – medal przyznawany członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.Medal Jana Harabaszewskiego (pot. Medal Harabaszewskiego) – polskie odznaczenie przyznawane od 1990 przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia związane z dydaktyką chemii oraz za działalność popularyzatorską w dziedzinie chemii.

  W 2006 Polskie Towarzystwo Chemiczne uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

  Nagrody, medale i wyróżnienia[ | edytuj kod]

  Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące nagrody i wyróżnienia:

 • prezesura honorowa (Zbigniew Jerzy Galus)
 • członkostwo honorowe (przyznawane od 1924)
 • medale:
 • Jędrzeja Śniadeckiego – najwyższe wyróżnienie za wybitne dokonania naukowe przyznawane wyłącznie członkom PTChem (po raz pierwszy przyznane w 1965)
 • Marii Skłodowskiej-Curie – dla naukowców-chemików działających za granicą (przyznany po raz pierwszy w 1996)
 • Wiktora Kemuli – przyznawany wspólnie z Komitetem Chemii Analitycznej PAN wybitne dokonania w zakresie chemii analitycznej (przyznany po raz pierwszy w 1998)
 • Stanisława Kostaneckiego – za dokonania w zakresie chemii organicznej; przyznawany wyłącznie członkom PTChem (po raz pierwszy przyznany w 1978)
 • Jana Zawidzkiego – za dokonania w zakresie chemii fizycznej i nieorganicznej; przyznawany wyłącznie członkom PTChem (po raz pierwszy przyznany w 1979)
 • Ignacego Mościckiego – za dokonania w zakresie technologii chemicznej i chemii przemysłowej (przyznany po raz pierwszy w 2000)
 • Jana Harabaszewskiego – za dokonania dydaktyczne i popularyzatorskie (przyznany po raz pierwszy w 1990)
 • Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich - za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii nieorganicznej
 • Włodzimierza Kołosa - za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii teoretycznej lub fizyki chemicznej
 • Medal Okolicznościowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (tzw. odznaka PTChem) – dla osób zasłużonych dla PTChem
 • Zofii Matysikowej - za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (dla nauczycieli, członków PTChem)
 • nagrody:
 • Nagroda za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
 • Nagroda za wyróżnioną rozprawę doktorską w dziedzinie chemii
 • Nagroda za wyróżnioną pracę magisterską w dziedzinie chemii
 • Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego - przyznawana za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej — stereochemii
 • Nagroda im. Bronisława Znatowicza - przyznawana autorowi/autorom najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie Wiadomości Chemiczne
 • Nagroda im. Jacka Rychlewskiego - przyznawana za wyróżniającą się pracę magisterską z chemii kwantowej lub pracę z innych obszarów nauki, w której wykorzystano metody chemii kwantowej
 • Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – uczona polsko-francuska, fizyk, chemik, dwukrotna noblistka.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Leon Paweł Marchlewski (ur. 15 grudnia 1869 we Włocławku, zm. 16 stycznia 1946 w Krakowie) – polski chemik, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1926–1928), senator II i III kadencji II Rzeczypospolitej, prezes krakowskiego ogniska YMCA.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Medal Ignacego Mościckiego - medal przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.