Polski Komitet ds. UNESCO

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polski Komitet ds. UNESCO – polska instytucja działająca w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Został on założony w 1956, a do jego głównych zadań jest zapewnienie dialogu pomiędzy instytucjami UNESCO a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, jak również wdrażanie na obszarze Polski międzynarodowych programów prowadzonych przez UNESCO. Siedziba komitetu mieści się na 7. piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

Zadania[ | edytuj kod]

Komitet jest organem doradczym Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i koordynuje działania instytucji UNESCO z działaniami polskich instytucji rządowych, przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapewnia także wsparcie dla publicznych i prywatnych podmiotów mających zamiar uczestniczyć w programach prowadzonych przez UNESCO lub działać na rzecz wartości przez UNESCO reprezentowanych. Ponadto, Polski Komitet ds. UNESCO utrzymuje kontakty z innymi tego typu instytucjami w regionie, dbając o rozwój współpracy regionalnej na polu kultury, nauki i edukacji.

Magdalena Gawin z domu Marcinkowska (ur. 19 stycznia 1972 w Warszawie) – polski historyk, eseistka. Od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz generalny konserwator zabytków.Sekretarz stanu – w Polsce to najwyższy rangą urzędnik w ministerstwie (zwyczajowo nazywany wiceministrem). Sekretarze stanu mianowani są również w Kancelarii Prezydenta RP.

Instytucja pełni funkcję pośrednika w procesie przyznawania stypendiów i staży UNESCO dla absolwentów uczelni wyższych. Uczestniczy również w procesie wyboru obiektów obejmowanych specjalną ochroną z inicjatywy UNESCO. Jej pracownicy tworzą i utrzymują na przykład Listę Informacyjną, będącą zestawieniem obiektów, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone przez Rzeczpospolitą Polską do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Polski Komitet ds. UNESCO zgłasza również oficjalne polskie kandydatury obiektów do wpisania na listę światowego dziedzictwa. Od 2014 wspólnie z Polskim Komitetem Programu Pamięć Świata prowadzi prace nad tworzeniem Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata, na której znajduje się obecnie 11 dokumentów ważnych z punktu widzenia polskiej historii i kultury. Patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO objęte są także liczne wydarzenia kulturalne i historyczne.

Adam Andruszkiewicz (ur. 30 czerwca 1990 w Grajewie) – polski polityk, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, poseł na Sejm VIII kadencji.Michał Kleiber (ur. 23 stycznia 1946 w Warszawie) – polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były minister nauki, od 2007 prezes Polskiej Akademii Nauk, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką. Mąż lekkoatletki, płotkarki Teresy Sukniewicz-Kleiber.

Struktura[ | edytuj kod]

Michał Kleiber, obecny przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
Michał Kleiber, obecny przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO

W skład Polskiego Komitetu ds. UNESCO wchodzi 16 osób. Na jego czele stoi przewodniczący. Aktualnie stanowisko to piastuje profesor Michał Kleiber. Sekretarzem generalnym jest natomiast dr Alicja Jagielska-Burduk. Pięciu członków komitetu reprezentuje ministerstwa, których zakres funkcjonowania pokrywa się częściowo z działalnością UNESCO. Są to:

Lista Informacyjna (ang. Tentative List) – narodowa lista obiektów, które państwo-strona Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego zamierza rozpatrzyć do zgłoszenia do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.
 • Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, reprezentujący to ministerstwo;
 • Paweł Radomski, dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, reprezentujący to ministerstwo;
 • Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, reprezentująca to ministerstwo;
 • Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM, reprezentujący ministra cyfryzacji.
 • Pozostali członkowie komitetu to:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Polski Komitet ds. UNESCO (pol.). Polski Komitet ds. UNESCO. [dostęp 2016-09-03].
  2. Siedziba i kontakt (pol.). Polski Komitet ds. UNESCO. [dostęp 2016-09-03].
  3. Stypendia i staże (pol.). Polski Komitet ds. UNESCO. [dostęp 2016-09-03].
  4. Polski Komitet ds. UNESCO (pol.). Polski Komitet ds. UNESCO. [dostęp 2016-09-03].
  5. Program Pamięć Świata (pol.). Polski Komitet ds. UNESCO. [dostęp 2016-09-03].
  6. Inauguracja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata (pol.). Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. [dostęp 2016-09-03].
  7. Michał Kwiatkowski: Muzeum Sztuki w Łodzi. Obchody stulecia awangardy w Polsce (pol.). Gazeta Wyborcza, 25 sierpnia 2016. [dostęp 2016-09-03].
  8. Koncet Kapeli Dudziarskiej Zornica z Zakopanego (pol.). Co jest grane?, 2 września 2016. [dostęp 2016-09-03].
  9. Prof. Michał Kleiber przewodniczącym Polskiego komitetu ds. UNESCO.
  10. Skład PK ds. UNESCO (pol.). Polski Komitet ds. UNESCO. [dostęp 2016-09-03].
  11. Polski Komitet ds Unesco: Skład Polskiego Komitetu ds UNESCO, www.unesco.pl [dostęp 2020-10-23] (ang.).
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.Piotr Sylwester Wawrzyk (ur. 12 grudnia 1967 w Kielcach) – polski politolog, prawnik, nauczyciel akademicki, publicysta i polityk, doktor habilitowany nauk społecznych. W latach 2018–2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 2019 sekretarz stanu w tym resorcie. Poseł na Sejm IX kadencji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Włodzimierz Bernacki (ur. 17 lutego 1960 w Proszowicach) – polski politolog, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm VII kadencji.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Reklama